Další jednání rady města proběhne v úterý

Další jednání rady města proběhne v úterý
ilustrační foto

119. schůze Rady města Prostějova se uskuteční 23. října 2018. Radní mají projednat řadu bodů.

Mimo jiné II. návrh rozpočtu města Prostějova pro rok 2019, přípravu zasedání zastupitelstva města, určení členů volených orgánů statutárního města ke zpracování osobních údajů, informaci o průběhu ZŘ VZ Technologie na zvýšení bezpečnosti a ochrany dat a návrh na výběr dodavatelů, výzva k náhradě škody, předžalobní upomínka – společnosti ASTRA GAMES s. r. o. a Dražby.net s. r. o. - stanovisko ČPP a pokyn advokátní kanceláři k dalšímu postupu, souhlas s bezúplatným využitím KINA METRO 70, dotace pro oblast kultury a sportu, zásady instalace letního a zimního sezonního mobiliáře určeného k příležitostné venkovní konzumaci a kouření (zařízení restauračních předzahrádek a kuřáckých míst) na území městské památkové zóny Prostějov. (red)

Ilustrační foto: ber

Poslat nový komentář