Olomoucký kraj

Začalo hlasování o ceny cestovního ruchu. Dejte hlas těm z Prostějovska!

Foto cenykraje.cz

Hned z pěti kategorií mohou lidé vybírat během hlasování o ceny cestovního ruchu. Anketa už odstartovala na webu cenykraje.cz. Každý tak může dát hlas svému oblíbenému místu nebo třeba získat skvělý tip na blížící se letní dovolenou.

Na webu najdou lidé přehled nominací, ze kterých mohou vybírat. Rozděleny jsou do kategorií Novinka cestovního ruchu, Nejlepší událost, Nejlepší místo bez bariér, Nejoblíbenější běžkařská trasa a Unikátní gastronomický zážitek. „Do ankety dorazila spousta krásných tipů a nápadů. Všechny jsme zpracovali a ty nejlepší zařadili do vybraných kategorií. Děkuji všem lidem, kteří nominace zaslali i těm, kteří se teď pustí do hlasování,“ dodala Milada Sokolová, uvolněná členka Zastupitelstva Olomouckého kraje pro oblast vnějších vztahů a cestovního ruchu.

Čechy pod Kosířem výhru nečekaly. Teď jsou krajskou vesnicí roku!

Foto olkraj.cz

Titul Vesnice Olomouckého kraje roku 2023 putuje do Čech pod Kosířem. V obci, která je úzce spjatá se zámeckým parkem, hasičským muzeem a Muzeem kočárů, žije více než tisíc obyvatel. Třetí místo získaly Slatinky.  Vyhlášení výsledků krajského kola se uskutečnilo v pondělí 5. června v budově sídla hejtmanství.

Uspět v soutěži Vesnice roku není jenom tak. Přihlášené obce musí splnit řadu parametrů a dokázat, že si titul zaslouží. Každého nominanta navíc prověří speciálně složená komise. „Vítězství v soutěži jsme vůbec nečekali. To, že jsme ocenění získali, je zásluha našich občanů, zejména dobrovolníků. Máme úžasný a bohatý spolkový život, na který se pak vážou investice. To je ten největší poklad,“ řekl po vyhlášení starosta Milan Kiebel.

Šance je do 31. května. Jde o životní prostředí

ilustrační foto Olomoucký kraj

Už jenom do konce května přijímá Olomoucký kraj nominace na letošní Ceny za přínos v oblasti životního prostředí. Lidé, spolky, organizace i firmy mohou své favority navrhovat pomocí formulářů dostupných na webu cenykraje.cz v sekci Životní prostředí.

„Ochraně životního prostředí se věnuje spousta lidí. Dělají práci, kterou často považujeme za samozřejmou, a proto ji přehlížíme. Abychom to napravili, jsou tu právě ceny kraje, jejichž prostřednictvím můžeme všem, kteří se o naše životní prostředí starají, poděkovat,“ uvedl Martin Šmída, radní Olomouckého kraje pro oblast životního prostředí.

Nominace mohou lidé posílat do tří hlavních kategorií – dlouhodobý přínos v oblasti životního prostředí, významný počin v ochraně životního prostředí a významný počin v separaci a recyklaci odpadů.

Kraj zkoumá spokojenost občanů. Pomocí dotazníku

ilustrační foto Olomoucký kraj

V rámci Rozvojové strategie krajského úřadu kraj definoval priority, jimž se chce v následujících období věnovat. Jednou z nich je oblast spokojenosti občanů Olomouckého kraje.

V návaznosti na tuto prioritu je nastaven systém pravidelného ověřování kvality řízení vztahů s hejtmanstvím. Cílem je získat zpětnou vazbu hodnotící spolupráci krajského úřadu a pokusit se na základě získaných poznatků zlepšit vzájemnou spolupráci a komunikaci. Vyplněním tohoto dotazníku můžete významně pomoci vedení úřadu a jeho zaměstnancům získat zpětnou vazbu na fungování úřadu a přispět tak ke zlepšení řady aspektů společné práce. Vyjádření Vaší spokojenosti a získání pozitivní zpětné vazby je stejně důležité, jako poukázání na případné rezervy či nedostatky.

Hejtmanství navýší kapacity středních škol. Reaguje tak na vysokou poptávku

ilustrační foto Olomoucký kraj

Olomoucký kraj reaguje na vysokou poptávku po středoškolském vzdělávání, a proto navýší kapacitu středních škol. Některé z nich se rozšíří ještě letos, k dalšímu nárůstu volných míst dojde v příštím školním roce.

„Aktuálně se navýšení kapacit týká Střední školy řemesel v Šumperku a Střední odborné školy Hranice. Do prvních ročníků se tak v září dostane více studentů, než kolik bylo původně zamýšleno,“ uvedl Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje.

