Den pro přírodu

Sobota, Červen 1, 2013 - 08:45 - 14:00
text: 

Akce na pomoc příroděBrigáda na loukách v okolí Plumlova pro všechny, kteří chtějí pomoci přírodě. Budeme hrabat seno, vytrhávat ovsík a rozrušovat drn. Nářadí a pracovní rukavice zapůjčíme, drobné občerstvení bude zajištěno. Účastníci obdrží zdarma letáčky či brožurky s regionální tematikou. Předpokládané ukončení akce ve 14 hodin.Pořádá ZO ČSOP Bělozářka.Sraz: v Plumlově na náměstí v 8:45, vhodný bus z Prostějova jede v 8:25 z aut. st. (stanoviště č. 11)