náměstek primátora

Nový náměstek rezignuje na své dosavadní funkce

ilustrační foto záznam

Náměstek primátorky Pavel Smetana na základě zvolení Zastupitelstvem města Prostějova do funkce náměstka primátorky Aleny Raškové dne 5. 10. 2015 rezignuje na některé své funkce. Rada města Prostějova jeho rezignace přijala.

„Vzhledem k tomu, že jsem byl zvolen do funkce náměstka primátorky pro dopravu a sociální oblast a chci se této problematice plně věnovat, považuji za nezbytné rezignovat na své dosavadní jiné funkce, tak jak jsem již veřejně slíbil při volbě do této funkce. Jde o funkci předsedy dozorčí rady ve společnosti Domovní správa Prostějov s.r.o., dále pak na funkci člena dozorčí rady ve společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov a.s., na funkci předsedy Komise sportovní a na funkci člena školské rady Reálného gymnázia a základní školy města Prostějova,“ uvedl Smetana. (red)

Pavel Smetana novým náměstkem primátorky města

ilustrační foto

Pouhých 19 hlasů katapultovalo Pavla Smetanu (ČSSD) na místo náměstka primátorky.
Jeho zvolení bylo provázeno dlouhou diskuzí zejména opozičních zastupitelů. Nejvíce jim vadila Smetanova účast v kauze finančních darů jeho stranickým kolegům, Miroslava Pišťáka a Aloise Mačáka.

Na jejich připomínky reagoval Pavel Smetana prohlášením, že odejde ze všech funkcí v městských firmách a vzdá se i místa asistenta poslance Pavla Holíka. (red)