Magistrát hledá památkáře

Magistrát hledá památkáře
Ilustrační foto ber

Tajemník Magistrátu města Prostějova vypsal výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou vedoucí oddělení památkové péče Odboru územního plánování a památkové péče Magistrátu města Prostějova.

Podmínkou účasti ve výběrovém rízení je, mimo jiné, vysokoškolské vzdělání v oboru památkové péče, dějin umění, historie nebo v oboru blízce příbuzném. Výhodou je praxe ve vedoucí pozici, znalost památkového fondu a historie Prostějova a praxe ve veřejné správě.

Termín pro podání přihlášky je do 3. května 2022 včetně, předpokládaný nástup v červnu 2022, případně dle dohody.  Bližší informace o pracovním místě podá Jan Mlčoch, vedoucí Odboru územního plánování a památkové péče MMPv, na telefonním čísle 582 329 752 nebo Zdeňka Bendová, personalistka MMPv, na telefonu  582 329 162. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. (red)

Poslat nový komentář