práce

Město hledá referenta/ referentku sociálních věcí

ilustrační foto ber

Pověřený tajemník  Magistrátu  města Prostějova vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici referent/ka sociálních věcí na oddělení sociálně-právní ochrany dětí Odboru sociálních věcí Magistrátu města Prostějova. Jde o plný pracovní úvazek na dobu neurčitou.

Termín pro podání přihlášky je do 23.6. 2021, předpokládaný nástup srpen 2021, příp. dle možností vybraného uchazeče. 

Bližší informace o pracovním místě naleznete na úřední desce města a podá je Jitka Všetičková, vedoucí oddělení sociálně právní ochrany dětí, tel. č. 582 329 540, nebo Zdeňka Bendová, personalistka MMPv, tel. 582 329 162.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. (red)

Odbor dopravy hledá zaměstnance!

ilustrační foto odbor dopravy

Pověřený tajemník Magistrátu města Prostějova vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou referent/ka speciálního stavebního úřadu a silničního správního úřadu a dopravního úřadu MHD Odboru dopravy Magistrátu města Prostějova.

Podmínkou je končené vysokoškolské nebo vyšší odborné vzdělání, výhodou zaměření studia na oblast dopravy, stavebnictví nebo veřejné správy a praxe ve veřejné správě.

Termín pro podání přihlášky je do 3.6.2021, předpokládaný nástup červenec, příp. dle možností vybraného uchazeče. Bližší informace o pracovním místě podá Jan Vejmělek, tel. č. 582 329 800 nebo Zdeňka Bendová, personalistka, tel. 582 329 162.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. (red)

Magistrát hledá dalšího zaměstnance! Referenta pro výkon agendy Stavebního úřadu

ilustrační foto

Pověřený tajemník Magistrátu města Prostějova vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou referent- technik Stavebního úřadu pro výkon agendy Stavebního úřadu.

Požadavkem je, mimo jiné, a) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví a 3 roky praxe v oboru stavebnictví nebo b) vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru stavebnictví nebo c) vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve studijním oboru stavebního, architektonického nebo právnického směru.

Magistrát hledá tajemníka či tajemnici!

ilustrační foto

Primátor statutárního města Prostějov vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice na dobu neurčitou tajemník/tajemnice Magistrátu města Prostějova.

Požadavkem je nejméně pětiletá praxe a) jako vedoucí zaměstnanec nebo b) při výkonu správních činností v pracovním poměru k územnímu samosprávnému celku nebo při výkonu státní správy v pracovním nebo služebním poměru ke státu, c) ve funkci člena zastupitelstva územního samosprávného celku dlouhodobě uvolněného pro výkon této funkce. Délka praxe musí být splněná v průběhu 8 let bezprostředně předcházejících jmenování do funkce, vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu - obor veřejná správa, právo, finance či ekonomika.

1. máj je dvojitým svátkem. Líbejte se a nepracujte!

Ilustrační foto pixabay.com

Zatímco práci svět oslavuje od roku 1890, lásku od nepaměti. A tak se dnes líbejte a nepracujte!

V Česku je První máj tradičně chápán jako svátek zamilovaných a celý květen jako měsíc lásky. S tímto pojetím je tradičně spojena především noc předcházející prvnímu květnu zahrnující stavění a hlídání máje, vylévání cestiček z hašeného vápna smíšeného s vodou mezi domy milenců a malování vápnem srdcí a nápisů na jejich vrata.

Na První máj se také líbají zamilované páry pod rozkvetlým stromem. Tento zvyk mohl vzniknout okolo počátku 20. století a pravděpodobně v městském prostředí, snad v souvislosti s Karlem Hynkem Máchou a Petřínem.

Město hledá referenta/referentku sociálních věcí

ilustrační foto

Pověřený tajemník  Magistrátu města Prostějova vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici referent/ka sociálních věcí na oddělení sociálně-právní ochrany dětí Odboru sociálních věcí Magistrátu města Prostějova. Jde o plný pracovní úvazek na dobu neurčitou.

