Zprávy - Prostějov

Na návrh prostějovské Jednoty obce legionářské bylo rozhodnuto o udělení pamětních medailí, a to konkrétně dvěma členům Jednoty Prostějov – Emilu Bočkovi, armádnímu generálu ve výslužbě a Zdeňku Bezroukovi, dále dvěma prostějovským útvarům Armády České republiky, tedy 601. skupině speciálních sil generála Moravce a...
Město se bude podílet na konání Dne veteránů „S kolegy radními považujeme tento svátek za hodný neustálé připomínky. Proto je na místě také rozhodnutí, kterým se ke Dni válečných veteránů jako město připojujeme,“ okomentovala důvod třicetitisícové dotace náměstkyně primátora Milada Sokolová a doplnila: „Finance budou...
Revitalizace Pivovarského rybníčku začne letos. V prosinci „V rámci revitalizace vodní nádrže bude opraven výtok nádrže, včetně výpustného zařízení. Bude zde třeba odtěžit sediment z celé plochy nádrže a obnovit opevnění břehů rovnaninou z lomového kamene. V rámci zakázky bude pro zvýšení rekreačního potenciálu území vytvořena v...
V prostějovské nemocnici budou hlasovat tři desítky voličů "V Nemocnici Prostějov projevilo zájem o hlasování 32 hospitalizovaných voličů," uvedl mluvčí nemocnice Adam Knesl. A dolnil:" Ve dnech voleb mohou volit pouze pacienti, kteří jsou zapsáni ve zvláštním seznamu voličů, nebo ti, kteří budou mít voličský průkaz. Ten si...
Lidl stahuje mleté vepřové maso. Kvůli nadlimitnímu obsahu antibiotik Jde o Vepřové mleté maso 20 %, váha 1 kg, výrobce MASO POLIČKA s. s. s datem použitelnosti do 10.10.2021, šarže 207237. Inspektoři SVS odebrali u výrobce vzorek ze zásilky masového vepřového ořezu dovezeného z Polska. Následné vyšetření prokázalo ve vzorku výrazně...
Běžte volit a kroužkujte kandidáty z Prostějovska! Nemá smysl nikomu radit, jakou stranu volit. To má jistě každý volič už rozmyšlené, nebo se ještě rozhodne po cestě k volební urně podle nejlepšího vědomí a svědomí. Jednu radu Vám ale přesto dáme. Ať volíte, koho chcete, nezapomeňte okroužkovat kandidáty z našeho...
Odstraňte vraky, žádá město vlastníky dlouhodobě odstavených aut Prvním vozem je červený Fiat Punto RZ: PVE 30-34, odstavený dlouhodobě v ulici J. Lady v Prostějově. Druhým pak černý VW Golf RZ: 3M5 9908, odstavený v Mathonově ulici. „Pokud majitelé nebudou do dvou měsíců  na výzvu reagovat, město je, jako vlastník pozemní...
Za věrnou službu si hasiči převzali celostátní medaile Uznání udělil generální ředitel Hasičského záchranného sboru České republiky sedmdesáti příslušníkům. Uděleny byly také dvě Čestné medaile HZS ČR a tři Medaile Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje. Součástí aktu byl služební slib devatenácti nových příslušníků....
Soud pátrá po datu úmrtí starého pána Jaroslav Hejda byl nalezen bez známek života  16. 6. 2021 v bytě č. 104 v přízemí domu na adrese Prostějov, část Vrahovice, Marie Pujmanové 669/10. Obvodní oddělení Policie ČR Prostějov 1 věc šetřilo pro přečin usmrcení z nedbalosti podle § 143 odst. 1 trestního zákoníku....
Pozor! Ve volebních místnostech je nošení respirátorů povinné! Z tohoto vládního nařízení existuje pouze několik výjimek: - děti, které dosud nezahájily povinnou školní docházku, - osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, - pacienti, jsou-li hospitalizovaní...