Olomoucký kraj

Stovka obchůdků na vesnicích funguje díky krajské podpoře

ilustrační foto

Obyvatelé menších obcí se nemusí bát, že si nedojdou ve své domovině na nákup základních potravin. Olomoucký kraj v dotačním programu Obchůdek podpoří letos přes sto malých prodejen na venkově, které by jinak zavřely, a lidem by se zhoršila životní úroveň.

„O program Obchůdek je každoročně velký zájem. Letos dokonce takový, že jsme v březnu navýšili jeho podporu a dodatečně podpoříme další desítky prodejen. Chceme, aby byly na venkově dostupné základní služby pro všechny občany,“ uvedl Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje.

Kraj přispěje na provoz historických vlaků. Podpoří i Hurvínka

Foto Olomoucký kraj

Ačkoli Olomoucký kraj patří mezi regiony, na jejichž tratích jezdí nejmodernější vlakové jednotky, nezapomíná hejtmanství ani na historii železniční dopravy. Celkem 80 tisíc korun uvolní kraj na provoz historických vlaků mezi stanicemi Kojetín a Tovačov. Peníze obdrží Kroměřížská dráha, která provoz veteránů zajišťuje.

„Kroměřížská dráha vypravuje historické vlaky v rámci turisticky velmi atraktivních událostí. Letos půjde například o Hanácké léto nebo velmi oblíbený výlov Hradeckého rybníka v Tovačově. Proto jsme se rozhodli na provoz historických vlaků přispět,“ vysvětlil Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje.

Historické mašinky už letos vypravila Kroměřížská dráha například o svátcích 1. a 8. května. Spolek má v péči i motorový vůz z roku 1955 známý jako Hurvínek. Ten dosahuje maximální rychlosti 60 kilometrů za hodinu a vyrobili ho ve Studénce.

Nezaměstnanost v Olomouckém kraji v dubnu opět klesla. Podíl nezaměstnaných žen se zvyšuje

Foto Úřad práce Olomouckého kraje

Úřad práce ČR evidoval k 30. 4. 2024 v Olomouckém kraji celkem 16 375 uchazečů o zaměstnání. Jejich počet byl o 768 nižší než na konci předchozího měsíce, ve srovnání se stejným obdobím minulého roku je vyšší o 1 955 uchazečů. Podíl nezaměstnaných meziměsíčně poklesl o 0,2 procentního bodu na hodnotu 3,9 % (a je tedy o 0,2 p. b. vyšší než v celé ČR). V meziročním srovnání se podíl nezaměstnaných v kraji zvýšil o 0,5 p. b.

Duben 2024 byl ve znamení dalšího snižování nezaměstnanosti díky vzniku sezónních pracovních příležitostí a získání nových zakázek v průmyslových odvětvích. Také značná část živnostníků, kteří se přišli zaregistrovat na úřad práce v zimních měsících, se znovu vrátila k provozování své podnikatelské činnosti.

Policisté vybrali za jediný den 76 tisíc na pokutách

ilustrační foto Policie ČR

V pátek 26. dubna 2024 proběhla v celém Olomouckém kraji dopravně bezpečnostní akce zaměřená zejména na věnování se řízení vozidla, telefonování za jízdy a na dodržování ostatních obecně platných ustanovení zákona o silničním provozu.

Policisté na silnicích v kraji zkontrolovali celkem 361 vozidel. Zjistili 78 přestupků, z nichž 67 vyřešili na místě uložením pokut v příkazním řízení v celkové výši 76 100 Kč. Zbylých 11 přestupků postoupili k dořešení příslušnému správnímu orgánu.

Olomoucký kraj si cení pěstounů. Je jich stále nedostatek a čekají na ně stovky dětí

Foto Olomoucký kraj

Ne každý má štěstí vyrůstat odmala v rodinném prostředí. Úlohu rodičů tak mohou převzít ti, kteří si péči o ratolesti vybrali jako své zaměstnání. Práce je to náročná a vyžaduje obětavou péči a lásku. Pěstounů, kteří mají v dlouhodobé péči alespoň jedno dítě, je v kraji aktuálně kolem šesti set. Dětí, kteří na svou náhradní rodinu v dětských domovech čekají, je však aktuálně téměř pět set. Většinou jsou starší pěti let nebo jde o větší sourozenecké skupiny. Pěstounů je nedostatek a Olomoucký kraj tuto péči dlouhodobě podporuje.

Pomoc a podporu pěstounským rodinám poskytuje například nezisková organizace Náruč dětem. „Ta pro ně v sobotu 13. dubna zorganizovala Předmájovou veselici, jako poděkování za jejich práci, letos už podruhé. Komunita pěstounů v našem kraji je skvělá a jejich setkávání umožňuje výměnu zkušeností, sdílení, ale i vzájemnou podporu. Chceme jim i nadále vytvářet podmínky, aby novým pěstounům poskytli síť,“ řekl Ivo Slavotínek, náměstek hejtmana pro sociální oblast, který nad Předmájovou veselicí převzal záštitu.

