Vrahovice

Pivovarský rybníček nabírá finální podobu

ilustrační foto

Prostějov v roce 2018 odkoupil od soukromé firmy pivovarský rybníček a přilehlé pozemky ve Vrahovicích. Jeho revitalizace začala v letošním roce, Prostějov přijde na 12 milionů.

Rybníček bude mít nový výtok včetně výpustného zařízení, byl odtěžen sediment z celé plochy nádrže a obnoveno opevnění břehů rovnaninou z lomového kamene. V prostoru zátopy je vytvořeno brouzdaliště se zpevněným dnem, přístup k němu bude umožněn po betonových schodech. Zóna bude zarostlá rostlinným společenstvím, které poslouží jako náhradní stanoviště pro vodní živočichy. „K dispozici bude i nový mobiliář, lavičky, odpadkové koše, přibude stezka zdraví.

Třídenní statistika. Na prostějovská koupaliště zamířily čtyři stovky plavců

ilustrační foto pixabay

V pátek 3. června otevřela své brány obě prostějovská koupaliště. Vykoupat se přišlo 392 lidí.

„V Aquaparku to bylo 234 návštěvníků, ve Vrahovicích pak 158,“ potvrdil PvNovinkám Vladimír Průša, jednatel Domovní správy Prostějov, která se o koupaliště stará.

V Aquaparku na ně čekaly zrenovované skluzavky a tobogany a nové slunečníky. Na koupališti ve Vrahovicích přibylo několik stromů a ping-pongový stůl. Návštěvníci si navíc mohou na obě koupaliště zakoupit vstupenky on-line. Nemusí je tisknout, stačí je mít v mobilu,

OBRAZEM: Dětský den ve Vrahovicích se vydařil

Foto ber

Sobota patřila na vrahovickém fotbalovém hřišti dětem. Členové místního sdružení Nemary a TJ Sokol Vrahovice pro ně připravili den plný zábavy.

Nejrůznější sportovní soutěže, dobrá muzika, skákací hrad i výborné občerstvení přilákaly davy malých i velkých návštěvníků. „Akce, které pořádají místní spolky a sdružení, jsou všeobecně velmi oblíbeny. Dětský den není výjimkou,“ nechal se slyšet náměstek primátora a „Vrahovičák“ Jiří Rozehnal.

„Líbí se mi, že soutěžní disciplíny mohou absolvovat i ti nejmenší,“ byla potěšena maminka dvouleté Aničky.

Na děti čekaly odměny v podobě sladkostí a také možnost nechat se vyfotit s nefalšovaným vodníkem. (ber)

Vrahovičtí hasiči budou mít novou cisternu

ilustrační foto HZS

Radní na své poslední schůzi odsouhlasili významnou pomoc pro dobrovolné hasiče Jednotky sboru dobrovolných hasičů Statutárního města Prostějova - Vrahovice. Dali zelenou zadávacímu řízení nadlimitní veřejné zakázky na pořízení cisternové automobilové stříkačky s kompletním vybavením.

„Velice si vážíme práce dobrovolných hasičů, a proto chceme pomoci. Předmětem veřejné zakázky je pořízení cisternové automobilové stříkačky CAS 20 vybavené požárním čerpadlem. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je přes sedm milionů korun (bez DPH),“ uvedl primátor František Jura s tím, že nabídky budou hodnoceny na základě ekonomické výhodnosti, a to na základě nejnižší nabídkové ceny.

Ve Vrahovicích se bude rekonstruovat most

Foto ber

Oprava se bude dotýkat stavby na ulici Marie Pujmanové.

„Most má již doslouženo. Předmětem zakázky je projektová dokumentace ve stupni pro stavební povolení a provádění stavby pro rekonstrukci stávajícího betonového mostu na ulici Marie Pujmanové ve Vrahovicích. Termín zpracování projektové dokumentace je v průběhu měsíců březen až září tohoto roku,“ uvedl k dokumentaci náměstek primátora Jiří Rozehnal zodpovědný za stavební rozvoj a investice města Prostějova.

