mateřská škola

Mateřská škola v Čechovicích se dočká rozšíření

ilustrační foto Magistrát města Prostějova

Tři nevyhovující pavilony v mateřské škole v Čechovicích nahradí jeden nový, moderní, který pojme sedm desítek dětí. Rozpočtové opatření ve výši 900 tisíc korun na zpracování projektové dokumentace schválila na svém jednání Rada města Prostějova.

„Tři stávající pavilony budou odstraněny a bude vybudován jeden pavilon pro tři oddělení pro 72 dětí. Bude se jednat o přízemí pavilon se společným vstupem a plochou střechou. Na pavilon budou navazovat pergoly,“ popisuje náměstek primátora Jiří Rozehnal s tím, že objekt bude splňovat veškeré tepelně technické parametry dle aktuálních norem.

Budova MŠ na Husově náměstí se dočká oprav

ilustrační foto MŠ Husovo nám.

V hospodářském pavilonu budovy školky na Husově náměstí proběhne oprava rozvodů vody, vzduchotechniky i elektroinstalace.

„Stávající rozvody vody jsou v havarijnímu stavu a během loňského roku došlo k několika únikům vody z prasklého potrubí v šachtě pod hospodářským pavilonem. Projektová dokumentace řeší kompletní demontáž stávajícího vodovodního potrubí v podzemním kanále, ve spojovací chodbě až k napojení na novou vodoinstalaci ve školních pavilonech a následnou montáž potrubí ve stejné trase,“ vysvětluje náměstek primátora Jiří Rozehnal s tím, že na opravy bude zpracována projektová dokumentace.

Mateřinka ve Smetanově má dočasnou ředitelku

Foto MŠ Smetanova

Došlo ke změně na postu ředitele v Mateřské školce v ulici Smetanova. Důvodem změny je rezignace bývalé paní ředitelky Jany Baarové.

„Rada města Prostějova proto, v souladu s legislativou, jmenovala do funkce ředitelky Mateřské školy Prostějov, Smetanova 24 paní Evu Pírkovou, a to na dobu určitou, tedy do času jmenování nového ředitele,“ vysvětlil 1. náměstek primátora Jiří Pospíšil.

Mateřskou školu Hanačka čeká rekonstrukce výtahu

Foto MŠ Hanačka

Radní už mají jasno, komu svěří dodávku výtahu v mateřince Hanačka. Konkrétně se jedná o dodávku výtahu včetně projektové dokumentace vyhlášené formou výzvy jednomu zájemci.

Odbor rozvoje a investic vyzval společnost VÝTAHY, s.r.o., Velké Meziříčí k předložení cenové nabídky na dodávku výtahu včetně projektové dokumentace. Tato společnost má servisní služby v místě realizace, což v budoucnu ušetří městu peníze. Vyzvaný uchazeč zaslal cenovou nabídku ve výši 1,26 milionu korun (včetně DPH) s termínem dokončení zakázky do 3 měsíců od podpisu smlouvy o dílo.

Školky v Prostějově jsou od středy uzavřeny!

ilustrační foto MŠ Smetanova

Statutární město Prostějov jako zřizovatel mateřských škol v Prostějově rozhodl o uzavření městem Prostějovem zřízených mateřských škol s platností od 18.3.2020 do odvolání z důvodu zamezení šíření koronavirové infekce.

Opatření se týká MŠ Partyzánská (Partyzánská, A. Krále, Hanačka, Květná), MŠ Šárka (Šárka, Dvořákova, Libušinka, Žešov), MŠ Moravská (Moravská, Raisova), MŠ Rumunská (Rumunská, Mozartova), MŠ Smetanova, ZŠ a MŠ Palackého (Čechovice, Mánesova), ZŠ a MŠ Melantrichova (Fanderlíkova), ZŠ a MŠ Kollárova (Husovo nám.) a ZŠ a MŠ J. Železného.

Jaké školky budou otevřeny o hlavních prázdninách?

ilustrační foto MŠ A. Krále

Přinášíme vám informaci z tiskové konference rady města týkající se organizace prázdninového provozu mateřských škol, kterou Rada města Prostějova odsouhlasila.

