Úřad práce hlásí nejnižší nezaměstnanost

Úřad práce hlásí nejnižší nezaměstnanost
ilustrační foto
Další fotky: 
Úřad práce hlásí nejnižší nezaměstnanost
Úřad práce hlásí nejnižší nezaměstnanost

Úřad práce ČR (ÚP ČR), Krajská pobočka v Olomouci hlásí nejnižší nezaměstnanost v historii úřadu práce. Vývoj nezaměstnanosti v jednotlivých okresech kraje byl podobný – ve všech okresech došlo k poklesu počtu nezaměstnaných (procentuálně nejvíce na Přerovsku o 4,4 %, naopak nejméně v okrese Prostějov – o 2,1 %).

Ke konci měsíce bylo evidováno na ÚP ČR, Krajské pobočce v Olomouci 6 984 žen a jejich podíl na celkovém počtu uchazečů činil 53 %. V evidenci bylo 2 464 osob se zdravotním postižením, což představovalo 19 % z celkového počtu nezaměstnaných.

Podíl nezaměstnaných osob vyšší než republikový průměr vykázaly tři okresy, nejvyšší byl v okrese Přerov (3,8 %), naopak nejnižší podíl nezaměstnaných byl zaznamenán v okrese Prostějov (2,2 %). Kromě Prostějovska vykazuje i okres Olomouc hodnotu PNO nižší než je v ČR.Podíl nezaměstnaných žen klesl na 3,2 %, podíl nezaměstnaných mužů také klesl na hodnotu 2,8 %.

Na jedno volné pracovní (dále jen VM) místo připadalo v Olomouckém kraji 1,2 uchazeče. V jednotlivých okresech nejvyšší počet uchazečů o zaměstnání na 1 VM připadal v okrese Jeseník (2,6), nejméně naopak v okrese Prostějov (pouze 0,8 osoby na 1 VM). Okresy Prostějov a Olomouc jsou jediné okresy v Olomouckém kraji, ve kterých počet volných míst převýšil počet nezaměstnaných.

Informace o vývoji nezaměstnanosti v ČR v elektronické formě jsou zveřejněny na internetové adrese http://portal.mpsv.cz/sz/stat.

(Zdroj: Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Olomouci)

Poslat nový komentář