volné místo

Magistrát hledá referenta Stavebního úřadu

Ilustrační foto pixabay.com

Tajemník Magistrátu města Prostějova vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu určitou referent/ka Stavebního úřadu Magistrátu města Prostějova.

Požadavkem je: a) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví a 3 roky praxe v oboru stavebnictví nebo b) vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru stavebnictví nebo c) vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve studijním oboru stavebního, architektonického nebo právnického směru.  Výhodou je znalost agendy stavebního úřadu, orientace ve stavebních výkresech, zkouška odborné způsobilosti při územním rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění, morální předpoklady pro výkon práce ve v

Město hledá technický dozor

Ilustrační foto ber

Tajemník Magistrátu města Prostějova vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou – technický dozor na oddělení realizace Odboru rozvoje a investic Magistrátu města Prostějova.

Termín pro podání přihlášky je do 31. května 2022, předpokládaný nástup červen/ červenec 2022, případně dle možností vybraného uchazeče. Bližší informace o pracovním místě podá Petr Brückner, vedoucí Odboru rozvoje a investic, na telefonním čísle 582 329 361 nebo Zdeňka Bendová, personalistka Magistrátu města Prostějova, na telefonu 582 329 162. Naleznete je rovněž na úřední desce města. 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. (red)

Magistrát hledá památkáře

ilustrační foto ber

Tajemník Magistrátu města Prostějova výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou vedoucí oddělení památkové péče Odboru územního plánování a památkové péče Magistrátu města Prostějova.

Podmínkou účasti ve VŘ je, mimo jiné, vysokoškolské vzdělání v oboru památkové péče, dějin umění, historie nebo v oboru blízce příbuzném.

Výhodou je praxe ve vedoucí pozici, znalost památkového fondu a historie Prostějova, praxe ve veřejné správě, schopnost čtení a interpretace stavebních výkresů, orientace v právních předpisech: - zákon č. 500/2004 Sb., správní řád – zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči a odborné znalosti týkající se restaurování, stavebních úprav apod...

Magistrát hledá památkáře

Ilustrační foto ber

Tajemník Magistrátu města Prostějova vypsal výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou vedoucí oddělení památkové péče Odboru územního plánování a památkové péče Magistrátu města Prostějova.

Podmínkou účasti ve výběrovém rízení je, mimo jiné, vysokoškolské vzdělání v oboru památkové péče, dějin umění, historie nebo v oboru blízce příbuzném. Výhodou je praxe ve vedoucí pozici, znalost památkového fondu a historie Prostějova a praxe ve veřejné správě.

Zámek v Čechách pod Kosířem hledá zaměstnance

Ilustrační foto ber

Pokud byste rádi pracovali na zámku v Čechách pod Kosířem, máte šanci. Hledají totiž kolegy na pozice pokladní, průvodce a uklízečka zámecké oranžerie.

Bližší informace o pozicích najdete na https://www.zamekcechy.cz/…mku.

V případě zájmu posílejte žádost včetně strukturovaného životopisu na email kastelancpk@seznam.cz, více informací na 722 928 494. (red)

Zámek v Čechách pod Kosířem hledá zaměstnance

Ilustrační foto ber

Pokud byste rádi pracovali na zámku v Čechách pod Kosířem, máte šanci. Hledají totiž kolegy na pozice pokladní, průvodce, kustod a zahradník.

Bližší informace o pozicích najdete na https://www.zamekcechy.cz/…mku.

V případě zájmu posílejte žádost včetně strukturovaného životopisu na email  kastelancpk@seznam.cz, více informací na 722 928 494. (red)

Ekocentrum Iris hledá lektora ekologických programů

ilustrační foto Iris

Novou posilu do svého týmu hledají prostějovští ochránci přírody.

Lektor ekologických výukových programů by měl, mimo jiné, mít vysokoškolské vzdělání přírodovědného směru. Přihlášku můžete podat do 21. ledna, nástup vybraného kandidáta bude možný od 1. února 2022. (red)

Prostějov hledá jednatele Lesů města Prostějova

Ilustrační foto http://letemlesem.cz/

Rada Statutárního města Prostějova vyhlašuje výběrové řízení na funkci jednatele společnosti Lesy města Prostějova, s.r.o. Hlavním předmětem činnosti společnosti je lesnictví, těžba a zpracování dřeva.

Požadavky pro výkon funkce jednatele:

- ukončené minimálně středoškolské vzdělání v oboru souvisejícím s předmětem podnikání společnosti (zejm. lesnictví, těžba a zpracování dřeva),

- praxe v oboru minimálně 5 roků,

- zkušenosti s řízením pracovního kolektivu,

- dobrá orientace v oblasti ekonomiky a legislativy v oblasti lesnictví a těžby dřeva,

- organizační schopnosti,

- schopnost koncepční a metodické práce,

- velmi dobré komunikační schopnosti,

- řidičský průkaz sk. B,

Magistrát hledá referenta Stavebního úřadu

Ilustrační foto pixabay.com

Tajemník Magistrátu města Prostějova vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou referent-technik Stavebního úřadu Magistrátu města Prostějova.

Požadavkem je:

a) vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve studijním oboru stavebního, architektonického nebo právnického směru, nebo

Magistrát hledá vedoucího oddělení řidičů na Odbor dopravy

ilustrační foto Magistrát města Prostějova

Tajemník Magistrátu města Prostějova vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou vedoucí oddělení řidičů na Odboru dopravy Magistrátu města Prostějova.

Podmínkou je, mimo jiné, vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu, zaměření studijního oboru na veřejnou správu nebo právo výhodou.