Oskary míří do českých měst a obcí, stačí produkovat co nejméně odpadu

Oskary míří do českých měst a obcí, stačí produkovat co nejméně odpadu
ilustrační foto arnika.org

 

Odpadový Oskar je soutěž pro obce, jejímž cílem je popularizace obcí, které produkují méně než 150 kg směsných komunálních odpadů na jednoho obyvatele a rok. Soutěž pořádá organizace Arnika. 

Produkce směsného odpadu v řadě zemí významně klesá. Nejlepší regiony ho produkují kolem 60 kg. Státy jako Rakousko, Německo mají produkci tohoto odpadu asi o jednu třetinu až polovinu menší než my. "Věříme, že i v ČR lze jeho produkce snížit," tvrdí Arnika a vyzývá k zapojení do soutěže.    Více informací najdete na webu http://arnika.org/oskar (red)

Poslat nový komentář