stromy

Zapojte se do dalšího komunitního sázení!

ilustrační foto Magistrát města Prostějova

První letošní komunitní sázení se uskuteční v sobotu. Tentokrát bude oblíbené komunitní sázení probíhat v Kolářových sadech na místě psí loučky.

K výsadbě je přichystáno celkem devět stromů, přesněji 7 kusů Višně chloupkaté „Accolade“, jeden javor mléč a jeden javor klen," vysvětluje náměstek primátora Jiří Pospíšil.

Zájemci o komunitní sázení se mohou hlásit na e-mailovou adresu 1. náměstkyně primátora Milady Sokolové, která před časem komunitní sázení iniciovala. „Tato myšlenka mne napadla mimo jiné i proto, že se mě často rodiče při vítání občánků ptají, zda je možno za jejich dítko někde v Prostějově vysadit strom, což tento projekt může některým z nich nabídnout," připomněla Sokolová.

OBRAZEM: Sázení stromů se v sobotu ujali školáci a fotbalisté

Foto Magistrát města Prostějova

Biocentrum u soutoku Romže a Hloučely ve Vrahovicích se v sobotu opět rozrostlo o další stromy. Jejich výsadby se ujali vrahovičtí prvňáčci a fotbalisté. V průběhu dvou týdnů se tak biocentrum rozrostlo o 29 stromů – lípy, habry, javory, jilmy a hrušně.

V sobotu se jednalo o druhý díl komunitního sázení u soutoku. Minulou sobotu bylo zasazeno patnáct stromů. „Komunitní výsadby se stávají velmi oblíbenou akcí hlavně u rodin s dětmi, které následně chodí navštěvovat svůj stromeček a děti tak vidí, jak dlouhou dobu trvá, než se z malého stromku stane statný strom," uvedla 1. náměstkyně primátor Milada Sokolová, která stojí za zrodem komunitního sázení v Prostějově.

Sobotní komunitní sázení se povedlo

Foto red

Komunitní sázení u soutoku Romže a Hloučely v místní části Vrahovice se v sobotu opravdu vydařilo!

Krásné počasí výsadbě přálo a po práci přišlo účastníkům vhod i dobré občerstvení. Za město Prostějov přípravu dalšího komunitního sázení koordinovala 1. náměstkyně primátora Milada Sokolová, která celý projekt v Prostějově iniciovala.

„Doufejme, že i příští týden bude, při další výsadbě čtrnácti stromů v této lokalitě, tak příjemné počasí,“ doplnila Milada Sokolová. (red)

První podzimní komunitní sázení proběhne už zítra!

Ilustrační foto ber

V sobotu se uskuteční první ze série podzimních komunitních výsadeb.

„Přihlášení zájemci se setkají u soutoku Romže a Hloučely v 8:30 a společnými silami vysadí na 14 stromů,“ uvedla 1. náměstkyně primátor Milada Sokolová. Sázet se budou okrasné listnaté dřeviny, např. lípa, habr, jilm, javor, hrušeň obecná, třešeň ptačí atd... Všechny stromky budou mít obvod kmínku 12-14 cm.

Letošní poslední komunitní sázení se uskuteční v sobotu 11. listopadu, kdy stejný počet stromů vysadí další skupinka přihlášených zájemců.

Zbývá ještě několik volných stromů na komunitní sázení!

ilustrační foto ber

Tentokrát se komunitní sázení uskuteční hned ve dvou termínech, a to 4. listopadu a 11. listopadu 2023. Na obě sázení ještě zbývá několik volných stromů, tak neváhejte a přihlaste se!

„V každém daném termínu se bude jednat o vysazení čtrnácti stromů. Sázet budeme u soutoku Romže a Hloučely ve Vrahovicích, a to okrasné listnaté dřeviny, např. lípu, habr, jilm, javor a dále to bude hrušeň obecná, třešeň ptačí atd... Všechny stromky budou mít obvod kmínku 12-14 cm," vysvětluje náměstek primátora Jiří Pospíšil.

Zbývají poslední dny a stromy. Hlaste se ke komunitnímu sázení!

ilustrační foto Magistrát města Prostějova

Do 31. srpna mají zájemci o výsadbu vlastního stromu možnost přihlásit se do podzimního komunitního sázení. To se bude kont v listopadu letošního roku hned na dvou místech ve Vrahovicích, kde přibude 28 stromů.

