zastupitelstvo

Zastupitelé uctili památku Ivany Hemerkové. V zastupitelstvu je její nástupce

ilustrační foto

Na svém úterním jednání uctilo Zastupitelstvo města Prostějova minutou ticha památku zesnulé kolegyně, bývalé náměstkyně primátora a dlouholeté ředitelky Střední zdravotnické školy, Ivany Hemerkové.

Ta zemřela po dlouholetém boji se zákeřnou nemocí 24. března 2023 ve věku 65 let. Její post nyní zaujal Lukáš Andrýsek (Pévéčko), protože dva kandidáti tohoto hnutí, kteří ve volbách skončili před ním, mandát odmítli. Zastupitelé Lukáše Andrýska zvolili i za člena kontrolního výboru. (ber)

Zastupitelé se sejdou již zítra

ilustrační foto ber

Čtvrté zasedání Zastupitelstva města Prostějova se uskuteční v úterý 21. února v 10 hodin v jednací síni radnice v Prostějově.

Zastupitele čeká, mimo jiné, projednání zprávy o činnosti MP a analýza stavu veřejného pořádku ve městě a OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Věnovat se budou dotacím do sociální oblasti, žádostem o prodej, výkup a nabytí  pozemků, jmenováním členů správní a dozorčí rady společnosti NÁRODNÍ DŮM, Prostějov, o.p.s., odměně za výkon funkce neuvolněného člena ZMP dle nařízení vlády a změně Jednacího řádu ZMP.  

Zastupitelstvo se sejde v úterý. Slib složí jeho nejmladší člen

Foto FB

Jednání Zastupitelstva města Prostějova se uskuteční v úterý 22. listopadu 2022 od 10 hodin v obřadní síni prostějovské radnice. Jednání bude, jako vždy on-line dostupné na webu města.

Zastupitelé, mimo jiné, projednají pojmenování nových ulic v Prostějově, v k. ú. Prostějov, Domamyslice a Vrahovice, návrh na změnu organizační struktury Městské policie Prostějov   a novelu OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Čeká je schválení dotace NÁRODNÍMU DOMU Prostějov o.p.s., ADP – SANCO s.r.o., a SOS dětské vesničky a také dotací do oblasti vzdělávání, sportu a životního prostředí.  

Zastupitelé se rozloučili se třemi kolegy

Foto ber

Úterní jednání Zastupitelstva města Prostějova bylo posledním hned pro tři jeho původní členy. Poděkování za dlouholetou práci si vysloužili dva pánové a dáma.

Alena Rašková, bývalá primátorka a dlouholetá náměstkyně  a Pavel Holík, bývalý šéf prostějovské záchranky (oba ČSSD) doplatili na poslední komunální volby. Straně voliči nedali dostatečný počet hlasů, kterým by ji poslal do Zastupitelstva. Třetím odchozím byl Jan Krchňavý (Pévéčko), náměstek pro školství a sport. I jeho odchod z vedení města je výsledkem nízkého počtu volebních hlasů.

Všem třem jménem vedení města a všech zastupitelů poděkoval za vynikající práci primátor František Jura. (ber)

Nové Zastupitelstvo se poprvé sejde 18. října

Foto ber

První ustavující zasedání Zastupitelstva města Prostějova se bude konat v obřadní síni radnice v Prostějově 18. října od 10 hodin.

Po složení slibu členů Zastupitelstva bude schválen program a zvolena volební komise. Po rozhodnutí o způsobu voleb bude stanoven počet členů rady města a počet uvolněných členů zastupitelstva města. Zároveň budou určeny funkce, pro které budou členové zastupitelstva města uvolněni. Následovat bude volba primátora, náměstků primátora a dalších členů rady města a rozdělení pravomocí náměstků primátora.

Zastupitelé se sejdou už po třicáté. V úterý

Ilustrační foto ber

Už 30. zasedání Zastupitelstva města Prostějova je svoláno na úterý 5. dubna od 10 hodin do jednací síně radnice v Prostějově.

Zastupitelé budou jednat, mimo jiné, o změně obecně závazné vyhlášky o nočním klidu, Požárním řádu statutárního města Prostějova a dotačních programech Péče o historické dědictví města Prostějova a Regenerace městských památkových rezervací a zón pro rok 2022.

Budou diskutovat o dotacích do sociální a zdravotní oblasti, do oblasti vzdělávání a sportu. Udělí Čestná ocenění, projednají nabytí, prodej, výkup a směnu pozemků.

Kraj má obměněnou radu i zastupitelstvo

Foto Olomoucký kraj

Olomoucký kraj prochází změnami v personálním obsazení krajské rady, zastupitelstva, komisí i výborů. Na post zastupitele rezignoval Marian Jurečka, který se rozhodl nekumulovat funkce a všechnu energii vložit do úkolů na Ministerstvu práce a sociálních věcí, kde je ministrem. Podobný postup zvolil i krajský zastupitel a radní Radim Sršeň – ten odchází pracovat jako náměstek na Ministerstvo pro místní rozvoj.

„Pana Jurečku nahradí v zastupitelstvu Matouš Pelikán. Radima Sršně vystřídá v zastupitelstvu Radek Brázda – starosta Troubek a v radě Radima Sršně nahradí Michal Obrusník – starosta Konice,“ uvedl Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje.

Oba noví zastupitelé se už s funkcemi seznamují, o volbě krajského radního Michala Obrusníka v pondělí 14. února rozhodlo krajské zastupitelstvo.

Na úterním zastupitelstvu budou skládat slib noví zastupitelé. Oba se vrací

ilustrační foto ČSSD

V úterý 23. listopadu od deseti hodin se v hale Sportcentra DDM v Olympijské ulici v Prostějově bude konat 27. jednání zastupitelstva. Mimo jiné při něm složí slib dva staronoví zastupitelé.

Do křesla po Haně Naiclerové, která je nově poslankyní, usedne František Švec (Změna pro Prostějov). Post rezignujícího zastupitele a radního za ČSSD Zdeňka Fišera převezme bývalý místostarosta Alois Mačák. (ber)

Zastupitelé se sejdou v úterý

ilustrační foto

V úterý 7. září v deset hodin se koná 26. zasedání Zastupitelstva města Prostějova.

Zastupitele čeká projednání řady bodů. Mimo jiné plnění rozpočtu statutárního města Prostějova a průběžné hospodaření jím zřízených a založených právnických osob k 30.6.2021, výběr poskytovatele úvěru ve výši 180 mil. Kč, dotace do sportu, prodeje, výkupy, nabytí, dary a směny pozemků.

Mluvit budou o jižní části centra Prostějova a o situaci kolem budovy místního nádraží. (red)

Zastupitelé se sejdou v úterý. Mimořádně, kvůli podpoře poničených obcí na jižní Moravě

ilustrační foto ber

Pětadvacáté zasedání Zastupitelstva města Prostějova, mimo schválený harmonogram, proběhne v úterý dne 13. 7. 2021 od 10 hodin v jednací síni radnice v Prostějově.

Na programu budou mít zastupitelé důležité body, mezi nimi poskytnutí finanční pomoci obcím postiženým ničivým tornádem.

Schvalovat budou rovněž smlouvu o poskytnutí dotace na projekt Rekonstrukce velké tělocvičny na ZŠ E. Valenty v Prostějově, smlouvu o poskytnutí dotace na projekt Novostavba objektu Ekocentra Iris v Prostějov a dotace pro Zdravotnickou záchrannou službu OlK. (red)