Soud pátrá po datu úmrtí bezdomovce, který zemřel na Hloučele

Soud pátrá po datu úmrtí bezdomovce, který zemřel na Hloučele
Ilustrační foto pohrebnictvi.cz

Okresní soud v Prostějově vyzývá každého, kdo zná okolnosti, z nichž lze zjistit datum smrti zemřelého Petra Řezáče, narozeného 1953, posledně trvale bytem Šárka 1900/11, Prostějov, nebo které by k takovému zjištění mohly vést, aby o nich podal ve lhůtě jednoho měsíce od uveřejnění vyhlášky zprávu Okresnímu soudu v Prostějově. Lhůta končí 13. května 2024.

Soud současně vyzývá každého, kdo o zemřelém ví, aby o něm v téže lhůtě podal zprávu Okresnímu soudu v Prostějově. Petr Řezáč byl nalezen mrtev 30. prosince 2023 v 14.30 hod na břehu říčky Hloučely v Prostějově. Na místě provedla šetření Policie ČR a zemřelého ohledala lékařka Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje, která v 15:46 hod konstatovala smrt, datum smrti určila odhadem na den 28. prosince 2023 v 12.00 hod a nařídila provedení zdravotní pitvy, která se nezabývá stanovením data smrti. Přesné datum smrti Petra Řezáče nebylo prováděným šetřením zjištěno.

Ve věci byly Policií ČR zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu usmrcení z nedbalosti. Policie ČR, Obvodní oddělení Prostějov 1, usnesením věc odložila, neboť ve věci nejde o podezření z trestného činu a není na místě věc vyřídit jinak. Podle dosavadních zjištění policie k úmrtí mělo dojít v době od 28. prosince 2023 14.00 hod do 30.prosince 2023 do 14:30 hod. Petr Řezáč byl rozvedený a měl jedno nezletilé dítě, pobíral starobní důchod. Byl osobou bez domova a pravděpodobně přespával v lesoparku Hloučela. Naposledy byl spatřen živý 9. prosince 2023 v nemocnici AGEL Prostějov, kde podstoupil vyšetření. 

„Po uplynutí výše uvedené lhůty soud rozhodne o určení data smrti. Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné," doplnila samosoudkyně Šárka Dušková. (red)

Poslat nový komentář