Zprávy

Lídr okresní ČSSD opět s heslem „V Olomouci za region Prostějovsko!“

Alois Mačák
Alois Mačák

A. Mačák, náměstek hejtmana pro dopravu: Peníze neprojídáme, ale investujeme!

Náměstek hejtmana Olomouckého kraje a člen Rady statutárního města Prostějova Alois Mačák působí ve veřejném životě od roku 1989, kdy se angažoval v Občanském fóru a v polistopadových odborech. Od roku 1994 je členem Zastupitelstva města Prostějova. Přes deset roků vykonával funkci místostarosty města Prostějova. V roce 2004 byl zvolen do Zastupitelstva Olomouckého kraje. V listopadu 2008 byl zvolen náměstkem hejtmana pro oblast dopravy. Požádali jsme jej o zodpovězení několika otázek týkajících se nejen dopravní problematiky.

Hloučela žadoní o úklid

Foto čtenář

Ještěže se již blíží sobota. V rámci té nacházející se totiž v Prostějově uskuteční akce Ukliďme Svět, Ukliďme Česko.

Dobrovolníci se vydají mimo jiné do biokoridoru Hloučela, aby jej vyčistili od nejrůznějšího odpadu. "Dorazí snad i k pivovarskému rybníčku ve Vrahovicích. Něco málo jsem posbíral, ale druhý den byla situace skoro stejná," zaslal PvNovinkám fotografie čtenář Honza. 

A jedna rada pro místní. Pokud v parčíku vidíte a slyšíte někoho "tábořit", zavolejte Městskou policii Prostějov. Jak je totiž z fotek zřejmé, přesunuly se sem nejrůznější párty z dosud uzavřených pohostinství. (ber)

Šéfem Odboru dopravy bude Jan Vejmělek

ilustrační foto odbor dopravy

Dlouholetý šéf Odboru dopravy Magistrátu města Prostějova Miroslav Nakládal odchází k poslednímu dubnu do starobního důchodu. Nahradí jej vítěz výběrového řízení, Jan Vejmělek.

Jan Vejmělek pracuje na Odboru dopravy rovněž řadu let, v současné době jako vedoucí oddělení vozidel a technik. Odbor převezme k 1. květnu 2021. (ber)

Dotační peníze budou opět pomáhat v sociální a zdravotní oblasti

ilustrační foto Pomocná ruka Prostějov

Z rozpočtu města Prostějova na letošní rok půjdou do sociální a zdravotní oblasti nemalé prostředky.

„Žadatelé nám zaslali žádosti o poskytnutí dotací z letošního rozpočtu města Prostějova. Peníze, které město takto poskytne, budou pomáhat například v oblastech péče pro děti se zdravotním postižením, v oblasti chráněného bydlení, nebo pomohou pečovatelské službě,“ nastínila směr podpory náměstkyně primátora Alena Rašková, která má sociální oblast na starosti.

Organizace budou moci finance využít na úhradu materiálových nákladů, energií, oprav, udržování vozového parku a podobně.

Magistrát hledá referenta. Na odbor občanských záležitostí

ilustrační foto

Pověřený tajemník Magistrátu města Prostějova vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou referent/ka registru obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů na Odboru občanských záležitostí Magistrátu města Prostějova.

Podmínkou je vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou, výhodou vzdělání zaměřené na veřejnou správu, praxe na úseku registru obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů.

Termín pro podání přihlášky je do 30. 4. 2021, předpokládaný nástup červen 2021, příp. dle možností vybraného uchazeče. Bližší informace o pracovním místě podá  Marie Javůrková, vedoucí Odboru občanských záležitostí tel. č. 582 329 144 nebo Zdeňka Bendová, personalistka MMPv, tel. 582 329 162.

Tip na výlet. Zoo Olomouc otevřela brány

ilustrační foto ZOO Olomouc

Od pondělí 12. dubna se v celé České republice díky drobnému rozvolnění mohli opět otevřít zoologické zahrady. Vnitřní pavilony sice zůstanou ještě uzavřené, přesto se mají návštěvníci na co těšit. Konkrétně v olomoucké zoo na vás totiž kromě pestrého množství nejrůznějších nově narozených přírůstků čeká i zcela nový výběh pro rysy.

