okresní soud

Soud pátrá po datu úmrtí muže ze Ptení

Ilustrační foto pohrebnictvi.cz

Okresní soud v Prostějově vyzývá každého, kdo zná okolnosti, z nichž lze zjistit datum smrti Václava Stránského, narozeného 1942, posledně bytem trvale Vodní 992/15, Prostějov, nebo zná okolnosti, které by k takovému zjištění mohly vést, aby o nich podal ve lhůtě jednoho měsíce od uveřejnění vyhlášky zprávu soudu.

Václav Stránský byl nalezen mrtvý svým synem v neděli 8. ledna 2023 v 13:55 hodin doma v rodinném domě na adrese Ptení 134, okres Prostějov. Nic nenasvědčovalo násilnému vniknutí do domu. Na místo přivolaný lékař Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje, p. o., konstatoval smrt a datum smrti stanovil odhadem na 7. ledna 2023. Ve věci byly Policií České republiky zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu usmrcení z nedbalosti.

Soud pátrá po datu úmrtí muže z Čunína

Ilustrační foto pohrebnictvi.cz

Okresní soud v Prostějově vyzývá každého, kdo zná okolnosti, z nichž lze zjistit datum smrti Jiřího Kočího, narozeného 1964, posledně bytem trvale Čunín 24, Konice, okres Prostějov, nebo zná okolnosti, které by k takovému zjištění mohly vést, aby o nich podal ve lhůtě jednoho měsíce od uveřejnění vyhlášky zprávu soudu.

Jiří Kočí byl nalezen mrtvý ve čtvrtek 4. září 2023 v 18.20 hodin na zemi v místnosti sloužící jako ložnice v prvním patře zchátralé zděné chatky na adrese Čunín 24, část města Konice, okres Prostějov. Na místo přivolaný lékař Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje, p. o., konstatoval smrt Jiřího Kočího a datum smrti stanovil odhadem na den 28. dubna 2023. Ve věci byly Policií České republiky zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu usmrcení z nedbalosti.

Soud pátrá po datu úmrtí muže z Prostějova

ilustrační foto pohrebnictvi.cz

Okresní soud v Prostějově vyzývá každého, kdo zná okolnosti, z nichž lze zjistit datum smrti Jaroslava Kráčmara, narozeného 1959, posledně bytem trvale Majakovského 126/11, Prostějov – Vrahovice, nebo zná okolnosti, které by k takovému zjištění mohly vést, aby o nich podal ve lhůtě jednoho měsíce od uveřejnění vyhlášky zprávu soudu.

Jaroslav Kráčmar byl nalezen mrtvý panem K., který jej měl sanitkou odvézt na převaz, v úterý 9. května 2023 v 9:30 hodin na zahradě za rodinným domem. Na místo přivolaný lékař Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje, p. o., konstatoval smrt Jaroslava Kráčmara a datum stanovil odhadem na 9. května 2023.

Ve věci byly Policií České republiky zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu usmrcení z nedbalosti. Usnesením policie byla věc odložena, neboť nebyly zjištěny poznatky, které by poukazovaly na zavinění smrti jinou osobou.

Soud pátrá po datu úmrtí muže ze Ptení

Ilustrační foto pohrebnictvi.cz

Okresní soud v Prostějově vyzývá každého, kdo zná okolnosti, z nichž lze zjistit datum smrti Jiřího Vrány, narozeného 1950, posledně bytem Ptenský Dvorek 90, okres Prostějov, nebo zná okolnosti, které by k takovému zjištění mohly vést, aby o nich podal ve lhůtě jednoho měsíce od uveřejnění vyhlášky zprávu soudu.

Pan Jiří Vrána byl nalezen bez známek života dne 28. května 2023 v ložnici uzavřeného bytu č. 8 v bytovém domě na adrese Ptení – Ptenský Dvorek 90. Známky cizího zavinění na smrti Jiřího Vrány nebyly při ohledání místa činu a šetření na místě zjištěny, dopis na rozloučenou nebyl nalezen. Ve věci byly dne 29. května 2023 podle § 158 odst. 3 trestního řádu zahájeny úkony trestního řízení a bylo provedeno prověřování, přičemž věc byla dne 27. června 2023 odložena podle § 159a odst. 1 trestního řádu, neboť ve věci nejde o podezření z trestného činu a není na místě věc vyřídit jinak.

Soud pátrá po datu úmrtí muže z Prostějova

Ilustrační foto pohrebnictvi.cz

Okresní soud v Prostějově vyzývá každého, kdo zná okolnosti, z nichž lze zjistit datum smrti Alfréda Ondráše, narozeného v roce 1964, posledně bytem trvale Kostelecká 4165/17, Prostějov, nebo zná okolnosti, které by k takovému zjištění mohly vést, aby o nich podal ve lhůtě jednoho měsíce od uveřejnění vyhlášky zprávu soudu.

Alfréd Ondráš byl nalezen mrtvý svým synem v neděli dne 19. března 2023 v 9:49 hodin v posteli v jednopokojovém bytě v šestém nadzemním podlaží panelového domu na adrese Kostelecká 4165/17, Prostějov. Na místo přivolaný lékař Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje, p. o., konstatoval smrt Alfréda Ondráše a datum smrti stanovil odhadem na den 19. března 2023.

Soud pátrá po datu úmrtí muž z Kostelce na Hané

Ilustrační foto pohrebnictvi.cz

Okresní soud v Prostějově vyzývá každého, kdo zná okolnosti, z nichž lze zjistit datum smrti Jiřího Grepla, narozeného dne 31. března 1958, posledně trvale bytem Sídliště Sport 775, Kostelec na Hané, okres Prostějov, nebo zná okolnosti, které by k takovému zjištění mohly vést, aby o nich podal ve lhůtě jednoho měsíce od uveřejnění vyhlášky zprávu soudu.

