Jak se vyhnout vykradení auta?

Jak se vyhnout vykradení auta?
ilustrační foto

Krádeže věcí, kabelek a jiných cenných předmětů ponechaných ve vozidlech tvoří 10 % z celkového nápadu trestných činů na teritoriu územního odboru Prostějov. Nejčastěji lidé své věci ponechávají na sedadlech, palubních deskách či volně odložené na podlahách vozidel. Pro zloděje se stávají neodolatelným lákadlem  a nenechavci využijí jakoukoliv možnost, jak se obohatit a věci si přisvojit. Nezřídka je to zdroj jejich jediných prostředků. Často jim nahrává i ta skutečnost, že vozidla opomenou jejich majitelé zamknout.  V některých případech bývá škoda poškozením  vyšší, než škoda odcizením. Nejčastější lokalitou, kde dochází ke krádežím věcí z vozidel, jsou parkoviště u nákupních a obchodních center a parkoviště sídlišť. Pachatelé využívají zvýšeného pohybu lidí a určité anonymity. V určitých obdobích pak okolí lesů, kde houbaři ponechávají svá vozidla, dále okolí hřbitovů, rybníků a koupališť.  V rámci předcházení této trestné činnosti se policisté zaměřují na řadu preventivních aktivit jak na parkovištích,  tak i nákupních centrech a v rizikových lokalitách.

Několik rad, jak chránit svůj majetek 1. Nenechávejte na sedadlech ani odkládacích plochách vozidla žádné věci, zejména kabelku, kufříky, jiná zavazadla, mobilní telefony, fotoaparáty, doklady od vozidla či jiné osobní doklady, peněženky apod. Pokud je to možné, uzavřete je do zavazadlového prostoru. 2. Své auto vždy zamykejte, stejně jako všechny zámky vozidla.  3. Okna, dveře i kufr vozidla řádně zavírejte. 4. Nenechávejte klíčky v nehlídaném voze. 5. Parkujte  na dobře osvětleném a přehledném místě. 6. Nenechávejte  nikdy náhradní klíčky, doklady od vozu a další důležité  doklady  v autě. 7. Výhodnější je používat přenosná autorádia. 8. Využijte mechanických zábranných prostředků (uzamykání  řadicí páky apod.) a elektronických zařízení (prostorová  čidla, sirény, imobilizéry, elektronické  čipy) ke snížení možnosti odcizení vozidla.9. Je-li to technicky možné, při překládání zboží z/do zavazadlového prostoru ostatní dveře od vozidla zabezpečeny10. Na parkovištích si všímejte osob, pohybujících se mezi zaparkovanými vozidly

I zdánlivě „bezcenná" věc může pachatele nalákat!

Tabulka – přehledy trestných činů

Rok    Počet evidovaných TČ    Způsobená škoda2008                                 412            5 167 000 Kč2009                                 425            6 939 000 Kč2010                                 135            2 372 000 Kč2011                                 166            2 458 000 Kč2012                                 164            2 659 000 Kč2013                                   34               399 560 Kč

Pozn: 1. V roce 2010 byl pokles způsoben realizací skupiny pachatelů, kteří se krádeží dopouštěli.2. Počet skutků v roce 2013 je za období leden-březen.(red)

Poslat nový komentář