Provozní doba zůstala ve standardní podobě, tedy v rozmezí od dubna do srpna budou pokladny v provozu od 9 do 18 hodin s tím, že areál je třeba opustit do dvou hodin od uzavření pokladen. Vnitřní pavilony zatím zůstanou dle nařízení vlády uzavřené, přesto se mají návštěvníci na co těšit i ve venkovním areálu. V posledních týdnech zoo přivítala velké množství mláďat a před měsícem představila zcela nový výběh pro rysy, díky kterému lidé tyto šelmy mnohem lépe uvidí. Pro děti pak bude v provozu během dubna Lanáček pouze o víkendech, od května jej bude možné navštívit denně.

Prostějovské ORL lůžkové oddělení a ambulance bude opět v provozu. Od pondělí

Foto Nemocnice Prostějov

Od pondělí 19. dubna Nemocnici Prostějov opět zahájí provoz ORL (ušní, nosní, krční) lůžkové oddělení a akutní ORL ambulance. Tato pracoviště nebyla v provozu od podzimu loňského roku z důvodu koronavirové epidemie, kdy zdravotnický personál musel být alokován na covidové jednotky prostějovské nemocnice.

Opětovné otevření ORL lůžkového oddělení a akutní ambulance je možné díky souhře hned několika faktorů. A to jednak z důvodu částečné stabilizace epidemiologické situace, kdy počty hospitalizovaných covid+ pacientů poklesly, tak z důvodu ukončení zákazu provádět plánované operace ze strany Ministerstva zdravotnictví. Nemocnice proto od tohoto týdne začíná postupně obnovovat plánovanou péči.

Olomoucký kraj ocení učitele, kteří nejlépe zvládli online výuku. Nominujte!

ilustrační foto Olomoucký kraj

Už více než rok probíhá výuka většiny žáků distančním způsobem. Uzavření škol loni na jaře a následný okamžitý přechod k výuce na dálku způsobil ve školách mnoho problémů. Spustil ale také vlnu improvizace, vynalézavosti a mimořádného nasazení jak ze strany vedení škol a jejich zřizovatelů, tak zejména učitelů.

Olomoucký kraj a tým projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání (KAP) se nyní rozhodl ocenit mimořádné počiny v online výuce vyhlášením ankety Nejlepší učitel výuky na dálku v Olomouckém kraji.

„Především díky úsilí a nápaditosti učitelů se i přes veškeré obtíže a specifika tohoto způsobu výuky daří krajskému školskému systému distanční výuku zvládnout se ctí. Jsem přesvědčen, že učitelé si za to zaslouží naše poděkování a ti nejlepší také ocenění,“ uvedl krajský radní pro oblast školství Aleš Jakubec, který nad akcí převzal záštitu.

Řidiči, pozor na strojní čištění!

ilustrační foto Magistrát města Prostějova

Od 7. dubna začalo probíhat blokové (strojní) čištění města. Místa a ulice, kde bude čištění probíhat, jsou vždy více jak týden dopředu označena dopravní značkou IZ 8a – Zóna s dopravním omezením zákaz stání. Tuto značku neruší ihned následující křižovatka, jak se mnoho řidičů domnívá, nebo jiné dopravní značení. Platnost je ukončena dopravní značkou IZ 8b – Konec zóny s dopravním omezením.

Dodatkovou tabulkou je upraven přesný čas a datum, kdy bude úklid a čištění ulic probíhat. Tímto bychom chtěli informovat řidiče motorových vozidel, aby svá auta v daný termín přeparkovali a předešli tak zbytečným komplikacím.

I pro samotné pracovníky firmy, která čistí a uklízí ulice, je potom velice obtížné vše řádně vyčistit. Navíc nerespektováním dopravního značení se řidiči vystavují postihu za přestupek. Strážníci dle zákonného oprávnění můžou za takové porušení udělit pokutu příkazem na místě do výše 2000 Kč.

Speed Maraton bude měřit i na Prostějovsku

ilustrační foto Policie ČR

Policisté se ve středu 21. dubna připojí k celoevropské akci s názvem Speed Maraton. Kontrolovat budou hlavně dodržování rychlosti, ale neunikne jim ani technický stav vozidel, telefonování nebo jízda bez bezpečnostních pásů. Místa, na kterých se policisté objeví, vytipovali sami lidé.

Na speciální internetové stránce mohli lidé v rámci kampaně zaznamenávat rizikové úseky. Výběr míst tak nebyl jen na policii. „Policie na základě dopravně bezpečnostních analýz v daném teritoriu a vlastních vytipovaných rizikových lokalit bude provádět po celý den měření rychlosti. Nebyli to ale jen policisté, kteří vybírali místa, kde se bude provádět měření, byli jste to i vy. Široká veřejnost, měla možnost navrhnout Policii České republiky místa, která považuje za riziková,“ potvrdila tisková mluvčí policejního prezidia Hana Rubášová.