Agel

Léčba vůní, hudbou i chutěmi bude i nadále k dispozici v Nemocnici Prostějov

Foto Nemocnice Prostějov

Nemocnice Prostějov úspěšně obhájila statut certifikovaného pracoviště využívajícího koncept Bazální stimulace. Tuto alternativní léčebnou metodu využívají zdravotníci ve spolupráci s rodinnými příslušníky u těžce nemocných či postižených pacientů, kterým pomocí známých hlasů, písní, vůní, chutí či předmětů napomáhají k aktivizaci. Koncept Bazální stimulace využívá nemocnice od roku 2007 a za tuto dobu pomohla již stovkám pacientů.

Metoda bazální stimulace spočívá v aktivizaci pacienta pomocí jemu dobře známých vjemů, ke kterým má osobní pozitivní vazbu a má je silně uchované v paměti. Léčba je proto u každého pacienta individuální a může se lišit i diametrálně. „Základem bazální stimulace je co nejdetailnější autobiografická anamnéza pacienta, která vypoví o jeho oblíbených předmětech, chutích, vůních, písních, televizních pořadech, a podobně. Tato fáze se samozřejmě neobejde bez aktivní pomoci příbuzných.

K diagnostice a léčbě plicních onemocnění slouží v Nemocnici Prostějov nové videobronchoskopy i ultrazvuk

Foto Nemocnice Prostějov

Diagnostiku, ale i léčbu onemocnění plic nově provádějí v Nemocnici Prostějov za pomoci nejmodernějšího vybavení. Nemocnice investovala do nákupu nových videobronchoskopů i ultrazvukového přístroje. Videobronchoskop využijí pacienti s podezřením na nádorové onemocnění plic a průdušek, s komplikovaným zápalem plic, s podezřením na vdechnutí cizího tělesa nebo s chronickým nevysvětlitelným kašlem. Ultrazvuk pak poslouží hlavně pacientům s onemocněním pohrudnice.

 „Bronchoskopie je invazivní vyšetření dýchacích cest za pomoci endoskopického přístroje, bronchoskopu. To je přístroj, který se podobá tenké hadičce o průměru půl centimetru. Lékař jej pacientovi zavádí v lokální nebo celkové anestézii ústy do průdušnice a průdušek.

V nemocnici je nový ultrazvuk pro vyšetření prsou i dalších částí těla

Foto Nemocnice Prostějov

Nemocnice Prostějov pořídila nový ultrazvukový přístroj, nezbytný pro screeningové a diagnostické zobrazení chorob prsu

Nový ultrazvukový přístroj nahrazuje starší typ ultrazvuku, který po deseti letech provozu již nesplňuje požadavky na moderní přístroj využívaný radiodiagnostickým oddělením Nemocnice Prostějov. Díky novému přístroji zvládne prostějovská nemocnice vyšetřit zhruba 20 tisíc pacientů ročně. Nový ultrazvukový přístroj značky Canon Aplio využijí jak ambulantní pacienti, tak pacienti klinických oddělení Nemocnice Prostějov.

„Jedná se o standartní ultrazvukový přístroj nejvyšší technické specifikace pro celotělová sonografická vyšetření. Přístrojem lze provádět dopplerometrické vyšetření cév mozku nebo horních a dolních končetin,“ uvádí Martin Folprecht, primář radiodiagnostického oddělení Nemocnice Prostějov s tím, že lze díky novému přístroji provádět také nové vyšetření tzv. malých částí jako je například štítná žláza. Jednou z výhod nového přístroje je také možnost provádět nezbytné screeningové a diagnostické zobrazení chorob prsu v mamografickém centru prostějovské nemocnice.

Na pacienty v ohrožení života čekají v Nemocnici Prostějov nová pohodlná lůžka

ilustrační foto Nemocnice Prostějov

Pacienti s poruchou vědomí, imobilitou či kolapsem životních funkcí budou v Nemocnici Prostějov odpočívat ve větším pohodlí. Zdravotnické zařízení investovalo do obnovy lůžkového fondu a nově zakoupilo 26 resuscitačních lůžek pro pacienty v nejvážnějších stavech, 45 standardních lůžek a také šestici resuscitačních vozíků, které usnadní intenzivní péči o kriticky nemocné pacienty. Celková výše investice přesáhla částku 13 milionů korun.

Obnova a modernizace lůžkového fondu na interním, chirurgickém a ortopedickém oddělení, interní JIP, chirurgické JIP a ARO prostějovské nemocnice započala více než sedmdesáti novými lůžky. Jde konkrétně o resuscitační lůžka Multicare a standardní lůžka Eleganza disponující řadou moderních prvků zajišťujících lepší komfort pro zdravotnický personál i pacienty, a to zejména ty v nejtěžším zdravotním stavu.

Moderní operace kýl trénovali lékaři z celé Moravy tradičně v Nemocnici Prostějov

Foto Nemocnice Prostějov

Operace kýl podle nejmodernějších trendů trénovalo dvanáct lékařů z celé Moravy v Nemocnici Prostějov. Lékaři se zde účastnili tradičního specializovaného kurzu „Smart Hernia“ zaměřeného na operativu kýl, který pořádá Česká herniologická společnost ve spolupráci s chirurgickým oddělením Nemocnice Prostějov a Ústavem normální anatomie Lékařské fakulty Univerzity Palackého Olomouc.

Odborný program odstartoval ve čtvrtek 10. února dopoledne na Lékařské fakultě Univerzity Palackého teoretickou částí zaměřenou na nejrůznější typy kýl i operativní techniky od historie k současným operačním postupům.

