soud

Soud pátrá po datu úmrtí mladého muže

ilustrační foto pohrebnictvi.cz

Okresní soud v Prostějově vyzývá každého, kdo zná okolnosti, z nichž lze zjistit datum smrti zemřelého Lukáše Kyzlinka, narozeného 1984, posledně trvale bytem Norská 4245/6, Prostějov, nebo které by k takovému zjištění mohly vést, aby o nich podal ve lhůtě jednoho měsíce od uveřejnění vyhlášky zprávu Okresnímu soudu v Prostějově. Lhůta končí dne 12. 10. 2022.

Soud současně vyzývá každého, kdo o zemřelém Lukáši Kyzlinkovi ví, aby o něm v téže lhůtě podal zprávu Okresnímu soudu v Prostějově.

Soud pátrá po datu úmrtí muže

ilustrační foto pohrebnictvi.cz

Okresní soud v Prostějově vyzývá každého, kdo zná okolnosti, z nichž lze zjistit datum smrti zemřelého Jána Stolára, narozeného dne 17. 9. 1980, trvale bytem Štiavnik 363, Štiavnik, okres Bytča, Slovenská republika, naposledy bytem Hrubčice 104, okres Prostějov, nebo které by k takovému zjištění mohly vést, aby o nich podal ve lhůtě jednoho měsíce od uveřejnění vyhlášky zprávu Okresnímu soudu v Prostějově.

Ján Stolár byl nalezen mrtev 5. 4. 2022 v 18.09 hod na zadním sedadle motorového vozidla na odstavném parkovišti v Hrubčicích, okres Prostějov. Na místě provedla šetření Policie ČR a zemřelého ohledal lékař Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje, který dne 5. 4. 2022 v 20.01 hod konstatoval smrt a datum smrti určil odhadem na den 3. 4. 2022 a nařídil provedení zdravotní pitvy, která se nezabývá stanovením data smrti. Přesné datum smrti Jána Stolára nebylo prováděným šetřením zjištěno.

Soud pátrá po datu úmrtí muže bydlícího ve Svatoplukově ulici

ilustrační foto pohrebnictvi.cz

Okresní soud v Prostějově vyzývá každého, kdo zná okolnosti, z nichž lze zjistit datum smrti Vlastimila Mráčka, narozeného 1947, posledně trvale bytem Svatoplukova 2185/18, Prostějov, nebo zná okolnosti, které by k takovému zjištění mohly vést, aby o nich podal ve lhůtě jednoho měsíce od uveřejnění vyhlášky zprávu soudu.

Vlastimil Mráček byl nalezen bez známek života dne 16. 11. 2021 v bytě na adrese Svatoplukova 18, Prostějov. Policie ČR zahájila úkony trestního řízení podle § 158 odst. 3 trestního řádu pro podezření z přečinu usmrcení z nedbalosti podle § 143 odst. 1 tr. zákoníku. V dané věci nebylo prověřování dosud ukončeno.

Soud oznamuje, že po uplynutí lhůty jednoho měsíce od uveřejnění vyhlášky, která končí dne 2. 5. 2022, vydá rozhodnutí, ve kterém určí den smrti Vlastimila Mráčka. „Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné,“ informovala samosoudkyně Lucie Pospíšilová. (red)

Soud pátrá po datu úmrtí muže v Čelčicích

ilustrační foto pohrebnictvi.cz

Okresní soud v Prostějově vyzývá každého, kdo zná okolnosti, z nichž lze zjistit datum smrti zemřelého Vojtěcha Konečného, narozeného 1954, posledně bytem Čelčice 88, nebo které by k takovému zjištění mohly vést, aby o nich podal ve lhůtě jednoho měsíce od uveřejnění vyhlášky zprávu Okresnímu soudu v Prostějově. Lhůta končí dne 11. února 2022.

Soud současně vyzývá každého, kdo o zemřelém ví, aby o něm v téže lhůtě podal zprávu Okresnímu soudu v Prostějově. Vojtěch Konečný byl nalezen mrtev na adrese svého bydliště dne 1. listopadu 2021 kolem 16.00 hod. Na místě provedla šetření Policie ČR a zemřelého ohledal lékař Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje, který dne 1. listopadu 2021 v 18.55 hod konstatoval smrt a datum smrti určil odhadem na den 24. října 2021 v 16.00 hod a nařídil provedení zdravotní pitvy, která se nezabývá stanovením data smrti. Přesné datum smrti Vojtěcha Konečného nebylo prováděným šetřením zjištěno.

Soud pátrá po datu úmrtí starého pána

ilustrační foto pohrebnictvi.cz

Okresní soud v Prostějově vyzývá každého, kdo zná okolnosti, z nichž lze zjistit datum smrti Lva Gabrlíka, narozeného 1946, posledně bytem Sídl. Svornosti 708/15, Prostějov, Vrahovice, okres Prostějov, nebo zná okolnosti, které by k takovému zjištění mohly vést, aby o nich podal ve lhůtě jednoho měsíce od uveřejnění vyhlášky zprávu soudu.

Lev Gabrlík byl nalezen bez známek života dne 3. 8. 2021 ve svém bytě v místě svého trvalého bydliště. Policie ČR zahájila úkony trestního řízení podle § 158 odst. 3 trestního řádu. Ve věci bylo následně prováděno šetření, kdy dne 7. 9. 2021 byla věc podle § 159 a odst. 1 trestního řádu odložena, neboť ve věci nejde o podezření s trestného činu.

Soud pátrá po datu úmrtí staré paní

ilustrační foto pohrebnictvi.cz

Okresní soud v Prostějově vyzývá každého, kdo zná okolnosti, z nichž lze zjistit datum smrti Marie Moldříkové, narozené 1933, posledně bytem trvale Ovocná 264/11, Prostějov - Čechovice, nebo zná okolnosti, které by k takovému zjištění mohly vést, aby o nich podal ve lhůtě jednoho měsíce od uveřejnění vyhlášky zprávu soudu.

