Nový projekt mapuje takzvaná místa strachu. Zaznamenejte ta svá!

Nový projekt mapuje takzvaná místa strachu. Zaznamenejte ta svá!
ilustrační foto

Olomoucký kraj se v roce 2018 stal externím aplikačním garantem projektu „Inovace prevence kriminality ve městech Olomouckého kraje založená na mapování míst strachu“, který realizuje katedra geografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Projekt je realizován v období 2019 – 2021 v rámci programu Éta Technologické agentury ČR na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu.

Jeho smyslem je zmapovat místa strachu, která zaznamenají samotní občané žijící v daných lokalitách. Tato data budou posléze transformována do interaktivní mapy znázorňující místa strachu. Realizátoři aktuálně zpracovali webové dotazníkové šetření a do map mohou lidé zaznamenávat své pocity.

Vice o zaznamenávání údajů do zmíněné mapy naleznete: https://www.pocitovemapy.cz/kriminalita-okr-prostejov-2019, kde můžete svá místa ihned zaznamenat. (red)

Ilustrační foto: ber

Komentáře

Stovky CIGÁNU na náměstí přímo v centru PV nikomu to nevadí?!

Já mám strach v celém Prostějově!

Poslat nový komentář