Den otevřených dveří na SOŠPO

Den otevřených dveří na SOŠPO
Foto SOŠPO
Další fotky: 
Den otevřených dveří na SOŠPO

Ve středu 17. ledna proběhne na Střední odborné škole podnikání a obchodu Den otevřených dveří. Zájemci o studium získají informace o vzdělávacích programech a mohou si prohlédnout budovu školy.

Prostějovská SOŠ podnikání a obchodu nabízí zájemcům o studium čtyři vzdělávací programy. „Tradičním je Řízení služeb a marketing turismu, který je zaměřen na tvorbu a propagaci turistických produktů. Naše škola se dlouhodobě věnuje cestovnímu ruchu. Jsme členem Asociace průvodců a autorizovanou osobou ministerstva pro místní rozvoj v oblasti profesní kvalifikace Průvodce cestovního ruchu. Naši absolventi u nás mohou v této kvalifikaci získat i vyšší odborné vzdělání“, sdělil Marek Moudrý, ředitel školy. Mezi další programy patří Mezinárodní obchod a projektové řízení, Marketingové komunikace a žurnalistika a Sportovní management. "Sportovní management je určen všem sportovcům, kteří plánují spojit sport se svou profesní kariérou. Studium připravuje studenty pro působení v oblasti managementu sportovních klubů a výuka je doplněna o předměty se sportovní problematikou. Na rozdíl od sportovních gymnázií poskytujeme odborné ekonomické vzdělání." doplnil Marek Moudrý. Den otevřených dveří probíhá od 13.00 do 17.00 v budově školy na Rejskově ulici. (red)

Poslat nový komentář