Magistrát hledá referenta/ku ochrany životního prostředí

Magistrát hledá referenta/ku ochrany životního prostředí
ilustrační foto ber

Tajemník Magistrátu města Prostějova výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou REFERENT/REFERENTKA OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA ODDĚLENÍ OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Odboru životního prostředí Magistrátu města Prostějova.

Požadavkem je, mimo jiné, vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání se zaměřením na vodní hospodářství (stavebně technické obory – vodní hospodářství, přírodní obory, technické nebo technologické obory se zaměřením na vodu, zemědělské a lesnické obory apod.) nebo ekologii – podmínkou. Výhodou pak zkouška odborné způsobilosti pro správní činnost na úseku vodního hospodářství a stavebního řádu a znalost a orientace v právních předpisech, zejména: - zákon č. 254/2001 Sb. o vodách v platném znění - zákon č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění - zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění - zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

 Termín pro podání přihlášky je do 16. června 2024, předpokládaný nástup ihned po ukončení výběrového řízení, příp. dle možností vybraného uchazeče.

Bližší informace o pracovním místě podá Martina Cetkovská, vedoucí odboru životního prostředí, na telefonním čísle 582 329 400, Hana Holinková, vedoucí oddělení ochrany životního prostředí na telefonu 582 329 493 nebo Zdeňka Bendová, vedoucí personálního oddělení Magistrátu města Prostějova, na telefonu 582 329 162.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. (red)

Poslat nový komentář