Poslední prázdninový víkend prožili policisté na cestách. Zkontrolovali 2300 vozidel

Poslední prázdninový víkend prožili policisté na cestách. Zkontrolovali 2300 vozidel
ilustrační foto PČR

Poslední prázdninový víkend se policisté v Olomouckém kraji zapojili do celorepublikových dopravně bezpečnostních akcí. Od pátku 27. srpna do neděle 29. srpna policisté z dopravní a pořádkové služby dohlíželi na bezpečný a plynulý provoz na silnicích v našem kraji. Zaměřili se převážně na kontrolu dodržování předepsané rychlosti, na správný způsob jízdy, nato zdali řidiči neřídí pod vlivem alkoholu, ale i také na technický stav vozidel.

"Přes dvě stě policistů zkontrolovalo téměř 2 300 vozidel během akce v Olomouckém kraji. Celkem zjistili 355 přestupků, z nichž 316 vyřídili na místě v příkazním řízení a na pokutách vybrali 143 000 korun. Z toho 39 přestupků oznámili příslušným správním orgánům. Nejčastějším přestupkem bylo nedodržení nejvyšší dovolené rychlosti, kterou překročilo 117 řidičů. U 34 vozidel policisté zjistili nevyhovující technický stav. 25 řidičů nepoužilo při jízdě bezpečnostní pás a dalších 8 vjelo na dálnice bez dálniční známky. 7 řidičů řídilo motorová vozidla pod vlivem alkoholu a stejný počet, tedy 7, pod vlivem omamné a psychotropní látky," uvedl policejní mluvčí Libor Hejtman.

Současně v pátek 27. srpna proběhlo společné preventivní opatření policistů z Auto-teamu a Moto-teamu zaměřené na nekázeň řidičů na cestách na dálniční síti. Policisté vyřešili 24 dopravních přestupků, za které řidiči na místě zaplatili necelých 26 000 korun. I zde byl nejčastější přestupek překročení maximálně povolené rychlosti.

"Upozorňujeme řidiče, že v obdobných dopravně bezpečnostních akcí budeme pokračovat i v nadcházejících dnech," dodal Hejtman. (red)

Poslat nový komentář