Marie Moldříková byla nalezena mrtvá dne 7. 7. 2021 v 11.45 hodin doma ležící v posteli, v domě na adrese trvalého bydliště Ovocná 264/11, Prostějov - Čechovice. Na místo se dostavila Městská policie statutárního města Prostějov na základě oznámení Františka Lžičaře, který sdělil, že se nemůže s manželkou dozvonit na tetu své manželky Marii Moldříkovou. František Lžičař měl od domu klíč, ale vchodové dveře byly zamčené zevnitř. Za účelem vstupu do domu byl na místo zavolán hasičský záchranný sbor, který se do domu dostal otvírkou v okně, které nebylo poškozeno.

Soud pátrá po datu úmrtí padesátiletého muže. Našli ho na bývalém stadionu LERK

ilustrační foto pohrebnictvi.cz

Okresní soud v Prostějově vyzývá každého, kdo zná okolnosti, z nichž lze zjistit datum smrti Aleše Látala, narozeného 1971, posledně bytem trvale Ohrozimská 407/9, Mostkovice, okres Prostějov, nebo zná okolnosti, které by k takovému zjištění mohly vést, aby o nich podal ve lhůtě jednoho měsíce od uveřejnění vyhlášky zprávu soudu.

Aleš Látal byl nalezen mrtvý dne 5. 6. 2021 v 18 hodin v areálu bývalého fotbalového stadionu LERK pod tribunou na ulici Sportovní 1, Prostějov. Tehdy si šli sednout na tribunu kamarádi, kteří uviděli pod tribunou ležet neznámého muže, jenž byl do půli těla vysvlečený. Protože ležící muž nereagoval na volání, zavolal jeden z nich Zdravotnickou záchrannou službu Olomouckého kraje. Na místo přivolaný lékař Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje dne 5. 6. 2021 v 18.35 hodin konstatoval smrt muže a datum smrti stanovil odhadem na den 5. 6. 2021 v 9 hodin.

Soud pátrá po datu úmrtí muže

ilustrační foto pohrebnictvi.cz

Okresní soud v Prostějově vyzývá každého, kdo zná okolnosti, z nichž lze zjistit datum smrti Petra Paličky, narozeného 1948, posledně bytem trvale Bedihošťská 114, Kralice na Hané, okres Prostějov, nebo zná okolnosti, které by k takovému zjištění mohly vést, aby o nich podal ve lhůtě jednoho měsíce od uveřejnění vyhlášky zprávu soudu.

Petr Palička byl nalezen policejním orgánem Policie České republiky, Obvodního oddělení Prostějov 2, mrtev 15. června 2021 v 11.10 hodin doma klečící a opřený o postel, ve svém bytě v přízemí domu na adrese trvalého bydliště Bedihošťská 114, Kralice na Hané, okres Prostějov. Policie vyjela na místo na základě telefonického oznámení majitele domu, který telefonicky oznámil na služební telefon policie, že má obavu o život svého nájemníka, kterého viděl naposledy dne 10. června. 2021 v 17.00 hodin, když jinak jej vídal denně před domem, a ani nevětral otevřenými okny, jak byl zvyklý.

Soud pátrá po datu úmrtí starého pána

ilustrační foto pohrebnictvi.cz

Okresní soud v Prostějově vyzývá každého, kdo zná okolnosti, z nichž lze zjistit datum smrti Jaroslava Hejdy, narozeného 1941, posledně trvale bytem Klenovice na Hané 3, okres Prostějov, nebo zná okolnosti, které by k takovému zjištění mohly vést, aby o nich podal ve lhůtě jednoho měsíce od uveřejnění vyhlášky zprávu soudu.

Jaroslav Hejda byl nalezen bez známek života  16. 6. 2021 v bytě č. 104 v přízemí domu na adrese Prostějov, část Vrahovice, Marie Pujmanové 669/10. Obvodní oddělení Policie ČR Prostějov 1 věc šetřilo pro přečin usmrcení z nedbalosti podle § 143 odst. 1 trestního zákoníku. Vzhledem ke skutečnosti, že provedeným šetřením nebylo zjištěno, že by na úmrtí poškozeného měla účast jiná osoba, bude věc v souladu s ustanovením § 159 a) odst. 1 trestního řádu odložena. „Soud oznamuje, že po uplynutí lhůty jednoho měsíce od uveřejnění vyhlášky, která končí dne 5. 11.

Soud pátrá po datu úmrtí muže

ilustrační foto pohrebnictvi.cz

Okresní soud v Prostějově vyzývá každého, kdo zná okolnosti, z nichž lze zjistit datum smrti Aloise Musila, narozeného 1950, posledně bytem trvale Stařechovice 48, okres Prostějov, nebo zná okolnosti, které by k takovému zjištění mohly vést, aby o nich podal ve lhůtě jednoho měsíce od uveřejnění vyhlášky zprávu soudu.

Alois Musil byl nalezen policejním orgánem Policie České republiky, Obvodního oddělení Prostějov 2, mrtev dne 29. 1. 2021 v 10.00 hodin doma v ložnici v rodinném domě na adrese trvalého bydliště ve Stařechovicích. Policie vyjela na místo na základě telefonického oznámení souseda, který oznámil, že má podezření na úmrtí, neboť muže delší dobu neviděl vyjít ven z domu a ani neviděl kouř z komína. Na místo byl přivolán lékař Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje, p. o., který dne 29. 1. 2021 v 11.34 hodin konstatoval smrt Aloise Musila a datum smrti stanovil odhadem na den 27. 1.