Jedná se o pracovní pozici - REFERENT/KA SOCIÁLNÍCH VĚCÍ NA ODDĚLENÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Magistrátu města Prostějova.

Vznik pracovního poměru úředníka je podmíněn splněním předpokladů dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, tzn., že úředníkem se dle tohoto zákona může stát fyzická osoba, která:

• je státním občanem České republiky, popř. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt

• dosáhla věku 18 let

• je způsobilá k právním úkonům

• je bezúhonná

Magistrát hledá referenta. Na odbor občanských záležitostí

ilustrační foto

Pověřený tajemník Magistrátu města Prostějova vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou referent/ka registru obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů na Odboru občanských záležitostí Magistrátu města Prostějova.

Podmínkou je vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou, výhodou vzdělání zaměřené na veřejnou správu, praxe na úseku registru obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů.

Termín pro podání přihlášky je do 30. 4. 2021, předpokládaný nástup červen 2021, příp. dle možností vybraného uchazeče. Bližší informace o pracovním místě podá  Marie Javůrková, vedoucí Odboru občanských záležitostí tel. č. 582 329 144 nebo Zdeňka Bendová, personalistka MMPv, tel. 582 329 162.

Sportcentrum - DDM hledá zaměstnance. Je to snad práce pro vás?

ilustrační foto

Sportcentrum — dům děti a mládeže Prostějov, příspěvková organizace vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice ekonom/ka – účetní – rozpočtář/ka. Jde o plný pracovní poměr na dobu neurčitou.

Podmínkou je, mimo jiné, odborná kvalifikace pro výkon práce, praxe v obdobné pozici min. tři roky, aktivní zkušenost s účtováním, trestní bezúhonnost.

Výhodou pak zkušenost s prací ve veřejné správě a znalost programu Ginis Express.

Náplň práce zahrnuje, mimo jiné, komplexní vedení účetnictví, sestavování rozpočtu, kontrolu hospodaření.   

Předpokládány nástup je duben 2021, případně dle možností zájemce.

Jesle hledají novou vrchní sestru! Je to snad práce pro vás?!

ilustrační foto

Rada města Prostějova vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce vedoucí sestry příspěvkové organizace na dobu neurčitou Jesle sídliště Svobody v Prostějově.

Požadavkem je, mimo jiné, střední vzdělání s maturitou se za měřením na oblast sociální, zdravotní nebo pedagogickou, výhodou vysokoškolské vzdělání v bakalářském nebo magisterském studijním programu. Výhodou je i znalost problematiky řízení příspěvkové organizace.

Termín pro podání přihlášky je do 10. března 2021, předpokládaný nástup květen 2021. Bližší informace poskytne Marcela Vejmělková, vedoucí Odboru sociálních věcí Magistrátu města Prostějova, tel. 582 329 550.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. (red)

Hledá se šéf. Pro Muzeum a galerii města Prostějova

ilustrační foto muzeum

Ředitelkou Muzea a galerie města Prostějova se Soňa Provazová stala v listopadu roku 2018. Její úřadování skončilo o dva roky a tři měsíce později. Začátkem letošního února byla zřizovatelem, kterým je Olomoucký kraj, odvolána. Kraj za ni hledá náhradu.

Důvodem odvolání je, podle krajských radních, jiná představa o dalším směřování instituce a jejím manažerským vedení. 

Výběrové řízení bylo vyhlášeno 9. února, termín pro podání přihlášek je do 1.4.2021.

Požadavkem je, mimo jiné, VŠ vzdělání v magisterském studijním programu (obor muzejnictví, historie, dějiny umění, ekonomika, právo nebo management výhodou), znalosti v oboru a zaměření organizace a znalost právních předpisů v oblasti muzejnictví a právních předpisů týkajících se činnosti příspěvkových organizací zřizovaných územně samosprávnými celky.