Jiří Grepl byl nalezen bez známek života 13. února 2023 ve svém bytě v místě svého trvalého bydliště. Oddělení Policie ČR věc šetřilo pro podezření ze spáchání přečinu Usmrcení z nedbalosti. Vzhledem ke skutečnosti, že provedeným šetřením nebylo zjištěno, že by na úmrtí poškozeného měla účast jiná osoba, byla věc odložena.

Soud oznamuje, že po uplynutí lhůty jednoho měsíce od uveřejnění vyhlášky, která končí dne 7. července 2023, vydá rozhodnutí, ve kterém určí den smrti Jiřího Grepla. Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné. (red)

Soud pátrá po datu úmrtí muže. Našli ho na nádraží

Ilustrační foto pohrebnictvi.cz

Okresní soud v Prostějově vyzývá každého, kdo zná okolnosti, z nichž lze zjistit datum smrti Jána Kotyry, narozeného 1954, posledně trvale bytem Tvorovice 65, okres Prostějov, nebo zná okolnosti, které by k takovému zjištění mohly vést, aby o nich podal ve lhůtě jednoho měsíce od uveřejnění vyhlášky zprávu soudu.

Ján Kotyra byl nalezen bez známek života dne 28. února 2023 v neobydlené budově v blízkosti hlavního vlakového nádraží v Janáčkově ulici v Prostějově. Oddělení Policie ČR věc šetřilo pro podezření ze spáchání trestního činu (přečinu) usmrcení z nedbalosti podle § 143 odst. 1 trestního zákoníku. Vzhledem ke skutečnosti, že provedeným šetřením nebylo zjištěno, že by na úmrtí poškozeného měla účast jiná osoba, byla věc odložena.

Soud pátrá po datu úmrtí mladého muže

ilustrační foto pohrebnictvi.cz

Okresní soud v Prostějově vyzývá každého, kdo zná okolnosti, z nichž lze zjistit datum smrti Davida Bouchala, narozeného 18. srpna 1996, posledně bytem Zátiší 596/8, Prostějov, nebo zná okolnosti, které by k takovému zjištění mohly vést, aby o nich podal ve lhůtě jednoho měsíce od uveřejnění vyhlášky zprávu soudu.

David Bouchal byl nalezen mrtev spolu se svou družkou 25. července 2020 kolem poledne v místě svého posledního bydliště, v šestém nadzemním podlaží panelového bytu na ulici Okružní 3833/169 v Prostějově. Zde společně do doby úmrtí bydleli. Rodiče družky v tu dobu na místo přivolali hlídku PČR, neboť dcera nečekaně nepřišla do práce, a poté, co ji začali shánět, nemohli se jí dovolat, nereagovala ani na bouchání na dveře. Poté, co hlídka PČR vstoupila do bytu, našla Davida Bouchala i jeho družku již bez známek života.

Soud pátrá po datu úmrtí mladé ženy, která byla zřejmě zavražděna střelnou zbraní

ilustrační foto pohrebnictvi.cz

Okresní soud v Prostějově vyzývá každého, kdo zná okolnosti, z nichž lze zjistit datum smrti zemřelé Lucie Gončárové, narozené dne 15. listopadu 1995, zemřelé nezjištěného dne, bytem trvale Prostějov, nebo zná okolnosti, které by k takovému zjištění mohly vést, aby o nich podal ve lhůtě jednoho měsíce od uveřejnění vyhlášky zprávu soudu.

Lucie Gončárová byla nalezena mrtvá spolu se svým druhem Davidem Bouchalem dne 25. července 2020 kolem poledne v místě svého posledního bydliště v šestém nadzemním podlaží panelového bytu na ulici Okružní 3833/169 v Prostějově, kde do doby úmrtí společně bydleli. Rodiče Lucie Gončárové v tu dobu na místo přivolali hlídku PČR, neboť dcera nečekaně nepřišla do práce, a poté, co ji začali shánět, nemohli se jí rodiče dovolat ani se na ni v místě jejího bydliště dobouchat. Poté, co hlídka Policie ČR vstoupila do bytu, našla Lucii i jejího druha již bez známek života.

Soud pátrá po datu úmrtí seniorky

ilustrační foto pohrebnictvi.cz

Okresní soud v Prostějově vyzývá každého, kdo zná okolnosti, z nichž lze zjistit datum smrti zemřelé Jarmily Skovajsové, narozené dne 24. dubna 1939, zemřelé dne nezjištěno, naposledy bytem fakticky Finská 4190/9, 796 04 Prostějov, nebo zná okolnosti, které by k takovému zjištění mohly vést, aby o nich podal ve lhůtě jednoho měsíce od uveřejnění vyhlášky zprávu soudu.

Jarmila Skovajsová byla nalezena mrtvá svojí známou 19. května 2020 ve 14.40 hodinu u vchodových dveří svého bytu bez známek života. Na místo byla přivolána hlídka policie i Rychlé záchranné služby Olomouckého kraje. Naposledy byla viděna živá dne 19. května 2020 v 9 hodin ráno. Lékař záchranné služby, dne 19. 5. 2020 v 15.13 hodin konstatoval smrt bez zjevných známek cizího zavinění a nařídil zdravotní pitvu zemřelé. Datum smrti stanovil lékař odhadem na den 19. 5. 2020 v 14.00 hodin.