Soud pátrá po datu úmrtí starého pána

Soud pátrá po datu úmrtí starého pána
Ilustrační foto pohrebnictvi.cz

Okresní soud v Prostějově vyzývá každého, kdo zná okolnosti, z nichž lze zjistit datum smrti zemřelého Josefa Pořízky, narozeného 1934, posledně trvale bytem Prostějov, Raisova 1248/5, nebo které by k takovému zjištění mohly vést, aby o nich podal ve lhůtě jednoho měsíce od uveřejnění vyhlášky zprávu Okresnímu soudu v Prostějově. Lhůta končí 24. června 2024.

Josef Pořízka byl nalezen mrtvý v pátek 7. ledna 2024 přibližně v 13:39 hodin v bytě na adrese Raisova 1248/5 v Prostějově. Na místo přivolaný lékař Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje, p. o., konstatoval smrt Josefa Pořízky a datum smrti stanovil odhadem na den 4. ledna 2024. Lékař dále nařídil provedení zdravotní pitvy, která se nezabývá stanovením data smrti. Ve věci byly Policií ČR zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu usmrcení z nedbalosti, věc ale byla následně usnesením odložena, neboť nebyly zjištěny poznatky, které by poukazovaly na cizí zavinění. „Po uplynutí výše uvedené lhůty soud rozhodne o určení data smrti. Proti tomuto rozhodnutí není odvolání přípustné,“ doplnila samosoudkyně Kateřina Raušerová. (red)

Poslat nový komentář