Děti bojovaly „O pohár primátora města Prostějova“

Děti bojovaly „O pohár primátora města Prostějova“
Foto MMP
Další fotky: 
Děti bojovaly „O pohár primátora města Prostějova“

Minulý pátek v lesoparku Hloučela proběhl již III. ročník branného závodu „O pohár primátora města Prostějova“. Akci pro žáky sedmých, osmých a devátých tříd základních prostějovských škol připravila Městská policie ve spolupráci s ČSOP regionální centrum IRIS a Sportcentrum – DDM.

Závodu se zúčastnilo celkem 168 žáků z osmi základních prostějovských škol. Nejpočetnější kategorií byli sedmáci. Ti celkem vytvořili 17 družstev. V kategorii osmáků soutěžilo 13 družstev a v kategorii devátých tříd 12 družstev. Děti vytvořily čtyřčlenné skupinky (dvě dívky, dva chlapci) a měly za úkol zdolat trať v délce 5, 5 km.
„Na soutěžící čekaly na trase různé disciplíny jako střelba z praku na cíl, zdolání úseku na laně, hod granátem, obratnost, test z dopravních předpisů a právního vědomí, poznávání přírodnin, orientace na mapě a práce s buzolou. Prověřili jsme tak nejen vědomosti, ale i fyzickou zdatnost dětí. Za nesplnění úkolu jsme udělovali trestné body. Za jeden trestný bod se přičítalo 30 sekund k běžeckému času. Vítězství získalo družstvo s nejkratším časem,“ nastínila mluvčí Městské policie Prostějov Jana Adámková.
Slavnostního zahájení se ujala náměstkyně primátora Ivana Hemerková a před třináctou hodinou už předala vítězům z každé kategorie pohár a společně s ředitelem Městské policie Prostějov, Janem Nagym, diplomy a věcné ceny.
„S prázdnou neodešel nikdo, drobný dárek obdrželi všichni soutěžící. Završením celé akce bylo věnování pizzy každému družstvu. Velké poděkování za vstřícnost a poskytnutí zázemí v prostorách U Abrahámka patří provozovateli a v neposlední řadě i studentkám Střední zdravotnické školy za poskytnutí vzorného zdravotnického dozoru,“ dodala Adámková.

Umístění na prvních třech místech:

Kategorie sedmých tříd

1. místo
ZŠ Prostějov, ul. Vl. Majakovského, třída 7.A
Lucie Lošťáková, Adéla Přikrylová, Martin Milde, Adam Nor
2. místo
ZŠ Dr. Horáka Prostějov, třída 7.A
Sára Bráchová, Lucie Strizelová, Štěpán Povýšil, Michal Roba
3. místo
ZŠ Dr. Horáka Prostějov, třída 7.C
Jana Navrátilová, Lenka Škopová, Samuel Šustr, David Kováč

Kategorie osmých tříd

1. místo
ZŠ Prostějov, ul. E.Valenty, třída 8.A
Adéla Smékalová, Vendula Kučerová, David Ryšták,Marek Hausknecht
2. místo
ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova 60, třída 8.B
Alena Šálková, Kateřina Burgetová, Adam Gečnuk, Marek Micka
3. místo
ZŠ Prostějov, ul. E.Valenty, třída 8.B
Anna Krátká, Tereza Srostlíková, David Sosík, Lukáš Krčál

Kategorie devátých tříd

1. místo
ZŠ Prostějov, ul. E.Valenty, třída 9.A
Aneta Gottvaldová, Kateřina Nováková, Roman Stachura, Ondřej 0čenášek
2. místo
ZŠ Dr. Horáka Prostějov, třída 9.B
Veronika Radičová, Veronika Hájková, Michal Navrátil, David Hanousek
3. místo
ZŠ Prostějov, ul. E.Valenty, třída 9.B
Andrea Kučerová, Barbora Skládalová, Adam Marčík, Jiří Jašíček (MMPv)

Poslat nový komentář