Návštěvnost v kině Metro 70 se zvýšila

Návštěvnost v kině Metro 70 se zvýšila
ilustrační foto kino Metro 70

Před časem proběhla veřejností informace, že kino Metro 70 zkresluje návštěvnost a přidává si diváky. Podle ředitelky Barbory Prágnerové je ale pravda jinde. Návštěvnost se rapidně zvýšila, jen selhal lidský faktor.

Původně vedení kina zaslalo Unii filmových distributorů (UFD) zprávu, že kino za první půlrok navštívilo 22 197 diváků. „Po důkladné revizi veškerých papírových a elektronických dokladů a jejich překontrolování vůči účetnictví jsme došli ke konečnému závěru, že celková návštěvnost kina za letošní první půlrok je 28 068 diváků. Opravené hlášení jsme odeslali Unii filmových distributorů, ta aktuálně zpracovává námi opravené výsledky,“ uvedla ředitelka Prágnerová.

Rozpor v číslech o počtech diváků pramení podle ní z hlášení výsledků návštěvnosti Unii. „Pravidelně každý čtvrtek a pondělí odesíláme výsledky za uplynulé dny a v tomto procesu došlo k několika výpadkům způsobených kombinací lidského faktoru a nového softwaru.  Vlivem původně ručního přepočítání dokladů z uplynulého roku jsme zprvu uvedli nepřesné informace o návštěvnosti z loňska, správné číslo je 22 606 návštěvníků. Návštěvnost za toto období v roce 2017 vzrostla na 28 068 diváků. To znamená, že za první půlrok existence kina pod novým vedením a v novém systému do kina přišlo cca o pět a půl tisíce diváků více, což odpovídá nárůstu návštěvnosti o více než 20 procent,“ konstatovala ředitelka.   Vytvoření kina jako nové příspěvkové organizace a především předání agendy proběhlo za velice komplikovaných okolností. Kino během prvního půl roku změnilo pokladní a evidenční systém a pracovaly v něm tři ekonomky. Uvedené skutečnosti měly vliv na provoz kina, dílčí nedostatky se však daří průběžně odstraňovat.

„Chybu jsme bezprostředně napravili, v procesu je i finanční dorovnání malého rozdílu odvodu směrem ke Státnímu fondu kinematografie (1% z tržeb) a Ochrannému svazu autorskému (0,8% z tržeb),“ dodala Prágnerová.

UFD je orgánem, který výsledky pouze eviduje, kino jí nic neplatí. Žádnému distributorovi kino nic nedluží a ani dlužit nemůže. Platby za odehrané filmy probíhají krátce po představení z přijaté tržby. (red)

 

Komentáře

Šverdík, Prágnerová, Hemerková a Rašková.... křišťálově to už čistčí být nemůže :-)) viz počítání vyhozených ústřižků.. :))

Poslat nový komentář