Zprávy - Prostějov

Charitativní sbírka Vánoční hvězda pomáhá malým pacientům Dětské kliniky FN Olomouc a jejich rodinám již více než pětadvacet let. "Nápad prodeje vánoční hvězdy zrealizovala v roce 1998 Eva Dvořáková – maminka od pacienta, který se tehdy léčil na Dětské klinice. Myšlenku pomáhat prostřednictvím prodeje živé květiny...
8. zasedání Zastupitelstva města Prostějova se koná v úterý Projednají obecně závazné vyhlášky (OZV) o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, změnu  OZV č. 6/2022 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství,  OZV  o zajištění čistoty a veřejného pořádku na území města Prostějova....
Opět můžeme plnit vánoční přání ! "Oslovila jsem opět domovy seniorů a dětské domovy,  aby  nám v případě zájmu zaslali  jméno, věk, název přání a fotografii či malůvku dárku, který si jejich svěřenec přeje,“ vypočítala prostějovská hlavní organizátorka, předsedkyně...
Městská policie Prostějov zvítězila v Cenách hejtmana Olomouckého kraje za společenskou odpovědnost 2022 Městská policie Prostějov si letošní první místo vybojovala díky tomu, že ve své činnosti dlouhodobě usiluje o prvky společenské odpovědnosti, např. pořízením motorových vozidel na alternativní pohon, péčí o zaměstnance, realizovanými programy prevence kriminality pro seniory,...
Magistrát hledá bezpečnostního referenta Podmínkou pro uchazeče je, mimo jiné, vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu, výhodou  vysokoškolské vzdělání v oboru požární ochrany nebo krizového řízení nebo bezpečnosti osob a majetku.  Termín pro podání přihlášky je do 28. 11. 2023 včetně,...
Týraní psi z Němčic na Hané jsou připraveni k osvojení Ze strany útulku byla psům poskytnuta náležitá veterinární péče, díky které jsou psi v dobré fyzické i psychické kondici a plně připraveni k adopci. „Rádi bychom oslovili všechny zájemce, kterým není lhostejný osud těchto psů, aby neváhali a kontaktovali útulek Voříšek, kde se...
Turistické informační centrum nabízí kapesní kalendáře „K dispozici jsou dva kalendáře s motivem hlavního náměstí, jeden se sochou Jiřího Wolkera a na posledním jsou zobrazeny obnovené vitráže Národního domu,“ vypočítala 1. náměstkyně primátora Milada Sokolová. Přijďte si pro svého favorita, jsou zdarma. (red)
Turistické informační centrum nabízí kapesní kalendáře „K dispozici jsou dva kalendáře s motivem hlavního náměstí, jeden se sochou Jiřího Wolkera a na posledním jsou zobrazeny obnovené vitráže Národního domu,“ vypočítala 1. náměstkyně primátora Milada Sokolová. Přijďte si pro svého favorita, jsou zdarma. (red)
Magistrát hledá asistent – referenta Požadavkem je, mimo jiné, středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou a zkušenosti a praxe s výkonem práce asistentky. Výhodou pak znalost práce s rozpočtem organizace a znalost činností souvisejících s hospodařením organizace – objednávky, fakturace, inventarizace majetku....
Vrahovčáci, pozor! Dnes s můžete setkat s vedením města V pondělí 13. listopadu v 17 hodin se s vedením prostějovské radnice budou moci v tělocvičně ZŠ Majakovského setkat obyvatelé Vrahovic, Trpínek a Čechůvek. V úterý 14. listopadu je na řadě poslední setkání a to v 17 hodin s občany Domamyslic, Krasic a...