práce

Magistrát hledá pracovníka! Referenta evidence poplatků

ilustrační foto

Tajemnice Magistrátu města Prostějova vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou referent evidence poplatků Finančního odboru Magistrátu města Prostějova.

Podmínkou je, mimo jiné, vyšší odborné vzdělání v oblasti ekonomie nebo veřejné správy, výhodou znalost zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění a zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád v platném znění.

Termín pro podání přihlášky je do 4.6.2020, předpokládaný nástup červen/červenec 2020, příp. dle možností vybraného uchazeče.

Bližší informace o pracovním místě podá Radim Carda, vedoucí Finančního odboru MMPv, tel. č. 582 329 104, nebo Zdeňka Bendová, personalistka MMPv, tel. 582 329 162.

Magistrát hledá referenta registrace na odboru Obecní živnostenský úřad

ilustrační foto

Tajemnice Magistrátu města Prostějova vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou referent registrace na odboru Obecní živnostenský úřad Magistrátu města Prostějova.

Podmínkou je střední vzdělání s maturitní zkouškou, výhodou vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání se zaměřením na veřejnou správu, znalost živnostenského zákona a správního řádu a praxe ve veřejné správě. Uchazeč musí mít vysokou úroveň komunikačních dovedností a ovládat umění jednat s lidmi.

Magistrát hledá referenta. Pro živnostenský úřad

ilustrační foto

Tajemnice Magistrátu města Prostějova vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou- referent registrace na odboru Obecní živnostenský úřad Magistrátu města Prostějova.

Podmínkou je střední vzdělání s maturitní zkouškou, výhodou vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání se zaměřením na veřejnou správu, znalost živnostenského zákona a správního řádu – výhodou a praxe ve veřejné správě.

Termín pro podání přihlášky je do 15.05.2020, předpokládaný nástup červen 2020, příp. dle možností vybraného uchazeče.

Magistrát hledá referenta ochrany životního prostředí!

ilustrační foto

Tajemnice Magistrátu města Prostějova vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou - referent ochrany životního prostředí na oddělení ochrany životního prostředí.

Požadavkem je, mimo jiné, vysokoškolské vzdělání se zaměřením na vodní hospodářství (stavebně technické obory – vodní hospodářství, přírodní obory, technické obory se zaměřením na vodu, zemědělské a lesnické obory apod.). Znalost zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon) a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zkouška odborné způsobilosti pro správní činnost na úseku vodního hospodářství a stavebního řádu je výhodou.

Termín pro podání přihlášky je do 9.5.2020, předpokládaný nástup červen 2020, příp. dle možností vybraného uchazeče.

Jsem doma na procentech. Ale vyžít se z toho nedá, říká Simona

ilustrační foto archiv PvNovinky.cz

Je jí čtyřiadvacet a pracuje jako dělnice pro firmu kousek za hranicemi prostějovského okresu. Ta ale den ze dne zavřela provoz a pracovníkům poskytla kompenzaci ve výši 60 procent platu. Řada z nich se teď potýká s nedostatkem financí. A řeší ho třeba brigádami.

„Víc než polovinu výplaty dám za nájem. Takže mi z výplaty zůstane nula nula nic. Něco našetřeno mám, ale nemohu se vydat ze všech peněz, člověk musí mít nějakou korunu, kdyby bylo nejhůř. Tak jsem si sehnala brigádu,“ říká Simona.

Několik let pracovala v obchodě, kam její kroky vedly jako první. „Během týdne bylo všechno obsazeno, žádný z velkých obchodů už nikoho nepřibírá, i když ještě začátkem března mi z jednoho volali, jestli bych nemohla nastoupit,“ vysvětluje.

Brigádníky neberou ani úklidové firmy, o jejichž služby je nyní menší zájem.

Město hledá vedoucího Odboru dotací a veřejných zakázek!

ilustrační foto

Tajemnice Magistrátu města Prostějova vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice na dobu neurčitou vedoucí Odboru dotací a veřejných zakázek Magistrátu města Prostějova.

Podmínkou pro uchazeče je vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu a praxe v řídící pozici min. 2 roky, znalost zákona o zadávání veřejných zakázek, zákona o obcích, zákona o úřednících,  zákoníku práce a občanského zákoníku a  znalost problematiky zpracování žádostí o dotace z veřejných rozpočtů, strukturálních fondů EU a dalších mimorozpočtových zdrojů.

Výhodou je zaměření studijního programu na Právo a právní věda, obor právo nebo oboru veřejné ekonomiky a správy  praxe min. 1 rok ve veřejné správě.

Magistrát hledá dva zaměstnance

ilustrační foto

Tajemnice Magistrátu města Prostějova vyhlašuje výběrové řízení na dvojici pracovních míst.

Zájemce o pozici referent/ka správních činností na Odboru občanských záležitostí MMPv musí mít střední vzdělání s maturitní zkouškou. Výhodou je praxe ve veřejné správě a orientace v právních předpisech vztahujících se k výkonu agendy přestupkového oddělení. Jde o plný pracovní úvazek na dobu neurčitou. Termín pro podání přihlášky je do 11. 3. 2020, předpokládaný nástup duben 2020, příp. dle možností vybraného uchazeče.

Město hledá vedoucího Odboru sociálních věcí

ilustrační foto radnice

Tajemnice Magistrátu města Prostějova vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice na dobu neurčitou vedoucí Odboru sociálních věcí Magistrátu města Prostějova.

Podmínkou je vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu se zaměřením na sociální práci, praxe v řídící pozici min. 2 roky, praxe min. 1 rok ve veřejné správě, znalost zákona o obcích, zákona o úřednících, zákoníku práce, zákona o sociálních službách a občanského zákoníku. Výhodou je pak zkouška odborné způsobilosti pro správní činnost na úseku sociálně-právní ochrany dětí nebo při výkonu opatrovnictví nebo v sociálních službách.

Magistrát hledá referenta odboru Obecní živnostenský úřad!

ilustrační foto

Tajemnice Magistrátu města Prostějova vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou referent odboru Obecní živnostenský úřad Magistrátu města Prostějova.

Podmínkou je střední vzdělání s maturitní zkouškou, výhodou obor veřejná správa a vyšší odborné vzdělání, znalost živnostenského zákona a správního řádu a praxe ve veřejné správě. 

K přihlášce uchazeč připojí strukturovaný životopis, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než tři měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením a ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Magistrát hledá zaměstnance!

ilustrační foto

Tajemnice Magistrátu města Prostějova vyhlásila výběrové řízení na tři pracovní pozice. 

První je na pracovní pozici referent/ka sociálních věcí na oddělení sociálně-právní ochrany dětí Odboru sociálních věcí Magistrátu města Prostějova. Jde o plný pracovní úvazek na dobu neurčitou.

Druhá pracovní pozice na dobu neurčitou je referent/ka registru obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů na Odboru občanských záležitostí Magistrátu města Prostějova.

Třetím výběrovým řízením chce tajemnice obsadit pracovní místo Vedoucí oddělení řidičů, právník na Odboru dopravy Magistrátu města Prostějova. Jde o plný úvazek na dobu neurčitou.