komunitní sázení

Všechny stromy pro komunitní sázení jsou již obsazeny, hlásí Milada Sokolová

Ilustrační foto archiv PvNovinky

Tentokrát bude oblíbené komunitní sázení probíhat v Kolářových sadech na místě psí loučky, a to v sobotu 25. května. K výsadbě je přichystáno celkem devět stromů, přesněji 7 kusů višně chloupkaté „Accolade“, jeden javor mléč a jeden javor klen.

I když se zájemci o komunitní sázení mohli u 1. náměstkyně primátora Milady Sokolové, která před časem komunitní sázení iniciovala, hlásit do 30. dubna, ve středu 17. dubna již byly všechny stromy obsazeny!

„Zájem byl nesmírně velký, spoustu lidí jsem musela, bohužel odmítnout. Ale nabídla jsem jim, aby se přihlásili do dalšího komunitního sázení, které se uskuteční letos na podzim,“ sdělila PvNovinkám Milada Sokolová.

Jak připomněla, na akci je pro sázející vždy vše připraveno – jak stromy, tak nářadí a pracovní pomůcky. (ber)

Zapojte se do dalšího komunitního sázení!

ilustrační foto Magistrát města Prostějova

První letošní komunitní sázení se uskuteční v sobotu. Tentokrát bude oblíbené komunitní sázení probíhat v Kolářových sadech na místě psí loučky.

K výsadbě je přichystáno celkem devět stromů, přesněji 7 kusů Višně chloupkaté „Accolade“, jeden javor mléč a jeden javor klen," vysvětluje náměstek primátora Jiří Pospíšil.

Zájemci o komunitní sázení se mohou hlásit na e-mailovou adresu 1. náměstkyně primátora Milady Sokolové, která před časem komunitní sázení iniciovala. „Tato myšlenka mne napadla mimo jiné i proto, že se mě často rodiče při vítání občánků ptají, zda je možno za jejich dítko někde v Prostějově vysadit strom, což tento projekt může některým z nich nabídnout," připomněla Sokolová.

Rádi bychom v komunitním sázení pokračovali i letos, říká Milada Sokolová

Foto archiv PvN

S myšlenkou komunitního sázení přišla předsedkyně Okrašlovacího spolku a 1. náměstkyně primátora Prostějova Milada Sokolová již před čtyřmi lety. Reagovala tak, mimo jiné, na reakce rodičů při vítání občánků. Od té doby přibylo v rámci této akce v katastru města více než sto stromů. A sázet by se mohlo také v letošním roce.

„Tato myšlenka mne napadla mimo jiné i proto, že se mě často rodiče při vítání občánků ptali, zda je možno za jejich dítko někde v Prostějově vysadit strom. První komunitní sázení se tehdy uskutečnilo v listopadu 2021 na Cviklu ve Vrahovicích – Čechůvkách,“ popsala náměstkyně.

Od té doby si zájemci mohli vysadit strom, věnovaný dětem, rodině, budoucnosti a podobně, zasadit již sedmkrát.

Sobotního komunitního sázení se účastní i fotbalisté a školáci

ilustrační foto plakát

V sobotu 11. 11. 2023 se uskuteční druhá ze série podzimních komunitních výsadeb.

Přihlášení zájemci se setkají u soutoku Romže a Hloučely opět v 8:30 a společnými silami vysadí na 14 stromů. Sázet se budou okrasné listnaté dřeviny, např. lípa, habr, jilm, javor, hrušeň obecná, třešeň ptačí a další. To vše se tentokrát bude odehrávat i za většího počtu těch nejmenších. Své stromy si totiž zasadí i prvňáčci ze ZŠ Majakovského a mladí vrahovičtí fotbalisté.

Sobotní komunitní sázení se povedlo

Foto red

Komunitní sázení u soutoku Romže a Hloučely v místní části Vrahovice se v sobotu opravdu vydařilo!

Krásné počasí výsadbě přálo a po práci přišlo účastníkům vhod i dobré občerstvení. Za město Prostějov přípravu dalšího komunitního sázení koordinovala 1. náměstkyně primátora Milada Sokolová, která celý projekt v Prostějově iniciovala.

