Nemocnice Prostějov

Kaplanku v prostějovské nemocnici koronavirus nezastavil

Foto Nemocnice Prostějov

Poskytování duchovní péče v Nemocnici Prostějov nezastavila ani koronavirová epidemie. S ohledem na situaci však bylo nutné některé podmínky upravit.

Nemocniční kaplanka Martina Studýnková pracuje v duchovní službě v Nemocnici Prostějov již pět let. Asi ne každý si dokáže pod pojmem duchovní služba něco představit. „Jedná se o rozhovory, naslouchání, povzbuzení, četbu z Bible, modlitby, doprovázení na bohoslužby konané v nemocnici, zajišťování svátostí a návštěvu kněze, všechno dle přání toho, komu je tato služba poskytována.

Moravská vodárenská poskytla finanční dar nemocnici i během druhé vlny pandemie

Foto MOVO

Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., která zásobuje pitnou vodou velkou část Olomouckého kraje, se rozhodla pomoci také v druhé vlně pandemie a věnovala finanční dar v hodnotě 100.000 korun Anesteziologicko-resuscitačnímu oddělení Nemocnice Prostějov k zakoupení potřebného technického vybavení, které pomáhá v boji proti onemocnění COVID-19.

Ve čtvrtek 19. listopadu předal zástupce společnosti MOVO, ředitel regionu Prostějov Jiří Suchánek, darovací šek primáři Anesteziologicko-resuscitačního oddělení Martinu Pomajbíkovi.

„Děkuji společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ za poskytnutý finanční dar, který našemu oddělení velmi pomůže. Využijeme jej na potřebné dovybavení našeho oddělení,“ vysvětlil primář Pomajbík. (red)

V laboratoři prostějovské nemocnici vyšetřili v říjnu na koronavirus 12 tisíc vzorků. Podíl pozitivních přesáhl 40%

ilustrační foto nemocnice Prostějov

Téměř 12 tisíc vzorků analyzovali na nový typ koronaviru SARS-CoV-2 během měsíce října odborníci v mikrobiologické laboratoři Nemocnice AGEL Prostějov. Záchyt pozitivních vzorků přesahuje 40 procent.

„V některých říjnových dnech se pozitivita potvrdila až u poloviny všech vyhodnocených vzorků. Ještě na konci září jsme přitom pozitivitu zachytili u každého čtvrtého vzorku,“ uvádí předsedkyně představenstva Středomoravské nemocniční a ředitelka prostějovské nemocnice Marie Marsová.

Rekordní covidový víkend v nemocnicích skupiny AGEL v Olomouckém kraji

ilustrační foto nemocnice Prostějov

Ve třech nemocnicích Středomoravské nemocniční v Prostějově, Přerově a ve Šternberku leží aktuálně 172 covid-pozitivních pacientů, z toho 26 osob ve vážném stavu na odděleních ARO a JIP. To je o víkendu vůbec nejvíce od počátku epidemie. Dalších 38 pacientů je aktuálně hospitalizováno v Nemocnici Jeseník.

„Počty covid-pozitivních pacientů, kteří potřebují hospitalizaci, začaly dramaticky růst zhruba v polovině října. Ještě v polovině září u nás leželo v průměru okolo 25 pacientů. Minulý víkend už to bylo 155 pacientů a během tohoto týdne počty dále narůstaly až k téměř 180,“ upřesňuje předsedkyně představenstva AGEL Středomoravské nemocniční Marie Marsová s tím, že nejvytíženější je prostějovská nemocnice, kde aktuálně leží 83 nemocných, z toho 13 ve vážném stavu na lůžkách ARO/JIP.

Covidová lůžka jsou prakticky ihned obsazena, říká šéf skupiny AGEL

Foto Nemocnice Prostějov

Téměř 500 pacientů s onemocněním COVID-19, z toho přes 70 ve vážném stavu na oddělení ARO, je aktuálně hospitalizováno v nemocnicích skupiny AGEL v České republice, která provozuje také nemocnici v Prostějově. Nemocnice ze skupiny AGEL proto průběžně navyšují kapacity covidových lůžek. Laboratoře skupiny AGEL v těchto dnech vyšetřily jubilejní sto tisící vzorek a díky modernizaci přístrojového vybavení budou nyní denně provádět až 3 tisíce analýz denně.

