práce

Magistrát hledá finanční a administrativní referentku/ta

ilustrační foto

Tajemník Magistrátu města Prostějova vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou finanční a administrativní referent/ka na Odboru sociálních věcí Magistrátu města Prostějova.

Podmínkou pro uchazeče je, mimo jiné, minimálně středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou ekonomického směru a znalost práce s rozpočtem organizace. Výhodou pak praxe ve veřejné správě, znalost programu – spisová služba – SSL Ginis a zkouška odborné způsobilosti týkající se finančního hospodaření a rozpočtu územního samosprávného celku.

Magistrát hledá referenta Stavebního úřadu

Ilustrační foto pixabay.com

Tajemník Magistrátu města Prostějova vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu určitou referent/ka Stavebního úřadu Magistrátu města Prostějova.

Požadavkem je: a) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví a 3 roky praxe v oboru stavebnictví nebo b) vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru stavebnictví nebo c) vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve studijním oboru stavebního, architektonického nebo právnického směru.  Výhodou je znalost agendy stavebního úřadu, orientace ve stavebních výkresech, zkouška odborné způsobilosti při územním rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění, morální předpoklady pro výkon práce ve v

Město hledá referenta/ku na Odbor územního plánování a památkové péče

ilustrační foto ber

Tajemnice Magistrátu města Prostějova vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou referent/ka pořizování územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace Odboru územního plánování a památkové péče Magistrátu města Prostějova.

Úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popř. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt a dosáhla věku 18 let. Požadavky jsou vysokoškolské vzdělání uznané pro autorizaci v oboru územní plánování nebo vysokoškolské vzdělání příbuzného oboru, uznaného pro autorizaci v oboru územního plánování nebo vysokoškolské vzdělání se stavebním zaměřením; případně vysokoškolské vzdělání příbuzného oboru s výukou územního plánování, výhodou  znalost stavebního zákona č.

Magistrát hledá správce informačních technologií

Ilustrační foto ber

Tajemník Magistrátu města Prostějova vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou správce informačních technologií na Odboru informačních technologií Magistrátu města Prostějova.

Vznik pracovního poměru je podmíněn splněním předpokladů, kdy fyzická osoba, mimo jiné, je státním občanem České republiky, popř. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům.

Magistrát hledá právníka!

ilustrační foto ber

Tajemník Magistrátu města Prostějova vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou právník/právnička právního oddělení Odboru vnitřní správy Magistrátu města Prostějova.

Požadavkem je, mimo jiné, vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu Právo a právní věda, obor Právo. Výhodou pak znalost zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění; zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v planém znění; zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění; zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

Termín pro podání přihlášky je do 22. 6. 2022, předpokládaný nástup srpen 2022, příp. dle možností vybraného uchazeče.

Magistrát hledá bezpečnostního referenta!

ilustrační foto ber

Tajemník Magistrátu města Prostějova vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu určitou bezpečnostní referent na oddělení krizového řízení Odboru kancelář primátora Magistrátu města Prostějova.

Podmínkou je pro uchazeče, mimo jiné, vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu. Výhodou pak vysokoškolské vzdělání v oboru požární ochrany nebo krizového řízení nebo bezpečnosti osob a majetku a znalost zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy.

Termín pro podání přihlášky je do 15. 6. 2022 včetně, předpokládaný nástup 1. 7. 2022, příp. dle dohody.

Magistrát hledá pokladní!

ilustrační foto ber

Tajemník Magistrátu města Prostějova vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou referent evidence poplatků – pokladní Finančního odboru Magistrátu města Prostějova.

Podmínkou je, mimo jiné, minimálně vyšší odborné vzdělání v oblasti ekonomie nebo veřejné správy a znalost zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění a zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění. Výhodou pak praxe ve veřejné správě a zkušenosti v zajišťování pokladních služeb.

Termín pro podání přihlášky je do 5. 6.2022, předpokládaný nástup červenec 2022, příp. dle možností vybraného uchazeče.

Magistrát hledá pokladní!

ilustrační foto ber

Tajemník Magistrátu města Prostějova vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou referent evidence poplatků – pokladní Finančního odboru Magistrátu města Prostějova.

Podmínkou je, mimo jiné, minimálně vyšší odborné vzdělání v oblasti ekonomie nebo veřejné správy a znalost zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění a zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění. Výhodou pak praxe ve veřejné správě a zkušenosti v zajišťování pokladních služeb.

Termín pro podání přihlášky je do 5. 6.2022, předpokládaný nástup červenec 2022, příp. dle možností vybraného uchazeče.

Město hledá technický dozor!

ilustrační foto ber

Tajemník Magistrátu města Prostějova vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou technický dozor na oddělení realizace Odboru rozvoje a investic Magistrátu města Prostějova.

Požadavkem je, mimo jiné, vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání stavebního směru. Výhodou pak orientace v projektové dokumentaci staveb, autorizace v oboru pozemní stavby nebo dopravní stavby, zkušenosti v oblasti přípravy a povolování investičních staveb a zkušenosti v oblasti technického dozoru investora.

Jde o plný pracovní úvazek na dobu neurčitou. Termín pro podání přihlášky je do 31. 5.2022, předpokládaný nástup červen/červenec 2022, příp. dle možností vybraného uchazeče.

Magistrát hledá vedoucího právního odboru

ilustrační foto

Tajemník Magistrátu města Prostějova vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou vedoucí právního oddělení Odboru vnitřní správy Magistrátu města Prostějova.

Požadavkem je vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu Právo a právní věda, obor Právo, podmínkou znalost následujících právních předpisů: - zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění - zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění - zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění - zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územně samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění - zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném zněn. Výhodou pak praxe v řídící činnosti a ve veřejné správě.