Soud pátrá po datu úmrtí muže

Soud pátrá po datu úmrtí muže
ilustrační foto pohrebnictví.cz

Okresní soud v Prostějově vyzývá každého, kdo zná okolnosti, z nichž lze zjistit datum smrti zemřelého Miroslava Obořila, narozeného 1949, posledně bytem trvale Fanderlíkova 3664/15, Prostějov, nebo zná okolnosti, které by k takovému zjištění mohly vést, aby o nich podal ve lhůtě jednoho měsíce od uveřejnění vyhlášky zprávu soudu.

Miroslav Obořil byl nalezen mrtev dne 27. června 2020 v 20.35 hod ve svém bydlišti na adrese Fanderlíkova 3664/15, 796 01 Prostějov. Policejní hlídku na místo přivolal švagr zemřelého se svojí ženou (sestrou zemřelého), kteří přišli zemřelého navštívit. Když neotvíral, odemkli si byt pomocí náhradních klíčů, které měli dlouhodobě k dispozici. Miroslava Obořila nalezli ležet v posteli již bez známek života.

Policejní hlídka obvodního oddělení Prostějov 1 provedla ohledání místa činu. Na místo se dostavila RZS Prostějov, lékař dne 27. června 2020 konstatoval smrt a nařídil pitvu zemřelého. Datum smrti stanovil lékař odhadem na den 24.června 2020. Ve věci byly Policií ČR zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání některého z trestných činů proti životu a zdraví. Usnesením ze dne 14. července byla věc odložena, neboť bylo vyloučeno cizí zavinění. Zdravotní pitva prokázala, že se jednalo o úmrtí z přirozených příčin.

V rámci prověřování bylo policií zjištěno, že zřejmě poslední živý kontakt se zemřelým měla jeho sestra, a to dne 24. června v 13.30 hodin, kdy od bratra, kterého ten den navštívila, odešla domů. Soud oznamuje, že po uplynutí lhůty jednoho měsíce od uveřejnění vyhlášky, která končí dne 14. listopadu, vydá rozhodnutí, ve kterém určí den smrti Miroslava Obořila. „Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné,“ doplnila samosoudkyně Adéla Pluskalová. (red)

Poslat nový komentář