Milada Sokolová

Studenti se postarali o novou podobu fasády trafostanice v ulici Janáčkova

foto Magistrát města Prostějova

Město pokračuje ve spolupráci se studenty na projektu Street art. V pondělí si od mladých umělců "pomalovanou" trafostanici převzalo.

Radní rozhodli o pokračování zmíněné činnosti na zatraktivnění trafostanic ve spolupráci se společností EG.D, a.s., Brno (dříve E.ON Distribuce, a.s.) a FCC Prostějov. Proto také i letos dali projektu zelenou. Pro barevné zpracování byla vybrána trafostanice v ulici Janáčkova – u hlavního vlakového nádraží. Náklady plně hradilo město Prostějov.

Dětské hřiště v Čechovicích už slouží!

Foto TJ Sokol Čechovice

Tuto sobotu bylo slavnostně otevřeno víceúčelové hřiště v Čechovicích.

Jeho provoz zahájili zástupci vedení města, 1. náměstek primátora Jiří Pospíšil a náměstkyně primátora Alena Rašková a Milada Sokolová.

Oplocená herní plocha s dětskými prvky v areálu TJ Sokol Čechovice vznikala v době od 12.10.2020 do 27.11.2020. Za zhotovení zaplatila městská kasa firmě FLORA SERVIS s.r.o. 416 422,53 Kč. (red)

Prostějov má další Knihobudku. Už čtvrtou!

Foto ber

V říjnu 2015 se v Kolářových sadech v Prostějově objevila první knihobudka. Projekt, nabízející směnu knih, rozjela Okrašlovací spolek Prostějov ve spolupráci s Městkou knihovnou.  Ve čtvrtek byla slavnostně pokřtěna další knihobudka, tentokrát u ZŠ Valenty. Její kmotrou se stala prostějovská výtvarnice Tereza Skoupilová.

„Jsem rád, že se projekt podařilo realizovat, uvedl ředitel školy Radim Weisser, který zároveň poděkoval za doprovodný program, který pedagogický sbor secvičil s žáky.

Křtu byla přítomna i předsedkyně Okrašlovacího spolku Prostějov a náměstkyně primátora Milada Sokolová, sama vášnivá čtenářka: "V této chvíli jsou na území města čtyři knihobudky, mimo této v Kolářových sadech, v aquaparku a v Husově náměstí. Všechny si našly své příznivce, takže věřím, že i zde se "dveře netrhnou"". (ber)

Prostějovské podium pro letní scénu už stojí

Foto Magistrát města Prostějova

Bude k dispozici jak příspěvkovým organizacím města pro promítání kina či koncertům amatérských kapel, ale také pro ostatní zájemce o letní scénu.

Letní scéna byla pořízena právě pro to, aby se rozšířila nabídka městského kulturního vyžití během čtyř letních měsíců.

„Je to báječné, letní scéna na nádvoří zámku je opět postavena! Bude sloužit po dobu čtyř měsíců nejen pro příspěvkové organizace města – letní kino, koncerty amatérských kapel, ale pevně věříme, že ji využijí pěvecké sbory, amatérská divadla, loutkoherci. Prostě každý, kdo bude mít zájem předvést divákům, co umí... Těším se na další rozšíření kulturní scény ve městě!,“ říká náměstkyně primátora Milada Sokolová. (red)

Podpora novodobých válečných veteránů. Hejtmanství jednalo o její konkrétní podobě

foto Olomoucký kraj

V úterý se v sídle Olomouckého kraje sešli členové krajské rady k pracovnímu jednání se zástupci organizací, které sdružují novodobé válečné veterány. Předmětem schůzky bylo především budoucí možné prohloubení vzájemné spolupráce a také podpora kvality civilního života účastníků zahraničních vojenských misí.

„Přítomnost v místech vojenských konfliktů na různých místech světa přináší většinou traumatizující prožitky, takže kromě možných fyzických zranění se vojáci vystavují také riziku budoucích psychických potíží. Ministerstvo obrany České republiky zřídilo před časem k podpoře válečných veteránů v Olomouci komunitní centrum. K těmto aktivitám se chce v současnosti připojit také Olomoucký kraj,“ uvedl po ukončení schůzky náměstek hejtmana pro zdravotnictví Dalibor Horák.

