práce

Magistrát hledá referenta odboru dopravy!

ilustrační foto

Tajemník Magistrátu města Prostějova vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou REFERENT/KA ODDĚLENÍ DOPRAVY A KOMUNIKACÍ (výkon agendy speciálního stavebního úřadu) na Odboru dopravy Magistrátu města Prostějova.

Požadavkem je, mimo jiné, stavební vzdělání nebo vzdělání v oblasti dopravy nebo veřejné správy, orientace v projektové dokumentaci dopravních staveb, výhodou znalost následujících právních předpisů a jejich prováděcích předpisů: - zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění - zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v platném znění - zákon č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění - zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění - zákon č.

Magistrát hledá referenta/tku na Finanční odbor

ilustrační foto ber

Tajemník Magistrátu města Prostějova vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou REFERENT/KA FISKÁLNÍ POLITIKY, ROZPOČTU A FINANCOVÁNÍ na Finančním odboru Magistrátu města Prostějova.

Podmínkou je vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ekonomického směru, výhodou je teoretická i praktická znalost problematiky majetkové evidence, teoretická i praktická znalost vedení účetnictví a znalost zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.

 Termín pro podání přihlášky je do 18. dubna 2024 včetně, předpokládaný nástup květen 2024, příp. dle možností vybraného uchazeče.

Magistrát hledá referenta odboru dopravy

ilustrační foto ber

Tajemník Magistrátu města Prostějova vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou REFERENT/KA ODDĚLENÍ DOPRAVY A KOMUNIKACÍ (výkon agendy speciálního stavebního úřadu) na Odboru dopravy Magistrátu města Prostějova.

Výhodou je, mimo jiné, stavební vzdělání nebo vzdělání v oblasti dopravy nebo veřejné správy,  orientace v projektové dokumentaci dopravních staveb a znalost následujících právních předpisů a jejich prováděcích předpisů: - zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění - zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v platném znění - zákon č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění - zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění - zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v planém znění - zákon č.

Magistrát hledá referenty. Na oddělení sociálně právní ochrany dětí

ilustrační foto ber

Tajemník Magistrátu města Prostějova vyhlašuje výběrové řízení na obsazení dvou pracovních míst na dobu neurčitou REFERENT/KA SOCIÁLNÍCH VĚCÍ NA ODDĚLENÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ Odboru sociálních věcí Magistrátu města Prostějova.

Podmínkou pro uchazeče je, mimo jiné, vysokoškolské vzdělání v oborech vzdělání zaměřených na sociální práci dle § 49 a) zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí a v souladu s ustanovením dle § 110 zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, výhodou znalost agendy sociálně-právní ochrany dětí a náhradní rodinné péče.

Termín pro podání přihlášek je do 4. dubna 2024 včetně, předpokládaný nástup 1. května 2024, případně podle možností vybraného uchazeče.

Magistrát hledá vedoucího oddělení údržby majetku města!

ilustrační foto radnice

Tajemník Magistrátu města Prostějova vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ÚDRŽBY MAJETKU MĚSTA Odboru správy a údržby majetku města Magistrátu města Prostějova.

Požadavkem na uchazeče je, mimo jiné, vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu, výhodou obor vzdělání technického zaměření nebo v oblasti ekonomie či hospodářské správy, praxe v řídící pozici, praktické zkušenosti z oblasti údržby majetku, orientace v zákonech o obecním zřízení (č. 128/2000 Sb.) a Občanském zákoníku (č. 89/2012 Sb.), praxe ve veřejné správě a  umění jednat s lidmi (dobré komunikační schopnosti).

Magistrát hledá referenta/ku odboru životního prostředí

ilustrační foto Magistrát města Prostějova

Tajemník Magistrátu města Prostějova vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu určitou (zástup za MD) REFERENT/KA ODDĚLENÍ OCHRANY PŘÍRODY A LESNICTVÍ ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Magistrátu města Prostějova (zaměření na lesy a myslivost).

Podmínkou pro uchazeče je, mimo jiné, vysokoškolské vzdělání získané ve studijním programu zaměřeném na lesnictví, výhodou zkouška odborné způsobilosti pro správní činnost na úseku ochrany lesa a myslivosti nebo přírody.

Zámek Čechy pod Kosířem hledá zahradníka nebo zahradnici

Foto plakát

Pokud byste měli zájem o práci v krásném prostředí zámku, mají pro vás skvělou příležitost na pozici zahradník/zahradnice.

Nabízí práci v atraktivním prostředí areálu zámku, DPČ/HPP na dobu určitou s možností úpravy po prvním roce, možnost dalšího sebevzdělávání v oblasti zahradnictví, aranžování, krajinářství, historie, řemesla, cestovního ruchu, dějin umění a odpovídající mzdové ohodnocení (6. třída).

Podmínky pro přijetí jsou praxe v oboru, svědomitost, spolehlivost, pracovitost, samostatnost, ochotu učit se, dobrý zdravotní stav, řidičský průkaz skupiny B výhodou.

Magistrát hledá vedoucího oddělení údržby majetku města

Ilustrační foto ber

Tajemník Magistrátu města Prostějova vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ÚDRŽBY MAJETKU MĚSTA Odboru správy a údržby majetku města Magistrátu města Prostějova.

Požadavkem je, mimo jiné, vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu, výhodou obor vzdělání technického zaměření nebo v oblasti ekonomie či hospodářské správy a praxe v řídící pozici.

Termín pro podání přihlášky je do 30. března 2024 včetně, předpokládaný nástup ihned, případně dle možností vybraného uchazeče.

Bližší informace o pracovním místě podá Alexandra Klímková, vedoucí Odboru správy a údržby majetku města MMPv, na telefonu 582 329 188 nebo vedoucí personálního oddělení Zdeňka Bendová, telefonu 582 329 162. (red)

Magistrát hledá referenta/ku přestupkového oddělení

ilustrační foto radnice

Tajemník Magistrátu města Prostějova vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou REFERENT/REFERENTKA PŘESTUPKOVÉHO ODDĚLENÍ na Odboru občanských záležitostí Magistrátu města Prostějova.

Požadavkem je, mimo jiné, vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu, výhodou pak vzdělání v magisterském studijním programu v oboru právo na vysoké škole v České republice, znalost následujících právních předpisů a jejich prováděcích předpisů: - zákon č. 361/2000Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů - zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů - zákon č.

Magistrát hledá referenta. Na přestupkové oddělení

Ilustrační foto ber

Tajemník Magistrátu města Prostějova vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou referent/ka přestupkového oddělení na Odboru občanských záležitostí Magistrátu města Prostějova.

Podmínkou je, mimo jiné, vysokoškolské vzdělání. Výhodou pak vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu právo, zkouška odborné způsobilosti v přestupkové agendě, praxe ve veřejné správě. Uchazeč musí mít schopnost efektivně komunikovat s veřejností, korektní vystupování a odolnost vůči stresu.