magistrát

Magistrát hledá referenta evidence poplatků

Foto ber

Tajemnice Magistrátu města Prostějova vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa referent evidence poplatků Finančního odboru Magistrátu města Prostějova na dobu neurčitou.

 

Podmínkou je, mimo jiné, vyšší odborné vzdělání v oblasti ekonomie nebo veřejné správy, výhodou znalost zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění a zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád v platném znění

Termín pro podání přihlášky je do 8. července 2020, předpokládaný nástup září 2020, příp. dle možností vybraného uchazeče.

Město hledá referenta Finančního odboru

ilustrační foto radnice

Tajemnice Magistrátu města Prostějova vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou referent evidence poplatků Finančního odboru Magistrátu města Prostějova.

Podmínkou je vyšší odborné vzdělání v oblasti ekonomie nebo veřejné správy, znalost zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění a zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád v platném znění; a praxe ve veřejné správě výhodou.

Magistrát města Prostějova rozšiřuje služby tzv. pojízdného úřadu

ilustrační foto Magistrát města Prostějova

Ve vybraných agendách mohou klienti, kteří se ze závažných důvodů nemohou dostavit osobně na úřad (ani využít vzdálený elektronický přístup pro své podání), požádat, aby úředníci přijeli za nimi, a přijali jejich podání, či jinak byli nápomocni k vyřešení jejich životní situace. Tato služba je zavedena již od roku 2010.

 

Kteří klienti mohou službu využít? Jedná se o tyto skupiny obyvatel:

a) občané nad 80 let věku, kteří nepobírají příspěvek na mobilitu,

b) občané, jenž jsou umístěni v domově pro seniory, domě s pečovatelskou službou, nemocnici,

c) občané trvale upoutáni na lůžko,

d) občané v tíživé životní situaci,

přitom pro poskytnutí služby stačí splnění pouze jedné z uvedených podmínek.

V jakých agendách lze žádat službu pojízdného úřadu?

 

Stavební úřad hledá referenty. Hned dva!

ilustrační foto

Tajemnice Magistrátu města Prostějova vyhlašuje dvě výběrová řízení. Obě se týkají Stavebního úřadu. Ten hledá referenta - technika pro výkon agendy stavebního úřadu na oddělení územního a stavebního řízení pro Prostějov a referenta - technika pro výkon stavebního úřadu na oddělení územního a stavebního řízení pro přičleněné obce Magistrátu města Prostějova. 

Pokud máte zájem o první pozici, referenta - technika pro výkon agendy stavebního úřadu na oddělení územního a stavebního řízení pro Prostějov, musíte mít za a) vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve studijním oboru stavebního, architektonického nebo právnického směru, nebo b) vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru stavebnictví c) případně střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví a 3 roky praxe v oboru stavebnictví.

Prostějov se dlouhodobě zabývá otázkou změny klimatu

Foto ber

Město Prostějov opravdu nezahálí při přípravě na důsledky, které způsobuje změna klimatu. Aktivit na tomto poli je opravdu celá řada. Odbor životního prostředí každoročně předkládá ke schválení Akční plán zlepšování kvality ovzduší a Akční plán zeleně do Rady města Prostějova.

„Z dlouhodobého koncepčního hlediska vycházíme ze schválené strategie SMART Prostějov, na kterou navazujeme připravovaným novým strategickým plánem. Jedna z klíčových aktivit, na kterou bude kladen důraz, je oblast rozvoje modrozelené infrastruktury. Zadání nového strategického plánu včetně detailního zadání této klíčové aktivity bylo prezentováno a projednáno mimo jiné na Komisi životního prostředí a následně bylo touto komisí doporučeno Radě města Prostějova postupovat dále ve smyslu prezentované případové studie strategického plánu,“ říká náměstkyně Milada Sokolová.

Vyměňte si neplatné doklady, protože nouzový stav skončil již 18. května

foto Magistrát města Prostějova

Magistrát města Prostějova eviduje k dnešnímu dni za celý správní obvod cca 1 200 neplatných občanských průkazů.  Ty je třeba co nejdříve vyměnit, protože již pominula možnost prokazování totožnosti doklady, u nichž skončila doba platnosti po 1. březnu 2020. Obdobná situace je i u řidičských průkazů. Možnost prokazovat se takovými doklady platila pouze po dobu nouzového stavu.