„Jde o každoroční záležitost, kterou se upravuje provoz mateřských škol. Rozsah omezení nebo přerušení stanoví ředitel mateřské školy po projednání se zřizovatelem. Informaci o omezení nebo přerušení provozu rodiče či zákonní zástupci najdou zveřejněnou v mateřské škole na přístupném místě ve škole nejméně dva měsíce předem,“ uvedl primátor města Prostějova František Jura. Jak doplnil, zároveň bude zveřejněna informace o možnostech a podmínkách zajištění péče o děti v době omezení nebo přerušení provozu.

Jaké školky jsou v provozu přes prázdniny? Zvýšila se kapacita!

ilustrační foto MŠ A. Krále

Rada města Prostějova, v úloze zřizovatele mateřských škol, znovu projednala přerušení činnosti mateřských škol v měsíci červenci a srpnu z důvodu zvýšeného zájmu rodičů o přijetí dětí k prázdninovému provozu v měsíci červenci.

Rada města na tento požadavek rodičů reagovala opětovným projednáním provozu prostějovských mateřských škol. V termínu 9. 7. a 20. 7. byl počet řádně a včas podaných přihlášek vyšší než původně stanovená kapacita po prvotním projednání přerušení činnosti vybraných mateřských škol. Z tohoto důvodu byl v tomto termínu, po dohodě s ředitelkou mateřské školky Partyzánská, posílen prázdninový provoz konkrétně na pracovišti mateřinky A. Krále,“ vysvětlila náměstkyně primátorky Ivana Hemerková s tím, že další rozšíření kapacity již není možné a příjem přihlášek je již uzavřen.

Děti se dočkaly nového pavilonu školky! V Čechovicích

Foto MMP

Slavnostním přestřižením pásky byl ve čtvrtek 28. 6. 2018 uveden do provozu nový pavilon mateřské školy v Čechovicích. Vznikl na místě starého technického objektu.

"Budování tohoto objektu započalo 1. července loňského roku, práce byly dokončeny 15. 6. 2018. Byl zbourán starý objekt a na jeho místě vybudován nový, díky němuž se kapacita nyní zvýšila o pětadvacet dětí. Celkové náklady dosáhly zhruba šestnáct milionů korun. Z toho dotace z ITI činila 11,3 milionů korun. Zhotovitelem stavby je firma Jamastav Moravia," shrnul 1. náměstek primátorky Zdeněk Fišer. (red)

Mateřská škola v Čechovicích má větší kapacitu

ilustrační foto

V měsíci červnu byly dokončeny stavební práce na mateřince v Čechovicích. V rámci investiční akce byla provedena demolice objektu hospodářské budovy. Na jejím místě vyrostla nová moderní budova, ve které vzniklo zbrusu nové oddělení pro zhruba 25 dětí.

Stavbu realizovala firma JAMASTAV MORAVIA a.s. Finanční náklady činily 15,6 milionu korun. Akci podpořily finanční prostředky z Evropské unie prostřednictvím integrovaných teritoriálních investic – ITI ve výši 11,3 milionu korun. (red)

Šest ředitelů škol bylo potvrzeno ve funkci

ilustrační foto prostejov.eu

V uplynulých dnech bylo ve svých funkcích potvrzeno hned šest ředitelů a ředitelek prostějovských základních a mateřských škol.

Šlo o tři ředitele základních škol a tři škol mateřských. Uplynul jim totiž šestiletý mandát. "Podle zákona jsme museli po této době zhodnotit jejich práci. Hodnocení bylo náročné a dlouhé, ale u žádného z nich jsme nenašli pochybení. Proto byli ve funkcích potvrzeni na dalších šest let," konstatovala náměstkyně primátorky Ivana Hemerková. Jedná se o Josefa Hrachovce, ZŠ Kolárova, Jana Krchňavého, ZŠ J. Železného, Romana Pazderu, ZŠ Melantrichova, Janu Baarovou, MŠ Smetanova, Ivetu Bittnerovou, MŠ Šárka, Alenu Hekalovou, MŠ Moravská. Sedmou potvrzenou byla Eliška Kunčíková, ředitelka ZUŠ.