Opera, výstava, kniha či obnova kaple. Kraj udělil ceny v oblasti kultury

Foto Olomoucký kraj

Výjimečné krajské kulturní počiny za rok 2023, ať už se jedná o literaturu, péči o kulturní dědictví, tradiční lidovou kulturu či výtvarné umění, ocenil Olomoucký kraj. Ve čtvrtek 18. dubna si do Červeného kostela přišlo pro své tituly celkem třináct nominovaných. Ceny měly letos podobu zvířecí sošky, která vždy danou kategorii symbolizovala. Vytvořila je keramička Anna Dvořáková z ateliéru Stika ceramics.

„Kultura je nedílnou součástí života v Olomouckém kraji a je skvělé ji ročně oceňovat ve všech jejích různých odvětvích. Hejtmanství kulturu velmi podporuje, ať už finančně či pořádáním různých akcí. Všem oceněným velmi gratuluji,“ uvedl Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje.

Kraj registroval téměř 40 návrhů na ocenění, ze kterých vzešlo 36 nominací. Dvanáct oceněných vybrala hodnoticí komise a třináctého prostřednictvím webu cenykraje.cz.

Předmájová veselice byla poděkováním pěstounům v Olomouckém kraji

Foto Pavlína Hrdličková, Náruč dětem.

Náruč dětem z. s. v sobotu 13. dubna 2024 pořádala již druhý ročník Předmájové veselice. Akce se konala pod záštitou 1. náměstka hejtmana Olomouckého kraje Ivo Slavotínka.  Účastnili se ho i pěstouni z Prostějovska, mimo jiné Josef a Zuzana Baričíkovi.

„Ve spolupráci s Olomouckým krajem a partnery firmy Gemo a Lesaffre jsme akcí chtěli opět ocenit a zviditelnit náročnou práci pěstounů při péči a výchově dětí, přijatých do pěstounské péče,“ uvedla předsedkyně spolku Eva Kopecká.

K tanci a poslechu hrála moderní cimbálová kapela Cimbal Hell Band, členové tanečního studia Tomáše Komendy zpestřili program svou taneční show a výukou letního tance Bachata.

Známe nominované do krajské soutěže v cestovním ruchu. Vyberte ty nejlepší

ilustrační foto Olomoucký kraj

Přírodní skvosty, živé tradice, místa přátelská rodině, novinky nebo destinace pro letní dovolenou – to jsou aktuální nominace Cen Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu. Hlasovat o těch nejlepších v pěti kategoriích lze od 1. června do 4. srpna. Navštěvovat nominovaná místa a hodnotit, která se vám líbí nejvíce, můžete už teď. Je jich celkem pětadvacet a mezi nimi i ty z Prostějovska.

„Každá z nominací je něčím výjimečná a vřele každému doporučuji, aby je navštívil. Na vlastní oči tak uvidí, jak je v Olomouckém kraji krásně a třeba si vybere místo, kam pozve přátele, kde prožije prázdniny nebo kam zajede na zajímavou akci, která udržuje tradici v regionech,“ vyzvala Milada Sokolová, uvolněná členka Zastupitelstva Olomouckého kraje pro oblast vnějších vztahů a cestovního ruchu.

Trnavská delegace čerpala inspiraci v Olomouckém kraji

Foto Olomoucký kraj

Během prvního dubnového týdne zavítala do Olomouckého kraje devítičlenná delegace z Trnavského kraje. Slibně tak pokračuje plnění cíle pro aktuální volební období, kterým je, v rámci rozvoje přeshraniční spolupráce, zaměřit se na geograficky nejbližší regiony (Slovensko a Rakousko).

„Velmi mě těší, že se po letech, kdy jsme navazovali partnerství se zeměmi z celého světa, rýsuje také nadějná spolupráce blízkých sousedů. Trnavský kraj toho má s Olomouckým velmi společného, a proto věřím, že by synergický efekt mohl přinést řadu výhod pro obě strany. Počínaje kulturou a turismem, konče obchodními příležitostmi či regionálním rozvojem,“ kvitovala návštěvu Milada Sokolová, uvolněná členka Zastupitelstva Olomouckého kraje pro oblast vnějších vztahů a cestovního ruchu.

Znáte někoho, kdo pomáhá srdcem? Nominujte ho do krajské ankety

ilustrační foto Olomoucký kraj

Hledají se všichni, kteří mají srdce na pravém místě a pomáhají druhým. Hejtmanství vyhlásilo anketu Ceny Olomouckého kraje pro lidi se srdcem na dlani. Nominace můžete zasílat do konce května.

Chceme touto cestou poděkovat lidem za přínos v oblasti práce pro další znevýhodněné osoby a ocenit i další subjekty, které v sociální oblasti působí. A protože samozřejmě nemůžeme znát všechny skvělé pracovníky, budeme rádi za nominace od veřejnosti,“ řekl Ivo Slavotínek, náměstek hejtmana pro sociální oblast.