magistrát

Město hledá vedoucího Odboru dotací a veřejných zakázek!

ilustrační foto ber

Tajemnice Magistrátu města Prostějova vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice na dobu neurčitou vedoucí Odboru dotací a veřejných zakázek Magistrátu města Prostějova.

Podmínkou pro uchazeče je vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu a praxe v řídící pozici min. 2 roky, znalost zákona o zadávání veřejných zakázek, zákona o obcích, zákona o úřednících, zákoníku práce a občanského zákoníku a znalost problematiky zpracování žádostí o dotace z veřejných rozpočtů, strukturálních fondů EU a dalších mimorozpočtových zdrojů.

Výhodou je zaměření studijního programu na Právo a právní věda, obor právo nebo oboru veřejné ekonomiky a správy praxe min. 1 rok ve veřejné správě.

Magistrát hledá vedoucí(ho) oddělení dotací a projektového řízení

ilustrační foto ber

Tajemník Magistrátu města Prostějova vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou vedoucí oddělení dotací a projektového řízení Odboru dotací a veřejných zakázek Magistrátu města Prostějova.

Vznik pracovního poměru je podmíněn splněním předpokladů, kdy fyzická osoba je státním občanem České republiky, popř. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk.

Silvestrovský ohňostroj vzdá hold Pernštejnům

Foto Magistrát města Prostějova

Ohňostroj, který slavnostně ukončuje rok, letos opět prozáří oblohu nad Prostějovem. Pravidelnou show, kterou přerušil Covid 19, letos zajistí opět společnost Pyro&Art s.r.o., Olomouc.

„S touto společností máme dobré zkušenosti a z naší strany nebyly za dobu spolupráce k její činnosti vážnější připomínky,“ uvedl primátor František Jura s tím, že městkou kasu přijde ohňostroj na 290 tisíc korun (bez DPH).

Navržený scénář bude doplněn o hudbu a mluvené slovo. Od 19:00 hodin bude veřejná produkce s reprodukovanou hudbou, samotný ohňostroj bude odpálen ve 20:00 hodin s trváním asi 15 minut.

Likvidace vozidel s více než půl roku propadlou STK postoupila do další fáze. Budou se dražit

Foto Magistrát města Prostějova

Statutární město Prostějov již nějaký čas řeší problémy, které se týkají dlouhodobě odstavených vozidel na veřejných prostranstvích.  Vraky a auta s více jak šest měsíců propadlou STK blokují místa na parkovištích, pozemních komunikacích a dalších veřejně přístupných městských plochách, kde stání takových vozidel není v souladu s právními předpisy.

„V současné době již podalo město, jako vlastník příslušných pozemních komunikací, z nichž byla tato vozidla odvezena a odstavena, prostřednictvím Odboru správy a údržby majetku města na příslušný silniční správní úřad celkem osm žádostí o povolení prodeje takto odtažených silničních vozidel ve veřejné dražbě,“ uvedl náměstek primátora zodpovědný za oblast dopravy a komunálních služeb Jiří Pospíšil.

Z Močidýlek zmizelo bezdomovecké hnízdo

ilustrační foto

V lokalitě bývalé zahrádkářské kolonie na Močidýlkách se v uplynulém týdnu likvidoval a uklízel nepořádek, který v těchto místech nashromáždili lidé bez domova.

Úklidové práce probíhaly ve spolupráci s odborem Správy a údržby majetku města Prostějova a pracovníky firmy FCC. Aby se předešlo možným neshodám s bezdomovci, asistovali při těchto úklidových pracích strážníci Městské policie Prostějov.

„Na tento opravdu velký nepořádek upozornili účastníci akce Ukliďme Česko, který před několika týdny pořádal v této lokalitě Okrašlovací spolek. Společně se skauty jsme tehdy jedno podobné hnízdo zlikvidovali, ale na další už dobrovolníkům nezbývala kapacita,“ uvedla předsedkyně spolku Milada Sokolová.

Magistrát hledá referenta Odboru dopravy

Foto Magistrát města Prostějova

Tajemník Magistrátu města Prostějova vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou referent či referentka oddělení dopravy a komunikací Odboru dopravy Magistrátu města Prostějova.

Podmínkou je vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu anebo vyšší odborné vzdělání, výhodou pak, mimo jiné, vzdělání v oblasti dopravy, stavebnictví nebo veřejné správy, praxe ve veřejné správě a orientace v projektové dokumentaci dopravních staveb.

Termín pro podání přihlášky je do 23. listopadu 2022, předpokládaný nástup leden 2023, případně dle možností vybraného uchazeče.

Bližší informace o pracovním místě podá Jan Vejmělek, na telefonním čísle 582 329 800 nebo Zdeňka Bendová, personalistka, na telefonu 582 329 162.

Náklady na provoz městské hromadné dopravy budou vyšší

ilustrační foto FTL

Radní města Prostějova na svém posledním jednání řešili kompenzace za městskou hromadnou dopravu, které vznikly mimo jiné zvýšením inflace. Předloží proto zastupitelům své doporučení na schválení dodatku k rámcové Smlouvě o závazku veřejné služby a Smlouvě o kompenzaci z plnění závazku veřejné služby se společností FTL – First Transport Lines a.s., kterým se kompenzace budou vypořádávat.

„Máme do konce tohoto roku uzavřenou smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících. Každoročně je na základě tohoto ujednání uzavírán dodatek pro následující kalendářní rok s finančním modelem obsahujícím výši kompenzace, ekonomicky oprávněné náklady, čistý příjem a výnosy,“ vysvětlil náměstek primátora pro oblast dopravy Jiří Pospíšil. Jak dále doplnil, pro rok 2023 předložil dopravce finanční model na základě, kterého je odhadováno navýšení kompenzace o 6.08 milionu korun oproti roku letošnímu.

Město hledá referenta na Odbor územního plánování a památkové péče

ilustrační foto

Tajemník Magistrátu města Prostějova vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou referenta či referentku pořizování územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace Odboru územního plánování a památkové péče Magistrátu města Prostějova.

Úředníkem se  může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popř. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt a dosáhla věku 18 let. Požadavky jsou vysokoškolské vzdělání uznané pro autorizaci v oboru územní plánování nebo vysokoškolské vzdělání příbuzného oboru, uznaného pro autorizaci v oboru územního plánování nebo vysokoškolské vzdělání se stavebním zaměřením; případně vysokoškolské vzdělání příbuzného oboru s výukou územního plánování, výhodou  znalost stavebního zákona č.

Magistrát hledá správce informačních technologií

ilustrační foto radnice

Tajemník Magistrátu města Prostějova vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou správce informačních technologií na Odboru informačních technologií Magistrátu města Prostějova.

Vznik pracovního poměru je podmíněn splněním předpokladů, kdy fyzická osoba, mimo jiné, je státním občanem České republiky, popř. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům.

Podávejte projekty do participativního rozpočtu!

Foto plakát

Víte o tom, že můžete podat občanský projekt do participativního rozpočtu? Od 1. října až do 30. listopadu běží lhůta, kdy mohou občané předkládat své náměty do participativního rozpočtu. Návrhy mohou být různé od nových sportovišť přes zeleň až třeba po nové prvky na veřejném prostranství.

Nápad musí splnit pár základních bodů:

Jeho plánované umístění musí být na pozemcích města

Realizovatelný do 18 měsíců od schválení

Být v souladu s rozvojem města a územním plánem

Udržitelný po dobu minimálně 5 let

Náklady na jeho přípravu a realizaci musí být nižší než 1 mil. Kč.