Soud pátrá po datu úmrtí muže

Soud pátrá po datu úmrtí muže
ilustrační foto pohrebnictvi.cz

Okresní soud v Prostějově vyzývá každého, kdo zná okolnosti, z nichž lze zjistit datum smrti zemřelého Ladislava Nováka, narozeného dne 26. 4. 1950, posledně bytem trvale Lešany 76, 798 42 Lešany, nebo zná okolnosti, které by k takovému zjištění mohly vést, aby o nich podal ve lhůtě jednoho měsíce od uveřejnění vyhlášky zprávu soudu.

 

Ladislav Novák byl nalezen mrtev dne 11.  února v 13.15 hodin v karavanu v areálu firmy MGM Forst na ulici Kojetínská 1, Prostějov, kde dlouhodobě přebýval. Policejní hlídku na místo přivolal správce areálu Jiří Černošek, neboť si při kontrole areálu všiml přes okno osoby nehybně ležící na podlaze karavanu. Ladislava Nováka naposledy viděl dne 7. 2. 2020 kolem 10.00 hodin. Policejní hlídka za pomoci HZS Ol kraje otevřela uzamčené dveře karavanu a nalezla Ladislava Nováka bez známek života. Lékař RZS konstatoval smrt. Datum úmrtí stanovil odhadem na den 11. 2. 2020 v 0.00 hodin. Ve věci byly Policií ČR zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu usmrcení z nedbalosti dle § 143 odst. 1 trestního řádu. Nařízena byla soudní pitva. Z jejích výsledků se podává, že cizí zavinění lze vyloučit, jednalo se o úmrtí z přirozených příčin.

Soud oznamuje, že po uplynutí lhůty jednoho měsíce od uveřejnění vyhlášky, která končí dne 23.  srpna 2020, vydá rozhodnutí, ve kterém určí den smrti Ladislava Nováka. „Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné,“ uvedla soudkyně Adéla Pluskalová. (red)

Poslat nový komentář