Jsme jedineční. Nejdelší aleje jsou na Prostějovsku

Jsme jedineční. Nejdelší aleje jsou na Prostějovsku
Foto alej Seloutky

 

Olomoucký kraj vlastní unikátní databázi alejí, kterou nezávislá organizace Arnika zpracovala ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci a Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR. Jsou v ní mimo jiné uvedeny dvě velmi zajímavé informace, vztahující se k Prostějovsku.

 

V našem regionu jsou vůbec nejdelší stromořadí v kraji, kterými jsou ovocné aleje. Třešňová mezi Mostkovicemi a Ohrozimí v délce 3200 metrů a o dvě stě metrů kratší jabloňová alej mezi Vícovem a Plumlovem.

Na Prostějovsku je i nejvíc čistě třešňových alejí - Mostkovice-Smržice a Mostkovice-Ohrozim. Bohužel většina ovocných alejí je dnes v havarijním stavu. Staré stromy umírají, nové vysazovány nejsou. Třeba alej z Prostějova do Seloutek. "Není to "čistá" alej, převažují hrušky ale najdete zde i nějakou tu jabloň či lípu. Hodně stromů je ale suchých, nebo polosuchých. I když z některých je ovoce excelentní, hlavně do beček," nechal se slyšel Břetislav Navrátil.

Ekologické sdružení Arnika sleduje ohrožení alejí již několik let. Iniciovala vznik petice „Zachraňme stromy“, požadující lepší zákonnou ochranu alejí a stromů v krajině i ve městech. Petici podpořilo více než 30 tisíc lidí. Také díky nim se podařilo prosadit novelu zákona a zrušit výjimku, která umožňovala silničářům kácet stromy u silnic bez povolení. Arnika také vytvořila první celostátní statistiku a upozornila, že během posledních několika let od silnic v České republice zmizelo více než 100 tisíc stromů. (ber)

 

 

Poslat nový komentář