volné místo

Magistrát hledá právníka

Ilustrační foto ber

Tajemník Magistrátu města Prostějova vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou právník/právnička právního oddělení Odboru vnitřní správy Magistrátu města Prostějova.

Požadavkem je, mimo jiné, vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu Právo a právní věda, obor Právo. Výhodou pak znalost zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění; zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v planém znění; zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění; zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

Termín pro podání přihlášky je do 17. 2. 2023, předpokládaný nástup březen/duben 2023, příp. dle možností vybraného uchazeče.

Magistrát hledá referenta nebo referentku ORI

Ilustrační foto ber

Tajemník Magistrátu města Prostějova vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu určitou pro referenta nebo referentku technické přípravy Odboru rozvoje a investic Magistrátu města Prostějova.

Požadavkem je, mimo jiné, vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání stavebního nebo technického směru, výhodou autorizace v oboru pozemní stavby nebo dopravní stavby a zkušenosti v oblasti přípravy a povolování investičních staveb.

Magistrát hledá referenty. Hned dva a na dobu určitou

ilustrační foto ber

Tajemník Magistrátu města Prostějova vyhlašuje výběrové řízení na obsazení dvou pracovních míst na dobu určitou referent/ka sociálních věcí na Oddělení sociálně-právní ochrany dětí Odboru sociálních věcí Magistrátu města Prostějova.

Podmínkou je vysokoškolské vzdělání v oborech vzdělání zaměřených na sociální práci dle § 49 a) zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí a v souladu s ustanovením dle § 110 zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, výhodou znalost agendy sociálně-právní ochrany dětí a náhradní rodinné péče a zkouška odborné způsobilosti pro správní činnost na úseku sociálně-právní ochrany dětí.  

Termín pro podání přihlášek je do 9. srpna 2022, předpokládaný nástup bude v říjnu až listopadu 2022, případně dle možností vybraného uchazeče.

Magistrát hledá referenta Stavebního úřadu

Ilustrační foto pixabay.com

Tajemník Magistrátu města Prostějova vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu určitou referent/ka Stavebního úřadu Magistrátu města Prostějova.

Požadavkem je: a) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví a 3 roky praxe v oboru stavebnictví nebo b) vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru stavebnictví nebo c) vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve studijním oboru stavebního, architektonického nebo právnického směru.  Výhodou je znalost agendy stavebního úřadu, orientace ve stavebních výkresech, zkouška odborné způsobilosti při územním rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění, morální předpoklady pro výkon práce ve v

Město hledá technický dozor

Ilustrační foto ber

Tajemník Magistrátu města Prostějova vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou – technický dozor na oddělení realizace Odboru rozvoje a investic Magistrátu města Prostějova.

Termín pro podání přihlášky je do 31. května 2022, předpokládaný nástup červen/ červenec 2022, případně dle možností vybraného uchazeče. Bližší informace o pracovním místě podá Petr Brückner, vedoucí Odboru rozvoje a investic, na telefonním čísle 582 329 361 nebo Zdeňka Bendová, personalistka Magistrátu města Prostějova, na telefonu 582 329 162. Naleznete je rovněž na úřední desce města. 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. (red)

Magistrát hledá památkáře

ilustrační foto ber

Tajemník Magistrátu města Prostějova výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou vedoucí oddělení památkové péče Odboru územního plánování a památkové péče Magistrátu města Prostějova.

Podmínkou účasti ve VŘ je, mimo jiné, vysokoškolské vzdělání v oboru památkové péče, dějin umění, historie nebo v oboru blízce příbuzném.

Výhodou je praxe ve vedoucí pozici, znalost památkového fondu a historie Prostějova, praxe ve veřejné správě, schopnost čtení a interpretace stavebních výkresů, orientace v právních předpisech: - zákon č. 500/2004 Sb., správní řád – zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči a odborné znalosti týkající se restaurování, stavebních úprav apod...

Magistrát hledá památkáře

Ilustrační foto ber

Tajemník Magistrátu města Prostějova vypsal výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou vedoucí oddělení památkové péče Odboru územního plánování a památkové péče Magistrátu města Prostějova.

Podmínkou účasti ve výběrovém rízení je, mimo jiné, vysokoškolské vzdělání v oboru památkové péče, dějin umění, historie nebo v oboru blízce příbuzném. Výhodou je praxe ve vedoucí pozici, znalost památkového fondu a historie Prostějova a praxe ve veřejné správě.

Zámek v Čechách pod Kosířem hledá zaměstnance

Ilustrační foto ber

Pokud byste rádi pracovali na zámku v Čechách pod Kosířem, máte šanci. Hledají totiž kolegy na pozice pokladní, průvodce a uklízečka zámecké oranžerie.

Bližší informace o pozicích najdete na https://www.zamekcechy.cz/…mku.

V případě zájmu posílejte žádost včetně strukturovaného životopisu na email kastelancpk@seznam.cz, více informací na 722 928 494. (red)

Zámek v Čechách pod Kosířem hledá zaměstnance

Ilustrační foto ber

Pokud byste rádi pracovali na zámku v Čechách pod Kosířem, máte šanci. Hledají totiž kolegy na pozice pokladní, průvodce, kustod a zahradník.

Bližší informace o pozicích najdete na https://www.zamekcechy.cz/…mku.

V případě zájmu posílejte žádost včetně strukturovaného životopisu na email  kastelancpk@seznam.cz, více informací na 722 928 494. (red)

Ekocentrum Iris hledá lektora ekologických programů

ilustrační foto Iris

Novou posilu do svého týmu hledají prostějovští ochránci přírody.

Lektor ekologických výukových programů by měl, mimo jiné, mít vysokoškolské vzdělání přírodovědného směru. Přihlášku můžete podat do 21. ledna, nástup vybraného kandidáta bude možný od 1. února 2022. (red)