rozšíření

Parkoviště v Žeranovské bude rozšířeno. O třináct míst

Foto Magistrát města Prostějova

Radní na svém jednání odsouhlasili zahájení zadávacího řízení na rekonstrukci parkoviště v ulici Žeranovská blok 5-15.

Předmětem veřejné zakázky bude rekonstrukce parkoviště, jeho rozšíření a úpravy komunikací pro chodce včetně rekonstrukce osvětlení. Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky je, jak informavalo město, 7 281 433,29 Kč bez DPH. Po dokončení prací by mělo být k dispozici celkem 26 míst parkovacích míst. Aktuálně je jich k dispozici polovina. 

Hřbitov ve Vrahovicích bude rozšířen

Ilustrační foto vrahovice.eu

Rada města schválila rozpočtové opatření ve výši 128 tisíc korun na projektovou dokumentaci k rozšíření hřbitova v části Vrahovice o hrobová místa a kolumbárium.

„Odbor rozvoje investice oslovil projekční společnost CAD PROJEKT PLUS se žádostí o podání cenové nabídky na zpracování koncepční studie úpravy veřejného prostranství hřbitova ve Vrahovicích. Společnost CAD PROJEKT PLUS předložila cenovou nabídku ve výši 94.000, -- Kč bez DPH, tj. 113.740, -- Kč vč. DPH,“ vysvětlil náměstek primátora Jiří Rozehnal s tím, že na další přípravné práce, například dendrologický průzkum, je nutné počítat s navýšením nákladů o cca 15.000, -- Kč. Celková částka za zpracování studie tak bude činit 128.740, -- Kč.

Azylový dům v Pražské se rozroste o nové byty

Foto Magistrát města Prostějova
Bytová situace je v Prostějově již dlouho dobu neutěšená. Vysoké nájmy a desetitisícové kauce jsou zejména pro osamělé matky s dětmi nepřekonatelnou překážkou. Město se situaci rozhodlo řešit výstavbou dalších bytů. Rozšíří Azylový dům v Pražské ulici.
Jak PvNovinkám potvrdil ředitel Azylového centra Prostějov Jan Kalla, zařízení doslova praská ve švech. „Pro většinu našich klientů je nemožné ušetřit 50 tisíc na kauci a nájem.

Azylové centrum se dočká rozšíření. O další kontejnery

Foto azylcentrum.cz

Nové kontejnery pro sociální bydlení v areálu Azylového centra podstatně rozšíří jeho kapacitu. Radní na svém posledním jednání projednávali podrobnosti kolem projektové dokumentace nutné pro navýšení kapacity centra v Určické ulici a schválili rozpočtové opatření ve výši 60 tisíc korun. Finance půjdou na zpracování projektové dokumentace.

„Konkrétně se jedná o rozšíření kapacity Azylového centra v Prostějově pro deset osob s umístěním dvojice obytných kontejnerů a jednoho kontejneru se sociálním zařízením naproti stávajících obytných buněk v areálu centra,“ uvedl náměstek primátora pro stavební a investiční rozvoj Jiří Rozehnal a doplnil, že pracovníci Odboru rozvoje a investic vyzvali projektanty, kteří zpracovávali projektové dokumentace na předchozí záměry v Azylovém centru, k předložení cenové nabídky na zpracování dokumentace pro územní souhlas, včetně inženýrské činnosti.

Mateřská škola v Čechovicích se dočká rozšíření

ilustrační foto Magistrát města Prostějova

Tři nevyhovující pavilony v mateřské škole v Čechovicích nahradí jeden nový, moderní, který pojme sedm desítek dětí. Rozpočtové opatření ve výši 900 tisíc korun na zpracování projektové dokumentace schválila na svém jednání Rada města Prostějova.

„Tři stávající pavilony budou odstraněny a bude vybudován jeden pavilon pro tři oddělení pro 72 dětí. Bude se jednat o přízemí pavilon se společným vstupem a plochou střechou. Na pavilon budou navazovat pergoly,“ popisuje náměstek primátora Jiří Rozehnal s tím, že objekt bude splňovat veškeré tepelně technické parametry dle aktuálních norem.

Rozšiřování botanické zahrady už letos!

ilustrační foto

Botanická zahrada získá více místa. Práce na jejím rozšíření by měly začít ještě v tomto roce. Předpokládaná hodnota investice je pět milionů osm set tisíc korun, s financováním pomůže dotace. Zahrada se má rozrůst o více než jednu třetinu stávající plochy. 

„Ráda se sem chodím s dcerou dívat na kytičky. Je to příjemné, že téměř v centru města je takové krásné místo. Rozšíření vítám, ještě by se mělo něco udělat s blízkým okolím Svatopetrského kostela,“ podělila se s námi o názor mladá maminka Kateřina.