Občanské průkazy občané mohou vyřídit v úředních dnech: pondělí a středa od 8.00 do 12.00 a 13.00 do 17. 00, čtvrtek od 8.00 do 12.00 a 13.00 do 16. 00, pátek od 8.00 do 11.00 v budově Magistrátu města Prostějova, Školní 4.

Není třeba vždy jezdit na úřad v místě trvalého bydliště. Pro podání žádosti o občanský průkaz můžou občané využít jakýkoli úřad s rozšířenou působností.

Magistrát hledá technika Stavebního úřadu!

ilustrační foto

Tajemnice Magistrátu města Prostějova vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou referent-technik pro výkon agendy stavebního úřadu na oddělení územního a stavebního řízení pro Prostějov Magistrátu města Prostějova.

Podmínkou je a) vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve studijním oboru stavebního, architektonického nebo právnického směru, nebo b) vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru stavebnictví c) případně střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví a 3 roky praxe v oboru stavebnictví. Výhodou znalost agendy stavebního úřadu a zkouška odborné způsobilosti při územním rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění.

Město získalo na kulturu od hejtmanství dotaci

ilustrační foto MMP

Peníze z Olomouckého kraje půjdou na podporu 63. Wolkrova Prostějova, XXXVIII. Prostějovské hanácké slavnosti, Krajské postupové přehlídky Olomouckého kraje, Prostějovské léto 2020, Masopust v Prostějově a Oslavu 630 let povýšení Prostějova na město. Tato neinvestiční dotace pro město Prostějov představuje 902 tisíc korun.

„Finanční prostředky jsou konkrétně určené na technicko - organizační zajištění, ubytování, dopravné, propagaci, honoráře,“ uvedla náměstkyně primátora Milada Sokolová s tím, že některé z vyjmenovaných akcí bylo, kvůli nákaze COVID-19, třeba časově přesunout na druhou polovinu roku. „Například o Prostějovské léto, jehož hlavní progam bude zahájen v polovině srpna či oslavy 630 let města lidé nepřijdou. Prostě budeme slavit později,“ slíbila náměstkyně Sokolová.

O přijetí dotace budou rozhodovat zastupitelé. (red)

 

Město opět pořídí pomůcky pro prvňáčky

ilustrační foto MMP

Úleva peněženkám rodičů budoucích prvňáčků. Tak by se dala popsat opětovná pomoc města při pořizování školních pomůcek pro budoucí školáky. Konkrétně se jedná o městský příspěvek základním školám pro žáky 1. ročníků ve výši jednoho tisíce korun (pro jednoho žáka).

Podle skutečně zapsaného počtu dětí do 1. ročníků základních škol v Prostějově, bez žádosti o odklad povinné školní docházky bylo zapsáno a nastoupí do prvních tříd 453 dětí. Město do škol celkem na pomůcky pošle 453 tisíc korun. Peníze půjdou jednotlivým školám například na nákup věcí, jako jsou sešity, pastelky, barvy (skladba konkrétních zakoupených pomůcek je na rozhodnutí školy). Rodiče pořídí dětem jen aktovky, přezůvky, penály a cvičební úbor.

Setkání zástupců vedení města s občany přineslo řadu otázek

Foto MMP

Magistrát města Prostějova připravil setkání s občany na téma „Budoucnost Kulturního a společenského centra a jižní části centra města.“ Jednání v sále kulturního domu zahájil primátor města přivítáním několika desítek občanů. Vyslovil přání získat další náměty a nápady pro rekonstrukci objektu KaSCentra či dostavby jižní části centra.

Pracovníci magistrátu informovali o průběhu urbanistické soutěže a výsledku hodnocení nezávislé poroty. Přítomní byli také seznámeni s historií objektu kulturního centra a s rozsahem nutných rekonstrukčních zásahů (např. řešení střechy, obvodového pláště nebo výměna okenních otvorů). Při přípravě rekonstrukce se bude prověřovat i možnost využití dešťových vod, rozšíření gastroprovozu nebo úprava dispozice prvního podlaží.