magistrát

Radní schválili dotace do sociální oblasti. Peníze dostanou děti, senioři i postižení

ilustrační foto SOS vesničky

Rada města Prostějova se na svém jednání zabývala celou řadou žádostí o dotace do sociální oblasti. „Schválili jsme deset žádostí, například SOS dětským vesničkám, Domovu pro seniory v Soběsukách, Svazu neslyšících, Poradně při finanční tísni, organizaci Žebřík a dalším. Naopak, jedné žádosti jsme nevyhověli, protože žadatel nepůsobí ani na území obce s rozšířenou působností, ani s ním není uzavřena spolupráce o umisťování klientů,“ vysvětlila náměstkyně Marcela Župková.

Schváleny byly žádosti

1. ve výši 20.000 Kč Středisku sociální prevence Olomouc – na činnost Poradny pro rodinu Prostějov – materiál, energie,

2. ve výši 5.000 Kč SOS dětským vesničkám, z.s., - na SOS Kompas Prostějov – Asistované kontakty a předávání dětí – mzdové náklady, PHM

3. ve výši 10.000 Kč Domovu pro seniory Soběsuky, příspěvkové organizaci – na volnočasové aktivity a akce pro uživatele domova pro seniory – koncerty a společenská setkání, pohybové aktivity a sportovní hry, výlety, materiál a pomůcky pro aktivizaci

Začíná blokové čištění města

ilustrační foto Magistrát města Prostějova

Počínaje úterkem 4. dubna 2023 začnou v Prostějově opět bloková čištění ulic města. První blokové čištění bude probíhat v ulicích za nemocnicí a bude postupně přecházet do sídliště Hloučela a na severní část města.

Na každý týden jsou naplánována dvě bloková čištění, přesně strojní zametání, ruční úklid ploch v majetku města, splachování komunikací a kontrola a čištění dešťových vpustí.

„Město je rozděleno celkem na 54 bloků a čištění bude probíhat až do konce října letošního roku. Novinkou je možnost zjistit prostřednictvím QR kódu, ve kterých ulicích probíhá čištění v aktuálním týdnu. Letáčky s QR kódem hodláme ve spolupráci se společností FCC, která bude blokové čištění zajišťovat, umisťovat ve vybraných lokalitách, např. na sídl. Hloučela, za stěrače zaparkovaných vozidel. Naším cílem je zajistit uvolnění ulic od stojících

Dotace do oblasti vzdělávání dostanou skauti, Jistota i mateřinka

ilustrační foto Magistrát města Prostějova

Na svém jednání se prostějovští radní zabývali také dotacemi do oblasti vzdělávání.

Schválené dotace na jednorázové akce:

1. ve výši 10.000 Kč ZuM je radost, z. s., Za Branou 323, 798 41 Kostelec na Hané, IČO 073 13 594 - - na „Sportovní příměstský tábor Olympijské hry“ (vstupy do lanového centra; sportovní pomůcky; odměny)

Junáku – českému skautu – na 25. světové skautské Jamboree 2023 (příspěvek na účastnický poplatek)

2. ve výši 31.702 Kč Střední škole, základní škole a mateřské škole JISTOTA, - na „Almanach k 30. výročí školy“ (grafický návrh, vazba a tisk)

Odstraňování vozidel s propadlou STK bude pokračovat

ilustrační foto Magistrát města Prostějova

Za poslední rok a půl z ulic města zmizela spousta vozidel s neplatnou technickou kontrolou a vozidel, která vykazovala znaky autovraků. Jejich odstraňování bude i nadále pokračovat!

Odbor správy a údržby majetku města řešil spolu s městskou policií celkem 152 takto odstavených vozidel.

Město se uchází o grant. Na výsadbu stromů ve Šlikově a Okružní

ilustrační foto pixabay.com

Nadace ČEZ vypsala i pro letošní rok grantové řízení na výsadbu stromů. Projekt je zaměřen na zlepšení životního prostředí právě pomocí výsadby, zejména ve městech, obcích a v jejich blízkém okolí. Podporována je především výsadba či obnova dřevin u veřejných budov, ve veřejně přístupných zahradách, parcích, podél vodotečí, remízků, sadů a dalších přírodně či kulturně hodnotných lokalit.

Maximální výše nadačního příspěvku činí 150 000 Kč.

Nadační příspěvek lze použít na nákup dřevin s tím, že samotný nákup musí tvořit nejméně 70 % celkových nákladů, dále na nákup pomocného materiálu a na náklady za služby spojené s výsadbou dřevin.

