Veřejné osvětleni v Zahradní ulici je na cestě

Veřejné osvětleni v Zahradní ulici je na cestě
ilustrační foto

 

Rada města Prostějova schválila zpracování projektové dokumentace na doplnění veřejného osvětlení ulice Zahradní v místní části Krasice a následné zařazení akce do plánu investic na rok 2016.

"Vycházeli jsme z podnětů a požadavků místních obyvatel. Realizace předmětné akce představuje vybudování 110 metrů kabeláže a 4 kusů stožárů se svítidlem. Odhadované náklady na projektovou dokumentaci jsou přibližně 20 tisíc korun, následná realizace vybudování veřejného osvětlení je předběžně vyčíslena na 200 tisíc korun,“ uvedl Zdeněk Fišer, náměstek primátora.

Z podnětů občanů byla již dříve vypracována projektová dokumentace veřejného osvětlení v přilehlé Luční ulici. Náklady na tuto akci dle položkového rozpočtu budou činit 950.000 Kč včetně DPH. „Realizaci veřejného osvětlení v obou ulicích by bylo účelné spojit. Obě akce navrhneme zařadit do plánu investic města již na příští rok,“ dodal Fišer. (red)

Poslat nový komentář