„Naše nemocnice neustále přidávají kapacity covidových jednotek. Tato lůžka jsou vždy prakticky ihned obsazena,“ sdělil předseda představenstva společnosti AGEL Aleš Herman s tím, že nejvíce vytížené jsou nemocnice v Olomouckém kraji, které v součtu pečují o více covidových pacientů než zdejší největší fakultní nemocnice v Olomouci.

Pacienty s onemocněním srdce hlídají v prostějovské nemocnici nové telemetry

Foto nemocnice Prostějov

Čtyři nové moderní přístroje, telemetry, sloužící k sledování srdečního rytmu, zakoupila pro interní oddělení B Nemocnice Prostějov. Celkem je nyní na interním oddělení B pro pacienty připravených osm telemetrů, takže lze měřit parametry současně až u osmi klientů. Pořízení nových telemetrů pro interní oddělení přišlo na téměř 800 tisíc korun.

Telemetrický přístroj ocení zejména pacienti po infarktu myokardu a dalších kardiovaskulárních chorobách, kteří jsou ve vyšším riziku poruchy srdečního rytmu. „Díky telemetrii dokážeme nepřetržitě sledovat srdeční rytmus, v případě náhlé vážné poruchy rytmu rychle diagnosticky a léčebně reagovat a zachránit tak prakticky pacientovi život,“ říká primář interního oddělení Nemocnice Prostějov Miloslav Špaček s tím, že telemetr slouží k monitoraci srdeční akce, počtu pulzů pacienta na dálku, takže dokáže detekovat životu nebezpečné arytmie.

Nemocnici Prostějov chybí téměř pětina personálu

ilustrační foto nemocnice Prostějov

Nemoc COVID-19 se nevyhýbá ani zdravotníkům, a tak v současné době chybí Nemocnici Prostějov téměř 20% zdravotnického personálu.

„Pokud jste lékař, všeobecná nebo praktická sestra, přijďte pomoci! Pomozte nám zvládnout koronavirovou krizi. Hlásit se můžete na e-mailu kariera@npv.agel.cz nebo na telefonu 582 315 835,“ vzkazuje vedení nemocnice. (red)

Odběrové místo v nemocnici rozšiřuje provozní dobu

ilustrační foto Nemocnice Prostějov

Odběrové místo na Covid-19 v Nemocnici Prostějov rozšiřuje s ohledem na současnou enormní poptávku po testování provozní dobu také o neděle a svátky. Prodloužila se také provozní doba ve všedních dnech. Dosud probíhaly odběry pouze v pracovní dny (7.30 až 14.30) a v soboty dopoledne (8.00 až 12.00).

Aktuální provozní doba odběrového místa je v pracovní dny nově od 7 do 15 hodin, o víkendech a svátcích pak od 8 do 13 hodin.

Město vybavilo odběrové místo u nemocnice mobilními WC

ilustrační foto MMP

Občanům čekajícím na koronavirový test u nemocnice Prostějov začnou sloužit nové mobilní toalety. Ve čtvrtek dopoledne je na místo nechala dopravit radnice. Vyhověla tak prosbě vedení nemocnice.

Mobilní toalety stojí u druhého odběrového místa nemocnice, které vzniklo před měsícem u pavilonu D. Zdravotníci je zřídili, aby se pacienti s žádankou na covidové vyšetření co nejméně potkávali s ostatními návštěvníky nemocnice. Mobilní WC zůstanou na místě, dokud bude třeba. O jejich pravidelnou dezinfekci se postará specializovaná firma.

Odběrové místo v minulých dnech rozšířilo svou provozní dobu. Zatímco v prvních týdnech je mohli pacienti využívat pouze v pracovních dnech, nově jim slouží také v v sobotu a neděli od 8 do 13 hodin. (red)

Nemocnice Prostějov hledá zdravotníky!

ilustrační foto plakát

V souvislosti se stoupajícím počtem pacientů, hospitalizovaných s nákazou Covid-19, klesá počet zdravotníků, kteří se o ně starají. Personál oslabuje karanténa i nutnost péče o vlastní děti. Nemocnice se proto obracejí s voláním o pomoc na dobrovolníky. Stejně, jako Nemocnice Prostějov.

V Nemocnici Prostějov nyní pomáhá 46 dobrovolníků. Ale potřeba v boji se zhoršující se epidemiologickou situací jsou potřeba další. „Zdravotníci z Prostějovska, žádáme Vás, přijďte nám, prosím, pomoci, pokud můžete!" píše nemocnice na svém facebookovém účtu. (ber)