Studie u soutoku ve Vrahovicích nabídne cyklotrasu i herní prvky

foto Magistrát města Prostějova

Území soutoku Hloučely a Romže ve Vrahovicích je rozvojová plocha s velkým potenciálem pro přírodě blízké krajinné úpravy i rekreaci.

„Počítáme zde s biocentrem a rekreačním využitím. Bohužel tudy vedou inženýrské sítě, takže bude třeba určitých úprav a nevyhneme se přeložkám sítí,“ říká náměstek primátora Jiří Rozehnal.

Studie proto navrhne etapizaci celého projektu a terénní úpravy, které budou spočívat v modelaci území, vytvoření tůní, slepého ramene řeky, součástí bude i revitalizace koryta Valové.

Nájem pozemku ve Vrahovicích skončí předčasně. Kvůli biocentru

ilustrační foto MMP

Na základě dohody mezi městem Prostějovem a Zemědělským družstvem Vrahovice bude ukončena nájemní smlouva pozemku, který je v majetku města a na němž hospodařilo Zemědělské družstvo Vrahovice.

„Jedná se o ornou půdu o výměře 7.768 m2. Pozemek se nachází u soutoku říček Hloučela a Romže, je součástí plochy biocentra ve Vrahovicích. V letošním roce je zde mimo jiné naplánována výsadba stromů a v budoucnosti realizace dalších přírodě blízkých opatření,“ vysvětluje 1. náměstek primátora Jiří Pospíšil.

Hlavním cílem úpravy plochy budoucího biocentra je zejména rozšíření rekreačních možností místních obyvatel a adaptace na probíhající klimatické změny.

Křižovatka ve Vrahovicích u mostu přes Hloučelu bude uzavřena. Od pátku!

ilustrační foto Magistrát města Prostějova

V pátek 10. prosince v 7 hodin bude uzavřena křižovatka u mostu přes řeku Hloučelu.

Důvodem je dokončení stavebních prací. Křižovatka bude znovu zprůjezdněna v neděli 12. prosince v 17 hodin. (red)

Revitalizace Pivovarského rybníčku ve Vrahovicích má dodavatele

ilustrační foto ber

Radní již mají jasné rozhodnutí o tom, která firma bude provádět obnovu Pivovarského rybníčku. Jde o celkovou revitalizaci vodní nádrže a postarat se o ni má, jako dodavatel veřejné zakázky, firma Rovina stavební a.s. z Hulína. Rozhodnutí radních se opíralo o hodnocení komise, která prověřovala dvanáct nabídek možných dodavatelů. Výběr probíhal na základě ekonomické výhodnosti.

 „Půjde o rekonstrukci výpustného zařízení, odtěžení sedimentu z celé plochy nádrže a obnovu opevnění břehů rovnaninou z lomového kamene. Pro zvýšení rekreačního potenciálu území bude v prostoru zátopy vytvořena mělká zóna (brouzdaliště) se zpevněným dnem a s nášlapnými kameny vystupujícími nad vodní hladinu. Vytvoříme také mělkou zónu, která bude zarostlá rostlinným společenstvím a pochopitelně zde bude umístěn nový mobiliář – lavičky a odpadkové koše.

První organizované komunitní sázení rodin s dětmi. Tuto sobotu

ilustrační foto studie

Nedávno jsme informovali o organizované výsadbě stromů a keřů v Čechůvkách. Lidé, kteří se do akce zapojili, si budou moci vysadit „svůj“ strom. Zasazeno jich bude celkem šestadvacet, ty budou následně doplněny o velké množství keřů.

„Stromy zakoupené městem Prostějovem i nářadí budou připraveny v sobotu 13. listopadu 2021 přímo na místě výsadby. Zájemce si tedy nemusel žádný strom kupovat, pouze se k sázení a následné péči o strom přihlásil a pochopitelně se dostaví v den výsadby,“ říká první náměstek primátora Jiří Pospíšil.