magistrát

Prostějovský magistrát spouští ověřování pomocí aplikace eDoklady

Foto: Aplikace eDoklady

Povinnost začít ověřovat vedle fyzických dokumentů také pomocí aplikace eDoklady vzniká obcím s rozšířenou působností od 1. července letošního roku. Prostějovský magistrát spustí tuto službu s téměř třítýdenním předstihem.

„Počínaje středou 12. června bude možno na pracovištích, kde je třeba při vyřizování agendy ověřit totožnost občana, použít i eDoklad, který má uživatel v mobilu. Pracoviště magistrátu jsou vybavena odpovídající technikou tak, aby bylo možno tyto průkazy ověřit. Ověřování funguje, i když je uživatel tzv. off-line, kdy zařízení mezi sebou sdílejí informace pomocí Buetooth,“ přiblížil tajemník magistrátu Libor Vojtek. (red)

Magistrát hledá referenta či referentku odboru dopravy

Foto Magistrát města Prostějova

Tajemník Magistrátu města Prostějova vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou REFERENT/KA ODDĚLENÍ DOPRAVY A KOMUNIKACÍ (výkon agendy speciálního stavebního úřadu) na Odboru dopravy Magistrátu města Prostějova.

Požadavkem je, mimo jiné, stavební vzdělání nebo vzdělání v oblasti dopravy nebo veřejné správy, orientace v projektové dokumentaci dopravních staveb, výhodou znalost následujících právních předpisů a jejich prováděcích předpisů: - zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění - zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v platném znění - zákon č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění - zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění - zákon č.

Magistrát hledá referenta/ku ochrany životního prostředí

ilustrační foto ber

Tajemník Magistrátu města Prostějova výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou REFERENT/REFERENTKA OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA ODDĚLENÍ OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Odboru životního prostředí Magistrátu města Prostějova.

Požadavkem je, mimo jiné, vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání se zaměřením na vodní hospodářství (stavebně technické obory – vodní hospodářství, přírodní obory, technické nebo technologické obory se zaměřením na vodu, zemědělské a lesnické obory apod.) nebo ekologii – podmínkou. Výhodou pak zkouška odborné způsobilosti pro správní činnost na úseku vodního hospodářství a stavebního řádu a znalost a orientace v právních předpisech, zejména: - zákon č. 254/2001 Sb. o vodách v platném znění - zákon č.

Špačky na hřbitově budou plašit makety dravců a třepetalky

Foto Magistrát města Prostějova

Město Prostějov přistoupilo k několika opatřením, která mají plašit špačky na městském hřbitově.

Magistrát zaznamenal podněty od majitelů hrobů na městském hřbitově za Brněnskou ulicí, že jsou často znečištěny trusem ptáků obývajících koruny stromů. Dokonce se objevily požadavky na vykácení stromů. K takto razantnímu řešení město přistoupit nechtělo, proto se spojilo s odborníky, kteří doporučili prořez korun stromů, umístění takzvaných třepetalek na stromy a také umístění maket dravců. „Všechna tři opatření jsme realizovali vpravo za arkádami, v aleji vedoucí k památníku letců a památníku obětí válek.

Závěrečný účet města vyšel na výbornou

ilustrační foto ber

Rada města projednala na svém zasedání závěrečný účet města za rok 2023.

Rozpočtové hospodaření statutárního města Prostějova skončilo v roce 2023 kladným saldem příjmů a výdajů ve výši 222,47 milionů korun. Oproti plánované rozpočtované ztrátě k 31. prosinci 2023 ve výši 93,53 milionu korun jde o výsledek z hlediska rozpočtového hospodaření statutárního města Prostějova za rok 2023 velmi příznivý. Bylo totiž dosaženo vyššího plnění rozpočtu na straně příjmů (111,77 % upraveného rozpočtu) a také k úspoře na straně výdajů, kde bylo uspořeno 10,82 % upraveného rozpočtu. (red)

Radní odklepli dotace do oblasti kultury. Peníze dostane Pronitka i Post Bellum

ilustrační foto Pronitka

Rada města se zabývala na své schůzi dotacemi do oblasti kultury.