„Sázet budeme 4. a 11. listopadu ve Vrahovicích na soutoku Romže Hloučely. Pokaždé to bude 14 okrasných listnatých dřevin, např. lípy, habru, jilmu, javoru, hrušně obecné, třešně ptačí, atd. ,“ uvedla 1. náměstkyně primátora a iniciátorka projektu Milada Sokolová. Stromy zakupuje město Prostějov a pro sázející má připraveno i příslušné nářadí. Zájemce se k sázení a následné péči o strom přihlásí a dostaví se v den výsadby na určené místo.

Kraj podporuje péči o stromy a zeleň. Vypsal novou dotaci

Foto Olomoucký kraj

Výsadba stromů podél cest, zeleně v krajině nebo péče o památné stromy a aleje. Na tyto akce vypsalo hejtmanství novou dotaci. V Programu na podporu aktivit v oblasti životního prostředí a zemědělství uvolnilo téměř jeden a půl miliónu korun.

„Staré památné aleje kolem cest vyžadují péči, především v podobě prořezávání větví. Na některých místech je zase potřeba vysadit aleje nové. Jedná se o důležité aktivity, které zlepšují životní prostředí kolem nás, proto mají krajskou podporu,“ uvedl Martin Šmída, radní Olomouckého kraje pro životní prostředí, odpady a zemědělství.

Maximální výše dotace na jednu akci činí sto padesát tisíc korun, minimální pět tisíc. O dotace mohou žádat jak fyzické, tak právnické osoby.

Město připravuje další komunitní sázení!

ilustrační foto Magistrát města Prostějova

Další možnost vysadit si strom se uskuteční hned ve dvou termínech, a to 4.  a 11.  listopadu 2023. Akce, kterou v Prostějově rozjela současná 1. náměstkyně primátora Milada Sokolová, se tentokrát zaměří na Vrahovice.

„V každém daném termínu se bude jednat o vysazení čtrnácti stromů. Sázet budeme u soutoku Romže a Hloučely ve Vrahovicích, a to okrasné listnaté dřeviny, např. lípu, habr, jilm, javor a dále to bude hrušeň obecná, třešeň ptačí, atd... Všechny stromky budou mít obvod kmínku 12-14 cm," vysvětluje náměstek primátora Jiří Pospíšil.

Stromy ve městech trpí, řešením je injektáž

Foto Magistrát města Prostějova

Podmínky pro život dřevin v městské zástavbě se dlouhodobě zhoršují. Negativním faktorem je například stav půdy, která mnohdy vykazuje nevhodné složení a utužení. Kořeny mají v půdě málo prostoru, jsou atakovány chemickými látkami, trpí nedostatkem vody a kyslíku. Nedostatečný rozvoj kořenů brání i celkovému růstu koruny. Stromy tak nejsou vitální a snadněji podléhají chorobám a škůdcům. Globální změna klimatu má vliv i na chřadnutí stromů v městských alejích. V městských stromořadích je navíc půda velmi utužená a nekvalitní, což znemožňuje pronikání vody ke kořenům.

Město Prostějov se proto rozhodlo ošetřit celkem 61 vybraných stromů na svém území injektáží. Injektáž bude provádět od pátku 7. července 2023 po dobu přibližně tří pracovních dnů odborná firma SAFE TREES s.r.o. z Brna, která se mimo jiné zabývá i speciální ochranou zeleně. Injektáží budou ošetřeny stromy v lokalitách např. Smetanovy sady, ul. Sádky, ul. Žitná, Kolářovy sady, ul. Čs. armádního sboru, kaštany v ul. Družstevní a Dolní a borovice lesní na sídl. Mozartova. Na ul.

Stromy se budou sázet i na podzim. V Nerudově ulici

Ilustrační foto ber

Rada města odsouhlasila podání žádosti o dotaci z grantového programu „Stromy“ Nadace ČEZ pro rok 2023 s tím, že příjem žádostí 2. kola, určeného pro podzimní výsadbu, probíhá v období od 1. června do 31. července 2023. V jarním kole bylo město úspěšné a obdrželo částku 149 983 korun na výsadbu v ulici Šlikova a ulici Okružní.

„Grantové řízení „Stromy“ je zaměřeno na zlepšení životního prostředí pomocí podpory výsadby stromů, zejména ve městech, obcích a v jejich blízkém okolí.