Ohroženy o prázdninách jsou převážně 12-14leté děti

Ohroženy o prázdninách jsou převážně 12-14leté děti
ilustrační foto internet

 

Bohužel ne všechny zážitky, které si děti ze svých dobrodružství odnášejí, bývají příjemné. Česká pojišťovna eviduje ročně okolo 25 000 pojistných událostí z úrazového pojištění dětí a mládeže ve věku do 18 let (v 60 % případů jde o chlapce). Nejvíce karambolů se přitom dětem stane při volnočasových aktivitách. V poslední době se do statistik ČP stále častěji zapisují zranění, která vznikají v souvislosti s tzv. módními aktivitami, jako jsou např. skoky na tzv. „klokaních botách", jízda na longboardu apod.

Na Českou pojišťovnu se každý den obrátí v průměru sedm desítek rodičů, jejichž potomci si způsobili nějakou zdravotní újmu. Dlouhodobé statistiky přitom mluví jasně – když už se dítě zraní, obvykle k tomu dochází během jeho volnočasových aktivit. Pohledem četnosti pak následují úrazy, které se odehrají v kulisách domova a pomyslné třetí místo zaujímají úrazy přímo související se sportem.

S příchodem teplejšího počasí počty hlášených úrazů dětí každoročně rostou. Letní prázdniny tak v tomto ohledu přináší cca 10% nárůst oproti průměrným ročním hodnotám. Jen za loňský červenec a srpen eviduje ČP celkem 4200 zraněných dětí.

Nejvíce přitom úrazy postihují děti ve věku od dvanácti do čtrnácti let. V loňských statistikách je tato věková skupina zastoupena téměř čtvrtinovým podílem. U takto starých dětí představují nejtypičtější zranění chirurgicky ošetřené rány, podvrtnuté kotníky či poranění prstů horních končetin, a to včetně jejich zlomenin.

Nejméně často se pak pracovníci České pojišťovny setkávají s úrazy dětí mladších tří let (cca 1800 případů ročně). Zde jde obvykle opět o ošetřené chirurgické rány, objevují se však také pohmožděniny obličeje či popáleniny kůže. Výjimkou nejsou ani případy zranění na dětských hřištích.

Příkladem může být příběh tříletého děvčátka, které spadlo ze skluzavky tak nešťastně, že si zlomilo obě kosti na předloktí. Ošetření si kromě navrácení kostí do původní polohy vyžádalo také zasádrování ruky na 7 týdnů s následnou 4týdenní rehabilitací. (red)

Poslat nový komentář