Pro správné prohlížení webu je nutné povolit javascript.

Přinášíme rozbor dopravních nehod za rok 2011

Přinášíme rozbor dopravních nehod za rok 2011
ilustrační foto

Každoročně se začátkem nového roku provádí rozbor dopravních nehod na okrese Prostějov a vyhodnocují se nehodové lokality za uplynulý rok. Rozbor nehod připravil Dopravní inspektorát Policie ČR v Prostějově.

Jako nejnebezpečnější silnicí je za uplynulý rok vyhodnocena rychlostní silnice I/46 v průtahu okresem Prostějov. I když na délce cca 24,9 km klesl počet nehod ze 121 v roce 2010 na 100 dopravních nehod v roce 2011, oproti roku 2010 však na této silnici prudce vzrostly následky dopravních nehod. Sedm osob bylo usmrceno a patnáct osob lehce zraněno. Na vysoké koncentraci dopravních nehod na této silnici, která je výrazně vyšší jako na běžné dálniční síti, se negativně projevuje její trasování, kdy silnice I/46 byla navržena pouze na rychlost 100 km/h, některé úseky dokonce na nižší rychlost – zatáčka u Olšan u Prostějova na rychlost 80km/h, ale i celkový technický stav silnice včetně svodidel.

 

Silnice v Prostějově

Pokud se týká vlastního Prostějova, zde je největší koncentrace dopravních nehod na ul. Olomoucké, kde bylo zaznamenáno 17 dopravních nehod bez zranění. Ul. Olomoucká vykazuje v současné době vyšší intenzitu motorové dopravy, než ul. Plumlovská. Nejvíce nehod je na Olomoucké zaznamenáno na křižovatkách, např. Šafaříkova-Lužická-Olomoucká 4 dopr. nehody, Sladkovského-Olomoucká 3 dopravní nehody a E.Valenty-Olomoucká 2 dopr. nehody. Svůj vliv při výjezdu na hlavní komunikaci má vysoká intenzita silničního provozu a zhoršený výjezd z vedlejší komunikace na hlavní.

Jako nejnebezpečnější se za r. 2011 jeví ulice Šárka se 3 zraněnými osobami, z toho byly sraženy 2 chodkyně. Svůj díl na této situaci nesou nevhodně řešené přechody pro chodce. Je třeba podotknout, že před vybudováním těchto přechodů k dopravním nehodám na této ulici nedocházelo.

Na dlouhodobě nejnebezpečnějším místě v Prostějově na křižovatce U Rodenů se staly 3 dopravní nehody, opět byl sražen projíždějící  cyklista, který utrpěl lehké zranění.

Pokud sledujeme vývoj na okružních křižovatkách, tak nejnebezpečnější křižovatkou se jeví okružní křižovatka Plumlovská-Lady-Anglická se 4 dopr. nehodami, při kterých byly 2 osoby lehce zraněny. Zde se projevuje velký průměr této okružní křižovatky a relativně vysoká rychlost projíždějících vozidel.

Je třeba konstatovat, že v r. 2011 na území města Prostějova nebyla při dopravních nehodách usmrcena žádná osoba a to je pozitivní zjištění.

 

Silnice v okrese

Nejnebezpečnější křižovatkou na celém okrese Prostějov se za loňský rok stala křižovatka silnic II/366 a III/37760 Smržice-Mostkovice-Kostelec n/H-Prostějov. Za r. 2011 zde bylo 6 dopravních nehod, při kterých byly 4 osoby zraněny. Projevuje se zde především nedání přednosti v jízdě na poměrně přehledné křižovatce. Dle mého názoru se zde jednak ze strany řidičů jedoucích po hlavní silnici podceňuje rychlost, která zde bývá překračována a dále je zde efekt zkreslení vnímání vozidel jedoucích vyšší rychlostí, a to ze strany řidičů vyjíždějících z vedlejší silnice na hlavní. Je třeba konstatovat, že k těmto nehodám je třeba přičíst ještě jednu nehodu, a to osobního automobilu a vlaku na blízkém železničním přejezdu.

Sledujeme i další nebezpečné úseky, jako Žešov-Výšovice, křižovatka u Čechůvek a pod. V těchto lokalitách v roce 2011 došlo k výraznému snížení dopravních nehod a jejich následků. Zde se dopravní policie intenzivně věnuje dohledu především nad dodržováním limitů rychlosti a v tomto bude i nadále pokračovat.

Závěrem doufám, že uděláme všichni co nejvíce proto, aby nebezpečných lokalit v našem okrese bylo co nejméně.

por. Ing. Vafek Michael, Dopravní inspektorát Policie ČR Prostějov

Poslat nový komentář

CAPTCHA
Prosím opište text z obrázku.
Image CAPTCHA
Nezáleží na velikosti písmen
sex hikayeleri escort fethiye fresh hair style top hair style popular hair style