magistrát

Město hledá referenta/ referentku sociálních věcí

ilustrační foto ber

Pověřený tajemník  Magistrátu  města Prostějova vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici referent/ka sociálních věcí na oddělení sociálně-právní ochrany dětí Odboru sociálních věcí Magistrátu města Prostějova. Jde o plný pracovní úvazek na dobu neurčitou.

Termín pro podání přihlášky je do 23.6. 2021, předpokládaný nástup srpen 2021, příp. dle možností vybraného uchazeče. 

Bližší informace o pracovním místě naleznete na úřední desce města a podá je Jitka Všetičková, vedoucí oddělení sociálně právní ochrany dětí, tel. č. 582 329 540, nebo Zdeňka Bendová, personalistka MMPv, tel. 582 329 162.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. (red)

Výkupy pozemků pro vznik „Jižního prstence“ jsou v plném proudu

Ilustrační foto ber

Zastupitelstvo města Prostějova bude rozhodovat o výkupu pozemků, na kterých má vzniknout zelená bariéra, která má chránit obyvatele města před prachem. Rada města doporučila zastupitelstvu výkup dalších cca 800 m2 pro tzv. zelený prstenec na jihu města.

„Problematiku výkupu pozemků pro vytvoření rozsáhlého pásu zeleně na jihu města řešíme od ledna 2019. Na dané území označované zjednodušeně pojmem „Jižní prstenec“ byla již zpracovaná územní studie, v rámci, které činí rozloha řešeného území 12 hektarů. Výkupy by zde měly probíhat ve třech etapách,“ uvedl 1. náměstek primátora Jiří Pospíšil s tím, že všichni vlastníci byli již, v této vysoce prioritní záležitosti, městem osloveni. (red)

Magistrát hledá referenta ORI

Ilustrační foto ber

Pověřený tajemník Magistrátu města Prostějova vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou referent/ka technické přípravy Odboru rozvoje a investic Magistrátu města Prostějova.

Požadavkem je, mimo jiné, vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání stavebního nebo technického směru, výhodou autorizace v oboru pozemní stavby nebo dopravní stavby a zkušenosti v oblasti přípravy a povolování investičních staveb.

Město opět přispěje prvňáčkům na školní pomůcky

Ilustrační foto pixabay.com

Úleva peněženkám rodičů budoucích prvňáčků. Tak by se dala popsat opětovná pomoc města při pořizování školních pomůcek pro budoucí školáky. Konkrétně se jedná o městský příspěvek základním školám pro žáky 1. ročníků ve výši jednoho tisíce korun (pro jednoho žáka).

„Podle skutečně zapsaných děti do prvních tříd základních škol v Prostějově (bez žádosti o odklad povinné školní docházky) víme, že bylo zapsáno a nastoupí 462 dětí. Částka, kterou tedy pro ně uvolňujeme je 462 tisíc korun,“ uvedl první náměstek primátora Jiří Pospíšil.

Peníze půjdou jednotlivým školám například na nákup věcí, jako jsou sešity, pastelky, barvy (skladba konkrétních zakoupených pomůcek je na rozhodnutí školy). Rodiče pořídí svým ratolestem jen aktovky, přezůvky, penály a cvičební úbor.

Odbor dopravy hledá zaměstnance!

ilustrační foto odbor dopravy

Pověřený tajemník Magistrátu města Prostějova vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou referent/ka speciálního stavebního úřadu a silničního správního úřadu a dopravního úřadu MHD Odboru dopravy Magistrátu města Prostějova.

Podmínkou je končené vysokoškolské nebo vyšší odborné vzdělání, výhodou zaměření studia na oblast dopravy, stavebnictví nebo veřejné správy a praxe ve veřejné správě.

Termín pro podání přihlášky je do 3.6.2021, předpokládaný nástup červenec, příp. dle možností vybraného uchazeče. Bližší informace o pracovním místě podá Jan Vejmělek, tel. č. 582 329 800 nebo Zdeňka Bendová, personalistka, tel. 582 329 162.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. (red)

Seniorské kartičky jsou k mání na Turistickém informačním centru

foto Magistrát města Prostějova

Statutární město Prostějov připravilo pro seniory nové kartičky, do nichž mohou zapsat své zdravotní obtíže, léky, které užívají a další užitečné informace.

„Jde o obdobu tzv. seniorské obálky, kterou nabízíme zájemcům od roku 2019. Kartičky jsou vhodné do náprsní tašky či peněženky a mohou významně pomoci záchranářům v případě akutní nevolnosti nebo kolapsu seniora na veřejnosti, v obchodě, zkrátka, když jsou senioři mimo domov. Naproti tomu seniorské obálky obsahují sice stejné informace, jako kartičky, ale jsou určeny k umístění na viditelném místě v domácnosti, například k připevnění magnetem na lednici,“ vysvětluje náměstkyně primátora Alena Rašková.

Magistrát hledá dalšího zaměstnance! Referenta pro výkon agendy Stavebního úřadu

ilustrační foto

Pověřený tajemník Magistrátu města Prostějova vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou referent- technik Stavebního úřadu pro výkon agendy Stavebního úřadu.

Požadavkem je, mimo jiné, a) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví a 3 roky praxe v oboru stavebnictví nebo b) vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru stavebnictví nebo c) vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve studijním oboru stavebního, architektonického nebo právnického směru.

Magistrát hledá referenta pro výkon Stavebního úřadu

Ilustrační foto ber

Pověřený tajemník Magistrátu města Prostějova vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou referent – technik Stavebního úřadu pro výkon Stavebního úřadu Magistrátu města Prostějova.

Požadavkem je, mimo jiné, a) vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve studijním oboru stavebního, architektonického nebo právnického směru, nebo b) vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru stavebnictví, výhodou pak znalost agendy stavebního úřadu a orientace ve stavebních výkresech.

Představitelé Prostějova uctili pietou konec II. světové války

foto Magistrát města Prostějova

Položením kytic u pamětních desek v interiéru prostějovské radnice i věnců na Městském hřbitově v Prostějově jsme si připomněli 76. výročí konce II. světové války a osvobození naší vlasti od nacistů.

"Připomínáme si konec druhé světové války, konec nejničivějšího konfliktu v našich dějinách. Připomínáme si civilní oběti nesmyslného vraždění, ale také vojáky, kteří za osvobození naší vlasti položili svůj život. Pro naše město bylo období protektorátu mimořádně devastující. Více než 1200 židovských spoluobčanů bylo odvezeno do koncentračních táborů, kde většinu z nich nacisté povraždili. Konce války se nedožili také stateční muži a statečné ženy ze Sokola a řada dalších obyvatel Prostějova a okolí, kteří se nevzdali myšlenek na svobodnou zemi a aktivně za ně bojovali.

Magistrát hledá tajemníka či tajemnici!

ilustrační foto

Primátor statutárního města Prostějov vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice na dobu neurčitou tajemník/tajemnice Magistrátu města Prostějova.

Požadavkem je nejméně pětiletá praxe a) jako vedoucí zaměstnanec nebo b) při výkonu správních činností v pracovním poměru k územnímu samosprávnému celku nebo při výkonu státní správy v pracovním nebo služebním poměru ke státu, c) ve funkci člena zastupitelstva územního samosprávného celku dlouhodobě uvolněného pro výkon této funkce. Délka praxe musí být splněná v průběhu 8 let bezprostředně předcházejících jmenování do funkce, vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu - obor veřejná správa, právo, finance či ekonomika.