Nové sídlo Iris už je pod střechou

foto Magistrát města Prostějova

V listopadu 2020 začala firma Prostas s demolicí sídla Ekocentra Iris na Husově náměstí v Prostějově. Na jeho místě už nyní stojí hrubá stavba moderního dvoupodlažní objektu s řadou ekologických prvků.

Jak uvedl náměstek Jiří Rozehnal, čeká nás zelená střecha dvorního traktu, fotovoltaické panely, retenční nádrže. To je jen několik z moderních prvků, kterými se nové sídlo ochránců přírody bude pyšnit. Jak dodala náměstkyně primátora Milada Sokolová, šedá splašková voda bude zaústěna do čističky odpadních vod a po přečištění vedena do retenční nádrže, která je vybavena technologií pro využití přečištěných vod v objektu. „Dešťové vody budou svedeny do retenční nádrže s bezpečnostním přepadem do vsakovací rýhy.

Městská sbírka uměleckých děl získá dva nové obrazy

foto Magistrát města Prostějova

Další díla obohatí městskou sbírku uměleckých děl. Rozhodli o tom radní na své poslední schůzi. Lidé si tak budou moci při výstavách městských sbírek vychutnat díla autorů Jana Třísky a Hilara Václavka.

„Máme velikou radost, že se sbírky uměleckých děl postupně rozrůstají. Jsme hrdi na to, že se jako naši předchůdci můžeme podílet na rozšiřování tohoto odkazu, který jistě ocení současná i budoucí generace. Díla budou takto zachována, a jak věřím, budou dále získávat na hodnotě a návštěvníky výstav pohladí po duši,“ usmívá se náměstkyně primátora Milada Sokolová.

Jak doplnila, při nákupu radní přihlíželi ke kladnému doporučení Komise pro nákup uměleckých děl.

Zde jsou detaily zakoupených děl:

Starý Prostějov. Sjíždění Hloučely

Foto archiv ber

Dnes nahlédneme do roku 1978, kdy se za velké účasti diváků konal sjezd Hloučely. Naposledy Hloučelu vodáci sjížděli zřejmě v roce 2008.

O deset let později, v červnu 2018 se o obnovu tradice snažil Okrašlovací spolek Prostějov. "Zdálo se mi jako dobrý nápad tuhle tradici obnovit, a tak jsem oslovila Povodí Moravy, zda by bylo možné zvýšit průtok z přehrady. Pan ředitel souhlasil," uvedla tehdy nynější náměstkyně a předsedkyně Okrašlovacího spolku Prostějov   Milada Sokolová.

Termín 16. června ale Povodí z důvodu nedostatku vody zrušilo a akce byla přesunuta na září téhož roku. Ani tento termín ale nakonec neuspěl. Tak uvidíme, jestli se ještě někdy sjezdu naší „řeky“ dočkáme. (ber)

Jerlín japonský je nominován do ankety Strom roku

ilustrační foto

Prostějov se rozhodl v letošním roce přihlásit do celostátní soutěže Strom roku jerlín japonský. Více než 120 let starý strom, který svou rozhlehlou korunou krášlí Petrské náměstí, je jediným chráněným jerlínem v Olomouckém kraji.

„Dotváří klidné prostředí sakrálních staveb – kostela svatého Petra a Pavla a blízké zvonice – kontrastu s rušnou křižovatkou.  Jerlín japonský, jehož obvod kmene činí 300 centimetrů, byl za památný prohlášen 15. června 2001, " uvedla náměstkyně primátora Milada Sokolová.

Městské peníze míří do kulturní oblasti, říká náměstkyně Sokolová

ilustrační foto Magistrát města Prostějova

Radní rozhodovali o poskytnutí dotační podpory z letošního rozpočtu města Prostějova. O některých dotačních částkách, na rámec pravomoci radních, budou rozhodovat zastupitelé.

„Peníze by měly podpořit různé kulturní projekty, jako jsou výstavy nebo například hudební festivaly. Financovat by se touto cestou měla třeba doprava a pojištění uměleckých děl, pronájmy, reklamy, tisky, osvětlení, ozvučení a podobně,“ uvedla náměstkyně primátora Milada Sokolová, která má kulturní oblast ve své pracovní náplni. Jak doplnila, město se bude touto cestou podílet také například na výrobě kamenů zmizelých obětí 2. světové války.