pátrání

Soud pátrá po datu úmrtí muže z Prostějova

Ilustrační foto pohrebnictvi.cz

Okresní soud v Prostějově vyzývá každého, kdo zná okolnosti, z nichž lze zjistit datum smrti zemřelého Petra Hanzelky, narozeného 1949, posledně bytem Janáčkova 2518/5, Prostějov, nebo které by k takovému zjištění mohly vést, aby o nich podal ve lhůtě jednoho měsíce od uveřejnění vyhlášky zprávu Okresnímu soudu v Prostějově. Lhůta končí dne 1. března 2023.

Soud současně vyzývá každého, kdo o zemřelém Petru Hanzelkovi ví, aby o něm v téže lhůtě podal zprávu Okresnímu soudu v Prostějově. Petr Hanzelka byl nalezen mrtev dne 28. října 2022 kolem 16.00 hod v místě svého bydliště. Na místě provedla šetření Policie ČR a zemřelého ohledal lékař Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje, který dne 28. října 2022 v 16.52 hod konstatoval smrt, datum smrti určil odhadem na den 26. října 2022 v 18.00 hod a nařídil provedení zdravotní pitvy, která se nezabývá stanovením data smrti.

Soud pátrá po datu úmrtí muže z Krasic

ilustrační foto pixabay.com

Okresní soud v Prostějově vyzývá každého, kdo zná okolnosti, z nichž lze zjistit datum smrti Miroslava Látala, narozeného 1955, posledně bytem trvale nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov, nebo zná okolnosti, které by k takovému zjištění mohly vést, aby o nich podal ve lhůtě jednoho měsíce od uveřejnění vyhlášky zprávu soudu.

Miroslav Látal byl synem nalezen mrtvý v neděli dne 9. října 2022 asi v 11.30 hodin doma ležící na zemi u postele v ložnici rodinného domu na adrese Západní č. 56/62, Prostějov, Krasice. Zemřelý bydlel sám, měl problémy s nadměrným požíváním alkoholu. Syn uvedený den nesl svému otci jídlo, kdy si dům odemkl klíčem, který měl. Nic nenasvědčovalo násilnému vniknutí do domu. Na místo přivolaný lékař Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje, p. o., konstatoval smrt Miroslava Látala a datum smrti stanovil odhadem na den 8. října 2022 v 11.00 hodin.

Soud pátrá po datu úmrtí muže z Prostějova

ilustrační foto pixabay

Okresní soud v Prostějově vyzývá každého, kdo zná okolnosti, z nichž lze zjistit datum smrti zemřelého Luboše Valkoviče, narozeného 1967, posledně bytem Cyrila Boudy 4041/2, Prostějov, nebo které by k takovému zjištění mohly vést, aby o nich podal ve lhůtě jednoho měsíce od uveřejnění vyhlášky zprávu Okresnímu soudu v Prostějově. Lhůta končí dne 24. 2. 2023. 

Soud současně vyzývá každého, kdo o zemřelém Luboši Valkovičovi ví, aby o něm v téže lhůtě podal zprávu Okresnímu soudu v Prostějově. Luboš Valkovič byl nalezen mrtev 23. 7. 2022 ve 12 hodin v místě svého bydliště. Na místě provedla šetření Policie ČR a zemřelého ohledal lékař Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje, který dne 23. 7. 2022 v 13.38 hod konstatoval smrt a datum smrti určil odhadem na den 19. 7. 2022 a nařídil provedení zdravotní pitvy, která se nezabývá stanovením data smrti. Přesné datum smrti Luboše Valkoviče nebylo prováděným šetřením zjištěno.

Soud pátrá po datu úmrtí muže z Prostějova

ilustrační foto pohrebnictvi.cz

Okresní soud v Prostějově vyzývá každého, kdo zná okolnosti, z nichž lze zjistit datum smrti Břetislava Zatloukala, narozeného 1958, posledně bytem trvale Melantrichova 602/26, Prostějov, nebo zná okolnosti, které by k takovému zjištění mohly vést, aby o nich podal ve lhůtě jednoho měsíce od uveřejnění vyhlášky zprávu soudu.

Břetislav Zatloukal byl nalezen mrtvý dne 24. srpna 2022 po 16.00 hodin doma ležící na zemi v koupelně bytu v přízemí dvougeneračního rodinného domu na adrese Pod Kosířem 45 a, Prostějov, když v 15.59 hodin bylo na Obvodní oddělení policie České republiky Prostějov 1 oznámeno synem zemřelého, že se nemůže dovolat otci, který je invalidní důchodce, a má obavy o jeho život. Na místě bylo zjištěno, že od bytu nemá nikdo z rodinných příslušníku klíče. Byt byl řádně uzavřen, proto policista vlezl do domu otevřeným oknem a nalezl zemřelého.

Soud pátrá po datu úmrtí mladého muže

ilustrační foto pohrebnictvi.cz

Okresní soud v Prostějově vyzývá každého, kdo zná okolnosti, z nichž lze zjistit datum smrti zemřelého Lukáše Kyzlinka, narozeného 1984, posledně trvale bytem Norská 4245/6, Prostějov, nebo které by k takovému zjištění mohly vést, aby o nich podal ve lhůtě jednoho měsíce od uveřejnění vyhlášky zprávu Okresnímu soudu v Prostějově. Lhůta končí dne 12. 10. 2022.

