úprava

Město zaplatilo zastřešení terasy. A zhodnotilo lázně

Foto Domovní správa Prostějov

Rada města odsouhlasila uzavření dohody o vypořádání technického zhodnocení majetku s bývalým nájemcem restaurace v Městských lázních.

„Nájemní vztah skončil k poslednímu prosinci 2022. Poté se nájemce obrátil na společnost Domovní správa Prostějov se žádostí o vypořádání technického zhodnocení restaurace s tím, že zde vybudoval zastřešení nad venkovní terasou, což bylo z našeho pohledu potřebné. Zastřešení je z ocelové konstrukce s dřevěnými prvky krovu a dále také pultová střecha s hodnotou 270.000 Kč. Dle vyjádření zhotovitele by dnešní cena činila 160.000 Kč; při amortizaci 7 let a životnosti 30 let vychází zůstatková cena na 122.600 Kč.

Rozšiřování botanické zahrady už letos!

ilustrační foto

Botanická zahrada získá více místa. Práce na jejím rozšíření by měly začít ještě v tomto roce. Předpokládaná hodnota investice je pět milionů osm set tisíc korun, s financováním pomůže dotace. Zahrada se má rozrůst o více než jednu třetinu stávající plochy. 

„Ráda se sem chodím s dcerou dívat na kytičky. Je to příjemné, že téměř v centru města je takové krásné místo. Rozšíření vítám, ještě by se mělo něco udělat s blízkým okolím Svatopetrského kostela,“ podělila se s námi o názor mladá maminka Kateřina.