„Doufejme, že i příští týden bude, při další výsadbě čtrnácti stromů v této lokalitě, tak příjemné počasí,“ doplnila Milada Sokolová. (red)

V Cenách kraje za přínos v oblasti životního prostředí uspěli dva zástupci z Prostějovska

Foto Olomoucký kraj

Životní prostředí, to je voda, vzduch, půda, veškerá fauna a flóra, krajina. Životní prostředí je všudypřítomné, a přesto nebo právě proto, je občas přehlíženo. Jenže čistý vzduch, dostatek vody, životodárná půda, či rozmanitost živočichů a rostlin nejsou samozřejmostí. O to víc je potřeba ocenit ty, kteří si toto všechno uvědomují a své myšlenky mění v činy. V Olomouckém kraji je lidé letos mohli podpořit hlasy v pěti kategoriích. Z našeho regionu to byly rovnou tři.Dva z nich uspěli a dosáhli mety nejvyšší.

O Cenu za významný počin v ochraně životního prostředí (právnická osoba) bojoval Bělecký Mlýn s.r.o.. Zemědělský a lesnický podnik zaměřený na agroturistiku hospodaří na 95 ha půdy. Maso živočišné výroby je využíváno pouze ve vlastních restauračních provozech. V oboře (105 ha) farma chová jelena Dybowského a daňka skvrnitého, ve vlastní honitbě (1.000 ha) černou zvěř a srnčí. Farma je součástí výletiště Bělecký Mlýn. V lesích klade důraz na meliorační zpevňující dřeviny, došlo k vymýcení smrků, krajová pásma lesů jsou zpevněna keřovými porosty.

První podzimní komunitní sázení proběhne už zítra!

Ilustrační foto ber

V sobotu se uskuteční první ze série podzimních komunitních výsadeb.

„Přihlášení zájemci se setkají u soutoku Romže a Hloučely v 8:30 a společnými silami vysadí na 14 stromů,“ uvedla 1. náměstkyně primátor Milada Sokolová. Sázet se budou okrasné listnaté dřeviny, např. lípa, habr, jilm, javor, hrušeň obecná, třešeň ptačí atd... Všechny stromky budou mít obvod kmínku 12-14 cm.

Letošní poslední komunitní sázení se uskuteční v sobotu 11. listopadu, kdy stejný počet stromů vysadí další skupinka přihlášených zájemců.

Zbývá ještě několik volných stromů na komunitní sázení!

ilustrační foto ber

Tentokrát se komunitní sázení uskuteční hned ve dvou termínech, a to 4. listopadu a 11. listopadu 2023. Na obě sázení ještě zbývá několik volných stromů, tak neváhejte a přihlaste se!

„V každém daném termínu se bude jednat o vysazení čtrnácti stromů. Sázet budeme u soutoku Romže a Hloučely ve Vrahovicích, a to okrasné listnaté dřeviny, např. lípu, habr, jilm, javor a dále to bude hrušeň obecná, třešeň ptačí atd... Všechny stromky budou mít obvod kmínku 12-14 cm," vysvětluje náměstek primátora Jiří Pospíšil.

Zbývají poslední dny a stromy. Hlaste se ke komunitnímu sázení!

ilustrační foto Magistrát města Prostějova

Do 31. srpna mají zájemci o výsadbu vlastního stromu možnost přihlásit se do podzimního komunitního sázení. To se bude kont v listopadu letošního roku hned na dvou místech ve Vrahovicích, kde přibude 28 stromů.

„Sázet budeme 4. a 11. listopadu ve Vrahovicích na soutoku Romže Hloučely. Pokaždé to bude 14 okrasných listnatých dřevin, např. lípy, habru, jilmu, javoru, hrušně obecné, třešně ptačí, atd. ,“ uvedla 1. náměstkyně primátora a iniciátorka projektu Milada Sokolová. Stromy zakupuje město Prostějov a pro sázející má připraveno i příslušné nářadí. Zájemce se k sázení a následné péči o strom přihlásí a dostaví se v den výsadby na určené místo.

Hlasování v anketě Olomouckého kraje končí už 31. srpna. Bojují i prostějovští nominati

ilustrační foto plakát

O hlasy veřejnosti v oblasti významného počinu v ochraně životního prostředí uchází i město Prostějov – komunitní sázení! Obnova krajinné zeleně je důležitým tématem, kterým se statutární město Prostějov dlouhodobě zabývá. Cílem je vždy vytvoření samostatně fungujícího přírodního celku, který podporuje zadržování vody v krajině, zvyšuje druhovou rozmanitost rostlin i zvířat a zlepšuje vizuální i hlukové podmínky.

Prostějovské komunitní sázení získalo nominaci na Cenu Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí. Přímý odkaz na hlasování naleznete https://cenykraje.cz/rocnik/2023-zivotni-prostredi

bod 1.3. Cena za významný počin v ochraně životního prostředí – obec a poté stačí vybrat jen Statutární město Prostějov. Hlasovat je možné do 31. srpna.