magistrát

Radní se sejdou v úterý

ilustrační foto ber

Jednání Rady města Prostějova se uskuteční v úterý 5. prosince. Radní čeká spousta důležitých bodů.

Věnovat se budou, mimo jiné, nákupu uměleckých děl, XXXIII. Tradičnímu městskému plesu, dohodě o poskytování cash-poolingu a dotacím do sportu.

Seznámí se se studií rozšíření Aquaparku v Prostějově – novostavba krytého bazénu– investiční studie, s výkupy, pronájmy, výpůjčkami pozemků, se smlouvou o úhradě nákladů na úklid a nakládání s odpady tabákových výrobků (NEVAJGLUJ a.s.) a projektovým námětem z Projektů prevence kriminality 2024.

Z radnice si odnesli ocenění dárci nejdražší tekutiny na světě

Foto Magistrát města Prostějova

V obřadní síni prostějovské radnice se ve středu sešli bezplatní dárci krve k převzetí zlatých a stříbrných plaket Dr. Janského.

Na slavnostní akt bylo pozváno 42 dárců k převzetí zlaté medaile Dr. Jánského za 40 bezplatných odběrů a 61 dárců k převzetí stříbrné plakety za 20 bezplatných odběrů. Ocenění si dárci krve převzali z rukou primátora města Prostějova Františka Jury, zástupců Českého červeného kříže a prostějovské nemocnice. (red)

Magistrát uspořádal tradiční setkání s bývalými zaměstnanci

Foto MMP

Odpoledne 28. 11. 2023 se v restaurační části Národního domu neslo ve znamení předvánočního tradičního setkání bývalých zaměstnanců prostějovského magistrátu.

„Chtěli jsme v prvé řadě dát našim někdejším kolegům najevo, že odchodem do důchodu nezůstanou odříznuti od dění na pracovištích, kde strávili mnohdy významnou část svého života. Dále jsme je chtěli informovat o důležitých změnách v organizaci úřadu, trochu se i pochlubit oceněními, kterých jsme v posledních letech dosáhli, a také prezentovat, jaké sportovní, kulturní a společenské akce pro zaměstnance pořádáme,“ uvedla 1. náměstkyně primátora Milada Sokolová.

Prostějov má nové kontejnery na směsné sklo. Zvony najdete po celém městě

ilustrační foto Magistrát města Prostějova

Statutární město Prostějov má na stanovištích tříděného odpadu kontejnery, jejichž vlastníkem je buď svozová společnost FCC Prostějov, s.r.o. nebo společnost EKO-KOM, a.s. Od druhé jmenované společnosti má město kontejnery ve výpůjčce.

V roce 2011 bylo na stanoviště, kam se nevešly zvony na oba druhy sbíraného skla (bílé a směsné – barevné) zapůjčeno 30 kusů zvonů DUO. Za 12 let používání se zvony poškodily, a to hlavně nevyrovnaným plněním a následným výsypem. Staly se při provozu nebezpečnými.

Z tohoto důvodu město po prověření situace zástupcem spol. EKO-KOM, a.s., zajistilo nové zvony v hodnotě 665.161 Kč včetně DPH, které byly městu Prostějovu doručeny začátkem listopadu. Jde o zvony zelené barvy o objemu 2,15 m³ na směsné sklo. Občané do nich mohou odkládat jak sklo bílé (čiré), tak sklo barevné.

Magistrát hledá asistent – referenta

ilustrační foto ber

Tajemník Magistrátu města Prostějova vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou ASISTENT/KA TAJEMNÍKA – PROVOZNĚ EKONOMICKÝ/Á REFERENT/KA na Odboru vnitřní správy Magistrátu města Prostějova.

Požadavkem je, mimo jiné, středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou a zkušenosti a praxe s výkonem práce asistentky. Výhodou pak znalost práce s rozpočtem organizace a znalost činností souvisejících s hospodařením organizace – objednávky, fakturace, inventarizace majetku.

Termín pro podání přihlášky je do 28. listopadu 2023 včetně, předpokládaný nástup leden 2024, případně dle možností vybraného uchazeče.