Soud současně vyzývá každého, kdo o zemřelém Lukáši Kyzlinkovi ví, aby o něm v téže lhůtě podal zprávu Okresnímu soudu v Prostějově.

Soud pátrá po datu úmrtí muže

ilustrační foto pohrebnictvi.cz

Okresní soud v Prostějově vyzývá každého, kdo zná okolnosti, z nichž lze zjistit datum smrti zemřelého Jána Stolára, narozeného dne 17. 9. 1980, trvale bytem Štiavnik 363, Štiavnik, okres Bytča, Slovenská republika, naposledy bytem Hrubčice 104, okres Prostějov, nebo které by k takovému zjištění mohly vést, aby o nich podal ve lhůtě jednoho měsíce od uveřejnění vyhlášky zprávu Okresnímu soudu v Prostějově.

Ján Stolár byl nalezen mrtev 5. 4. 2022 v 18.09 hod na zadním sedadle motorového vozidla na odstavném parkovišti v Hrubčicích, okres Prostějov. Na místě provedla šetření Policie ČR a zemřelého ohledal lékař Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje, který dne 5. 4. 2022 v 20.01 hod konstatoval smrt a datum smrti určil odhadem na den 3. 4. 2022 a nařídil provedení zdravotní pitvy, která se nezabývá stanovením data smrti. Přesné datum smrti Jána Stolára nebylo prováděným šetřením zjištěno.

Ztracená pomněnka ocení lidskou všímavost

ilustrační foto Policie ČR

Nový společný projekt zaměřený na problematiku pátrání po pohřešovaných lidech představuje Policie České republiky a Slavia pojišťovna.  Jmenuje se Ztracená pomněnka a jeho cílem je motivovat lidi k vzájemné pomoci, empatii a všímavosti. Ocenění v něm získají ti, kterým nejsou lhostejné problémy ostatních, dokáží pomoci v pravou chvíli a jejich dobrovolné zapojení do pátrání přispěje k nalezení pohřešované osoby, přestože nejsou profesionálními záchranáři.

„Ztracenou pomněnkou chceme poukázat na to, že hrdinové nejsou pouze ve filmech a počítačových hrách, ale že jsou to velmi často obyčejní lidé,“ vysvětluje generální ředitel Slavia pojišťovny Karel Waisser. „Ačkoliv pojišťovnictví pracuje s oceňováním rizik u věcí i osob, velmi dobře víme, že lidský život je ve skutečnosti nenahraditelný. Často jej může zachránit pouhá všímavost. Kamerové systémy nejsou všude, ale oči a cit máme všichni,“ dodává Waisser.

Blesková reakce strážníků. Našli ztraceného školáka

Ilustrační foto ber

Minulý pátek krátce před půl desátou večer přijali prostějovští strážníci oznámení od Policie ČR o vyhlášení pátrání po nezletilém hochovi, který se po škole nevrátil domů. 

Strážníkům provádějícím dohled nad dodržováním veřejného pořádku v centru města, se školáka odpovídajícího popisu podařilo vypátrat na náměstí T. G. Masaryka, do deseti minut po přijatém oznámení. „Po dohodě s Policií ČR byl chlapec převezen na obvodní oddělení PČR, kde si ho převzal službu konající policista," doplnil komisař Tereza Greplová. (red)

Okradl ženu v Prostějově, peníze vybral v Praze. Policisté hledají muže

foto Policie ČR

Od 5. března letošního roku šetří policisté oddělení hospodářské kriminality z Prostějova případ, kdy neznámý pachatel podvodně vylákal od poškozené informace k její platební kartě a peněžnímu účtu a poté z bankomatu na ulici Etiopská v Praze 3 provedl výběr hotovosti ve výši 20 000 Kč.

„Pachatel se pokusil provést další dva výběry, to se mu s ohledem na stanovený denní limit karty naštěstí nepodařilo. Případ šetříme pro tři trestné činy a to podvod, dál neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku a pro neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací,“ uvedla policejní mluvčí Miluše Zajícová.

Soud pátrá po datu úmrtí muže bydlícího ve Svatoplukově ulici

ilustrační foto pohrebnictvi.cz

Okresní soud v Prostějově vyzývá každého, kdo zná okolnosti, z nichž lze zjistit datum smrti Vlastimila Mráčka, narozeného 1947, posledně trvale bytem Svatoplukova 2185/18, Prostějov, nebo zná okolnosti, které by k takovému zjištění mohly vést, aby o nich podal ve lhůtě jednoho měsíce od uveřejnění vyhlášky zprávu soudu.

Vlastimil Mráček byl nalezen bez známek života dne 16. 11. 2021 v bytě na adrese Svatoplukova 18, Prostějov. Policie ČR zahájila úkony trestního řízení podle § 158 odst. 3 trestního řádu pro podezření z přečinu usmrcení z nedbalosti podle § 143 odst. 1 tr. zákoníku. V dané věci nebylo prověřování dosud ukončeno.

Soud oznamuje, že po uplynutí lhůty jednoho měsíce od uveřejnění vyhlášky, která končí dne 2. 5. 2022, vydá rozhodnutí, ve kterém určí den smrti Vlastimila Mráčka. „Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné,“ informovala samosoudkyně Lucie Pospíšilová. (red)