„Odsouhlasili jsme dvě dotace na celoroční činnost, a to 50 tisíc korun Tělocvičné jednotě Sokol I na činnost loutkářského oboru Pronitka a stejnou částku pěveckému souboru Proměny, taktéž na celoroční činnost. Dále jsme projednali dotace na šestici jednorázových akcí,“ říká 1. náměstkyně primátora Milada Sokolová s tím, že jde o tyto subjekty:

25.000 Kč Vlastimile Prostějov, z. s., na přehlídku ženských pěveckých sborů Ženská srdce

30.000 Kč Martině Kvíčalové, na podporu hudební tvorby dcery Viktorie Martincové (studiové nahrávání a vydání CD s vlastní tvorbou, produkce)

Dotace putují i do sociální oblasti

ilustrační foto pixabay.com

Radní se na svém jednání zabývali i dotacemi do oblasti sociální a zdravotní. Na základě doporučení příslušné komise posoudili šestici žádostí a rozhodli se dané subjekty podpořit finančními částkami v řádech tisíců až desetitisíců korun.

„Jde o organizace, které dlouhodobě fungují a zabezpečují z našeho pohledu důležitou oblast života,“ shrnula náměstkyně primátora Marcela Župková.

Dotace směřují těmto organizacím:

25.000 Kč Armádě spásy v České republice

45.000 Kč Hospici na Svatém Kopečku na odlehčovací službu v Hospici na Svatém Kopečku

4.000 Kč Společnosti pro ranou péči, pobočce pro rodinu Olomouc na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

48.000 Kč Společnosti pro ranou péči, pobočce pro rodinu Olomouc na ranou péči – rodiny s dětmi s postižením, včetně dětí s PAS

Magistrát hledá referenta zeleně

ilustrační foto ber

Tajemník Magistrátu města Prostějova vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou REFERENT/KA ROZVOJE ZELENĚ A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ NA ODBORU ROZVOJE A INVESTIC Magistrátu města Prostějova.

Požadavkem je, mimo jiné, vysokoškolské vzdělání v oboru zahradní a krajinářská architektura (vč. absolventů) nebo vysokoškolské vzdělání v oboru architektura, urbanismus, stavebnictví s doložitelnou praxí s rozvojem veřejné zeleně či navrhováním vegetačních úprav, výhodou zkušenost s projektováním v programu typu CAD, výhodou schopnost samostatné a tvůrčí práce a znalost města Prostějova.

 Termín pro podání přihlášky je do 31. května 2024, předpokládaný nástup ihned po ukončení výběrového řízení, případně dle dohody a možností vybraného uchazeče.

Odstraňte vraky, vyzývá magistrát provozovatele

Foto Magistrát města Prostějova

Statutární město Prostějov je vlastníkem pozemní komunikace Sladkovského v Prostějově. Bylo zjištěno, že je zde dlouhodobě odstaven VW Transporter, oranžové barvy, RZ: 4L4 6618. Vůz nemá platnou STK. Druhým vozem je černý Land Rover, RZ: 3M1 9011, odstavený na parkovišti v ulici U Stadionu, třetím pak černá Škoda Superb, VIN: TMBDU23U559087574, parkující v Okružní ulici před domem č. 75. Ani jeden z vozů nemá platnou STK.

„Provozovatelé uvedených silničních vozidel jsou povinni odstranit důvody, pro které nelze vozy provozovat na pozemních komunikacích, tj. provést pravidelnou technickou prohlídku (STK), nebo je odstranit z komunikace,“ uvedla vedoucí Odboru správy a údržby majetku města Alexandra Klímková.

Po marném uplynutí 2 měsíců od doručení výzvy je vlastník pozemní komunikace oprávněn vozidlo z komunikace odstranit a odstavit jej na vhodném místě. Náklady spojené s těmito úkony je povinen uhradit Statutárnímu městu Prostějov provozovatel vozu. (red)

Magistrát pořídí nové stoly na městskou tržnici

ilustrační foto Magistrát města Prostějova

Město pokračuje ve zlepšování prostředí v městské tržnici. Rada města proto nyní schválila rozpočtové opatření ve výši 230 tisíc korun na pořízení nových stolů pro trhovce, kteří prodávají své výpěstky na městském tržišti.

„Půjde celkem o 80 stolů, které nahradí stávající prodejní stoly. Ty již nejsou v dobrém technickém stavu. V rozpočtu na letošní však nebyly finance pro tento účel vyčleněny, proto jsme na radě schválili potřebné rozpočtové opatření. Pevně věřím, že budou trhovci nejen s novými stoly, ale i s okolním prostředím spokojeni,“ vysvětlila 1. náměstkyně primátora Milada Sokolová. (red)