Bližší informace o pracovním místě podá Zdeňka Bendová, telefon 582 329 162. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. (red)

Sportovní hvězdy dětem opět v Prostějově

Ilustrační foto amfora.cz

Radní doporučují zastupitelům schválit rozpočtové opatření ve výši 300 tisíc korun na uspořádání letošního ročníku charitativní akce Sportovní hvězdy dětem. Se žádostí o dotaci se na město Prostějov obrátil pořadatel akce, společnost TK PLUS.

Uvedený žadatel se obrátil na Radu města Prostějova a Zastupitelstvo města Prostějova s žádostí o poskytnutí individuální dotace na jednorázovou akci z rozpočtu města Prostějova na rok 2023.

Vrahovčáci, pozor! Dnes s můžete setkat s vedením města

Foto plakát

V měsíci listopadu se koná trojice setkání s občany příměstských částí. První se konalo 8. listopadu v Žešově, další je na čadě právě dnes.

V pondělí 13. listopadu v 17 hodin se s vedením prostějovské radnice budou moci v tělocvičně ZŠ Majakovského setkat obyvatelé Vrahovic, Trpínek a Čechůvek.

V úterý 14. listopadu je na řadě poslední setkání a to v 17 hodin s občany Domamyslic, Krasic a Čechovic v čechovické sokolovně. (red)

Říjnový podzimní úklid vyčistil město od 40 tun odpadu

Foto Magistrát města Prostějova

Do ulic města svozová společnost FCC Prostějov, s.r.o., v době od 2. do 25. října, postupně přistavila 65 velkoobjemových kontejnerů. Občané města do nich odevzdali 37,47 tun komunálního odpadu.

Kontejnery byly určené hlavně pro odložení objemného odpadu a bio odpadu ze zahrad, který se nevejde do běžné popelnice.

Dále dne 14. října proběhl v okrajových částech města Prostějova na 8 stanovištích mobilní sběr odpadu. Občané Vrahovic, Čechůvek, Domamyslic, Čechovic a Žešova odevzdali výše jmenované svozové společnosti 2,9 tuny objemného odpadu a 70 kg odpadu nebezpečného. (red)

Konec koupání v kašnách, vzkazuje radnice

ilustrační foto ber

Radní na svém jednání odsouhlasili přijetí nové obecně závazné vyhlášky o zabezpečení čistoty a veřejného pořádku. Město Prostějov totiž každoročně čelí neustálému problému s koupáním v kašnách nepřizpůsobivých osob, které svým jednáním narušují veřejný pořádek a znečišťují tato veřejná zařízení.

„Hlavním cílem nové vyhlášky je zakázat koupání v kašnách na veřejných prostranstvích. Tato nová vyhláška nahradí dvě stávající - Obecně závaznou vyhlášku k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, která zakazuje žebrání na určitých veřejných prostranstvích, a Obecně závaznou vyhlášku statutárního města Prostějova, která reguluje používání zábavní pyrotechniky a lampiónů štěstí (ustanovení z obou vyhlášek jsou součástí vyhlášky nové). Doufáme, že tento krok pomůže zkvalitnit pobyt v centru města nejen turistům, ale hlavně místním“, doplňuje 1.

Prostějov vyhlašuje výtvarnou soutěž na logo města!

ilustrační foto ber

Logo by se mělo stát základem jednotného vizuálu města. Logo má reflektovat tradice a vztah k městu, ale zároveň být jednoduché, hravé, kreativní a nadčasové. Pro tvorbu loga osloví město žáky druhého stupně ZUŠ a studenty prostějovských středních škol.

Soutěž bude jednokolová s termínem odevzdání návrhů do 30. listopadu 2023. Výtvarné návrhy bude hodnotit komise.

Pokud bude vítězný návrh vybrán, navrhuje vedení města tyto odměny pro soutěžící: 2.000 korun za třetí a druhé místo a autorovi vítězného návrhu bude vyplacena částka 10.000 korun.

Podmínky soutěže naleznetenahttps://www.prostejov.eu/cs/aktuality-archiv/prostejov-vyhlasuje-vytvarnou-soutez-na-logo-mesta.html.