Účastníci si přitom na anatomických preparátech mohli obnovit své znalosti z anatomie stěny břišní a třísla. Na úvodní část navázal v pátek 11. února praktický nácvik operací kýly v Nemocnici Prostějov. Účastníci mimo jiné trénovali zákroky na speciálních trenažérech s videotechnikou, které simulují operační vstupy do dutiny břišní.

K operacím kloubů poslouží v Nemocnici Prostějov nová artroskopická věž

ilustrační foto Nemocnice Prostějov

Kvalitnější zobrazení, přesnější operativa i modernější nástroje – to je jen část předností, jimiž disponuje nová artroskopická věž, kterou mají nově k dispozici zdravotníci Nemocnice Prostějov. Investice přišla nemocnici na téměř 2 miliony korun a sloužit bude všem pacientům ortopedicko-traumatologického oddělení.

„Nákup nové artroskopické věže jsme plánovali již delší čas, a nyní ji konečně máme k dispozici. Využijeme ji u širokého spektra miniinvazivních nitrokloubních operací,“ říká Leopold Hoferek, primář ortopedicko-traumatologického oddělení Nemocnice Prostějov, s tím, že ročně by věž mohla posloužit až sedmi stům pacientů.

Mezi nejčastější artroskopické zákroky přitom v Nemocnici Prostějov patří operace kolenního menisku či předního zkříženého vazu kolene, operace ramenního kloubu, kyčelního kloubu, hlezna či zápěstí.

Ruší se plánované operace, oddělení se mění na covidové jednotky

Foto Nemocnice Prostějov

Výrazně zhoršená epidemická situace na Olomoucku má za následek enormní nárůst hospitalizovaných pacientů s covid-19 ve zdravotnických zařízení Středomoravské nemocniční. V nemocnicích v Prostějově, Přerově a ve Šternberku je aktuálně v péči 87 nemocných s koronavirem, z toho 11 pacientů je ve vážném stavu. Nutné navýšení kapacit pro infekční pacienty má za následek útlum plánované operativy i omezení chodu některých oddělení.

„Patříme v Olomouckém kraji do oblasti s nejvyšším počtem nakažených a jen během jednoho týdne došlo ke zdvojnásobení počtu pacientů s covid-19,” potvrzuje na úvod Jiří Ševčík, předseda představenstva Středomoravské nemocniční. Aktuálně je 45 pacientů s covid-19 v hospitalizaci Nemocnice Prostějov, o dalších 34 pacientů pak pečují lékaři a sestry v Nemocnici Přerov a část pacientů se léčí také v Nemocnici Šternberk. V Prostějově a Přerově je celkem 10 pacientů napojeno na umělou plicní ventilaci.

Nemocnice Prostějov obhájila prestižní akreditaci i v nelehké době koronavirové pandemie

Foto Nemocnice Prostějov

Prestižní certifikát o reakreditaci tří nemocnic Středomoravské nemocniční si z rukou ředitele Spojené akreditační komise České republiky Davida Marxe převzali zástupci vedení skupiny AGEL. Vůbec poprvé v historii probíhal náročný audit v nemocnicích v Prostějově, Přerově a ve Šternberku zároveň, a to v mimořádně složitém období koronavirové pandemie, kdy bylo zdravotnictví jako celek vystaveno bezprecedentnímu tlaku.

Poslední rok výrazně zasáhl do plánu příprav na náročný audit, který probíhá vždy ve tříletém intervalu. Jednotlivé pracovní týmy se musely potýkat se změnou v poskytovaném spektru péče svých odborností. „Zastavením plánovaných zákroků na některých odděleních se tito pracovníci aktivně zapojili do chodu covidových jednotek. A právě správně nastavené jednotné postupy umožnily našim sestrám i lékařům zajistit velmi náročnou péči o tyto pacienty i bez nutnosti dlouhého zapracovávání,“ uvedl předseda představenstva Středomoravské nemocniční Jiří Ševčík.

Nemocnice zahájila provoz magnetické rezonance

Foto Nemocnice Prostějov

Vlastní pracoviště magnetické rezonance vybudovala ve svém areálu Nemocnice AGEL Prostějov. Projekt zahrnul jak nákup nového moderního přístroje, tak rekonstrukci prostor. Stavební práce byly zahájeny na konci listopadu a trvaly do konce roku. V měsíci lednu zdravotníci zahájili zkušební režim, který byl dnes ukončen. Pracoviště tím přešlo do ostrého provozu.

Magnetickou rezonanci dosud v prostějovské nemocnici provozovala externí soukromá společnost. „Ačkoliv jsme si na vzájemnou spolupráci nemohli stěžovat, postupem času jsme došli k rozhodnutí, že zdravotnické zařízení významu, který prostějovská nemocnice má, kdy disponuje 500 lůžky a nabízí péči napříč obory medicíny, by si zasloužilo provozovat magnetickou rezonanci pod vlastními křídly. Proto jsme se rozhodli do nákupu a provozu vlastní technologie investovat,“ vysvětluje dlouholetá ředitelka prostějovské nemocnice Marie Marsová.

Těžký osud Kristiána rodinu nezlomil. Snaží se žít naplno, pomáhá jim i Nadace AGEL

Foto Nemocnice Prostějov

Před sedmi lety nabral život Aleny Koucké z Prostějova jeden směr v podobě intenzivní celodenní péče o svého mladšího syna Kristiána.

Seznam jeho zdravotních problémů sice vydá na pořádné sousto písmenek a slov, přesto si společně s maminkou a starší sestrou Veronikou dokáže celá rodina život užívat. Vydatně jim v tom pomáhá také Nadace AGEL, která finančně rodinu podporuje třetím rokem a na řadu kompenzačních pomůcek rodině Koucké přispěla dohromady již částkou 80 tisíc korun.