V Šumperku by se počet žáků zmiňované střední školy měl navýšit o 260 na celkových 1100, v Hranicích se má kapacita školy zvednout na 355 osob.

Krajská dotace podpoří modernizaci operačního střediska městské policie

Foto Magistrát města Prostějova

Město Prostějov získalo krajskou investiční dotaci z dotačního titulu Podpora prevence kriminality.

Přijetí částky 150 tisíc korun na částečnou úhradu nákladů projektu „Prostějov – Modernizace centrální UPS pro pracoviště operačního střediska městské policie“, v rámci projektů prevence kriminality, pro letošní rok na svém posledním jednání odsouhlasili radní.

Nominujte své favority na Ceny kraje za přínos v oblasti životního prostředí

Foto Olomoucký kraj

Znáte někoho, kdo se dlouhodobě a zásadním způsobem podílí na ochraně životního prostředí? Nebo někoho, kdo v poslední době realizoval projekt, který snižuje či zcela eliminuje negativní vlivy na životní prostředí? Nenechávejte si to pro sebe a nominujte své favority na Cenu Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí! Své tipy můžete zasílat do 31. května 2023.

Nominovat své favority můžete v kategoriích:

Cena za významný počin v ochraně životního prostředí – cena se uděluje v kategoriích: fyzická osoba, právnická osoba a obec

Cena za dlouhodobý přínos v oblasti životního prostředí – cena se uděluje konkrétní osobě (nikoliv organizaci či skupině osob)

Cena za významný počin v oblasti separaci a recyklaci odpadů – nominovanými může být buď právnická osoba nebo obec

Náš názor krajský úřad zajímá. Řekněme mu ho

ilustrační foto

Jen zhruba pět minut vám zabere vyplnění dotazníku, kterým chce Krajský úřad Olomouckého kraje zjistit například to, jak jste s jeho prací spokojení, co by se mělo zlepšit nebo kterou oblast krajské správy považujete za nejdůležitější. Nemusíte nic tisknout ani posílat poštou. Stačí naskenovat QR kód uvedený u tohoto článku do telefonu a dotazník vyplnit on-line.

„Protože spokojenost partnerů Olomouckého kraje a jeho občanů je jedním z našich hlavních cílů, chceme formou připraveného dotazníku získat cennou zpětnou vazbu. Je pro nás důležitý každý názor. Výsledky dotazníků rozhodně neskončí v šuplíku, ale poslouží jako základ pro zlepšení práce krajského úřadu,“ zdůraznil Lubomír Baláš, ředitel Krajského úřadu Olomouckého kraje.

Kraj si uvědomuje důležitost zdravotní prevence. Na její podporu dal téměř 750 tisíc korun

ilustrační foto Olomoucký kraj

Včasné investice do prevence se vyplácejí ve všech oblastech lidské činnosti. Tato poučka platí především v oblasti lidského zdraví. Také proto Olomoucký kraj každoročně vyhlašuje dotační titul s názvem Podpora zdravotně-preventivních aktivit pro všechny skupiny obyvatelstva.

„Letos kraj rozdělil mezi dvaadvacet žadatelů finanční prostředky ve výši téměř tři čtvrtě miliónu korun. Žádosti jsme obdrželi od organizací, které se zabývají zlepšením zdravého životního stylu,“ popsal náměstek hejtmana Olomouckého kraje pro oblast zdravotnictví Dalibor Horák.

Mezi žadateli o podporu byla zastoupena řada organizací sdružující nebo zastupující osoby s různým zdravotním postižením. Mezi nimi například Svaz tělesně postižených nebo Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých.

Prostějov má stále prvenství. Nejméně nezaměstnaných k 30. dubnu

Foto Úřad práce Olomouckého kraje

V dubnu poklesl celkový počet uchazečů o zaměstnání na 14 420, počet hlášených volných pracovních míst poklesl na 7 629 a podíl nezaměstnaných osob poklesl na 3,4 %.

K meziměsíčnímu poklesu počtu uchazečů o zaměstnání došlo ve všech okresech Olomouckého kraje. Nejvíce se počet nezaměstnaných snížil v okrese Šumperk (o 243 osob), ale k největšímu procentuálnímu poklesu nezaměstnanosti došlo na Jesenicku (- 13 %).

Podíl nezaměstnaných osob vyšší než je republiková hodnota vykázaly dva okresy – Jeseník (4,8 %) a Přerov (4,2 %). Naopak nejnižší PNO byl zaznamenán v okrese Prostějov (2,4 %).