Péče o výsadby musí být zajištěna 5 let. Udržitelnost je stanovena na 10 let od ukončení realizace projektu.

Město žádá o dotace z Olomouckého kraje. Pro hasiče, průvodce i dopravní hřiště

Ilustrační foto FB Hasiči Vrahovice

Rada města odsouhlasila podání žádostí o dotace ze zdrojů Olomouckého kraje. „Půjde od žádosti z programu na podporu jednotek sboru dobrovolných hasičů pro rok 2023, dále o dotaci z programu na podporu cestovního ruchu a zahraničních vztahů a v neposlední řadě z programu na podporu výstavby, obnovy a vybavení dětských dopravních hřišť 2023. Žádosti, které podáváme, jsou v celkové hodnotě 425 tisíc korun,“ říká primátor František Jura.

Z Programu na podporu JSDH 2023 Olomouckého kraje bylo zpracováno celkem 5 žádostí o dotaci pro jednotky SDH (Vrahovice, Žešov, Krasice, Čechovice, Domamyslice). V rámci realizace bude proveden nákup věcného vybavení jednotek k zajištění akceschopnosti JSDH při zásazích. Celkové výdaje všech žádostí činí 380 000 Kč, z toho požadovaná výše dotace činí 225 000 Kč.

Zaměstnanci Magistrátu absolvovali bezpečnostní seminář s Policií České republiky

Foto Magistrát města Prostějova

Zaměstnanci Magistrátu města Prostějova se zúčastnili bezpečnostního semináře vedeného Krajským ředitelstvím policie Olomouckého kraje.

Statutární město Prostějov společně s Krajským ředitelstvím policie Olomouckého kraje v úterý 14. března zrealizovali v prostorách kina Metro70 bezpečnostní metodický seminář „Ozbrojený útočník“ pro téměř 200 zaměstnanců Magistrátu města Prostějova. Obdobné semináře zacílené na školní prostředí město společně s policií realizovali v předchozích letech také v některých prostějovských základních školách pro pedagogický a nepedagogický personál, bez přítomnosti žáků těchto škol.

Magistrát hledá dva úředníky. Na oddělení sociálně právní ochrany dětí

ilustrační foto ber

Tajemník Magistrátu města Prostějova vyhlašuje výběrové řízení na obsazení 2 pracovních míst na dobu neurčitou REFERENT/KA SOCIÁLNÍCH VĚCÍ NA ODDĚLENÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ Odboru sociálních věcí Magistrátu města Prostějova.

Podmínkou pro uchazeče je, mimo jiné, vysokoškolské vzdělání v oborech vzdělání zaměřených na sociální práci dle § 49 a) zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí a v souladu s ustanovením dle § 110 zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, výhodou znalost agendy sociálně-právní ochrany dětí a náhradní rodinné péče.

Termín pro podání přihlášek je do 31. března 2023, včetně.  Předpokládaný nástup: 1. pracovní místo – nástup možný od 01. května 2023, 2. pracovní místo – nástup možný od 1. června 2023.

Vyvolávací systém Magistrátu města Prostějova je rozšířen. O registr obyvatel

Foto Magistrát města Prostějova

Klienti, kteří přijdou na odbor občanských záležitostí vyřídit svoji záležitost týkající se registru obyvatel, trvalého pobytu nebo voleb si vytisknou pořadový lístek a vyčkají, až se jejich číslo a přepážka, k níž mají jít, objeví na displeji informační tabule. Dle svého pořadového čísla budou mít možnost zjistit, kolik klientů je před nimi.

Nejde o objednávkový systém prostřednictvím internetu, ale o vyvolávací systém, který je nutno použít přímo v místě vyřizování agendy registru obyvatel.

Na webu města Prostějova v sekci Zjištění stavu obsluhy klientů je však možno zhlédnout, kolik klientů je aktuálně u přepážek obsluhováno a dle toho se rozhodnout, zda se na úřad vydat či nikoliv.  (Zdroj Odbor občanských záležitostí MMPv)

Hlasujte o nejlepší občanský nápad. Zbývají poslední dny!

Foto plakát

Na stránce Rozvíjíme Prostějov naleznete všech 6 projektů, o kterých můžete hlasovat. Do hlasování postoupilo šest projektů z devíti předložených. Každý občan může hlasovat jen jednou, ale při tom může přiřadit vybranému projektu až dva hlasy nebo je rozdělit mezi dva projekty.

K dnešnímu dni je zatím nejúspěšnějším projektem nápad na vybudování Discgolfového hřiště v Kolářových sadech, který zatím získal 453 hlasů, druhý v pořadí je projekt Super zábava pro děti mezi stromy.