rekonstrukce

Rekonstrukce komunikace Vrahovická – Wolkerova pokračuje

ilustrační foto ber

Součástí prací prováděných dle projektové dokumentace (firmy HOR – invest s.r.o., Olomouc z roku 2017) je výměna koordinačního kabelu světelného signalizačního zařízení v délce asi 400 metrů a oprava prvků v řadičích.

Na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Prostějova je v letošním roce realizována akce „Rekonstrukce komunikace II/150 Vrahovická, Wolkerova. Stavbu, kterou provádí Společnost II/150 Prostějov – Přerov, jejímiž společníky je PORR a.s., Praha a OHL Š, a.s., Brno, nyní čeká oprava světelného signalizačního zařízení.

Součástí prací prováděných dle projektové dokumentace (firmy HOR – invest s.r.o., Olomouc z roku 2017) je výměna koordinačního kabelu světelného signalizačního zařízení v délce asi 400 metrů a oprava prvků v řadičích.

Wolkerova ulice by měla být uzavřena do poloviny října

ilustrační foto ber

Jedná se o společnou akci Olomouckého kraje a statutárního města Prostějova, investorem je Olomoucký kraj. Celková délka úprav činí cca 450 m.

„Od 14. března 2022 začala přeložka sítí (vodovod, plynovod, kanalizace) se zachováním jednosměrného provozu směrem od ulice Brněnská k okružní křižovatce na Petrské náměstí. Od 13. 6. 2022 následovala úplná uzavírka v obou směrech z důvodu kompletní rekonstrukce silničního tělesa,“ uvedl již před časem náměstek primátora Jiří Rozehnal. Uzavírka bude trvat do 16. 10. 2022.

Celkové náklady činí 17 985 140 Kč (včetně dotačních prostředků + prostředků kraje + města). (ber)

 

Základní škola na Skálově náměstí projde další etapou oprav

foto Magistrát města Prostějova

Prázdninové měsíce bývají tradičním časem pro opravy školských zařízení. Místo klasického „zvonění“ se zde rozléhá stavební lomoz. Stejně tak tomu je na základní škole na Skálově náměstí – probíhají práce zde na opravách korunních říms budovy. Nyní radní schvalovali dodatečné finanční prostředky, které si vyžádaly neočekávané vícepráce.

„Jak se postupem prací ukázalo, je třeba navýšit na severní straně budovy rozsah opravovaných míst na fasádě. Důvodem je jejich postupná degradace. Je také třeba provést výměnu stávajícího uhnilého bednění a odstranit větší množství hydroizolace římsy,“ informuje náměstek primátora pro stavební rozvoj a investice Jiří Rozehnal.

Zhotovitelem akce je společnost VHH THERMONT s.r.o., Olomouc, termín dokončení II. etapy je konec letošního měsíce září. Celkové předpokládané náklady na vícepráce činí cca 551 tisíc korun. (red)

Úplná uzavírka Wolkerovy zvedne náklady na hromadnou dopravu

ilustrační foto MMP

Radní na svém posledním jednání řešili úhradu vícenákladů společnosti FTL - First Transport Lines, a.s., Prostějov, které vzniknou provozem městské hromadné dopravy v období jejího ovlivnění úplnou uzavírkou ulice Wolkerova. Rekonstrukce a tedy II. etapa úplné uzavírky ulice je plánována na dobu od 13. 6. 2022 do 16. 10. 2022.

„Při úplné uzavírce se změny dotknou několika linek hromadné dopravy, které po dobu uzavírky budou jezdit po objízdných trasách. Odhadovaná výše vícenákladů je kalkulována na dobu plánovaného trvání uzavírky,“ nastínila náměstkyně primátora pro dopravu Alena Rašková s tím, že dopravci budou zmíněné vícenáklady proplaceny.

Důvod k radosti! Vrahovická se otevře již v neděli!

ilustrační foto

Stavbaři si pořádně mákli. Vrahovická ulice v Prostějově tak bude otevřena již tuto neděli 12. června. 

Zhotovitel, kterým je firma PORR a.s., zahájil práce 14. února 2022, dokončit je měl koncem června letošního roku. "V této etapě byla provedena kompletní rekonstrukce úseku Vrahovické (ve stejném rozsahu jako na první etapě úseku ulice), a to od křižovatky s ulicí Janáčkova po křižovatku s nám. Padlých hrdinů, přičemž Janáčkova ul. a náměstí Padlých hrdinů zůstaly v provozu. Součástí rekonstrukce byla navíc sanace nosných vrstev v celém úseku,“ uvedl náměstek primátora Jiří Rozehnal.

Wolkerova ulice bude uzavřena 13. června. Zcela

ilustrační foto MMP

V době od 13. června 2022 do 16. října 2022 bude probíhat úplná (obousměrná) uzavírka silnice II/150 ul. Wolkerova v Prostějově v úseku od ul. Lidické (průjezd do ul. Lidické a na souběžnou místní komunikaci na ul. Wolkerova bude umožněn) po ul. Brněnskou.

Objízdná trasa bude vedena po neuzavřené části městského okruhu (Palackého, Vápenice, Újezd).

„Posun termínů (původně byla plánována úplná uzavírka od 1. 7.) je dán příznivým průběhem prací,“ doplnil náměstek primátora Jiří Rozehnal. (red)

OBRAZEM: Dálnice u Vitany se rozširuje

Foto ŘSD Olomouckého kraje

Na stavbě připojovacích a odbočovacích pruhů v Prostějově je od pondělí do neděle rušno. Hlavně pod rozšiřovanou dálnicí D46 u areálu bývalé Vitany.

„Z prostoru od průjezdné Kralické ulice pokročily montáže podepření nosníků plus bednění příčníků,“ informoval na sociálních sítích Miroslav Mazal z olomoucké pobočky Ředitelství silnic a dálnic ČR. Průjezd po D46 je zajištěn sníženou rychlostí v režimu 1+1. (ber)

 

Dobrá zpráva pro motoristy. Rekonstrukce Vrahovické by mohla skončit dřív

ilustrační foto

Třetí etapa rekonstrukce Vrahovické ulice v Prostějově v úseku od náměstí Padlých hrdinů k autobusovému nádraží je bez problémů. Stavaři jsou v předstihu.

"Musím to zaklepat. Třetí etapa rekonstrukce Vrahovické funguje bez problémů. Vypadá to, že bude daný úsek hotov dříve," informoval PvNovinky o aktuálním stavu náměstek primátora Jiří Rozehnal.

Práce uzavřely Vrahovickou letos v únoru, skončit by měly 30. června. (ber)

Zimní stadion v novotě. Na rekonstrukci se usilovně pracuje

Foto ber

Prostějovský zimní stadion je momentálně pro sportovní využití uzavřen. Důvodem je rekonstrukce v řádu milionů. Ta zahrnuje, mimo jiné, výměnu legendárních sedaček a skla na východní straně stadionu.

Dojde ke kompletní výměně stavebních skel na východní straně. Nahrazeny budou i snad padesát let staré sedačky. Dojde také na šatny pro hostující týmy a veřejnost. Při stavebních úpravách šaten bude obnoveno i sociální zařízení, vznikne nové napojení na sítě, položeny budou nové podlahy.

Sídliště Svornosti čeká regenerace

ilustrační foto Magistrát města Prostějova

Rada města Prostějova schválila zahájení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Regenerace sídliště Svornosti“ zadávaného ve zjednodušeném podlimitním. Stavební práce budou probíhat na regeneraci dopravní infrastruktury sídliště a rekonstrukci komunikace Říční v Prostějově – Vrahovicích.

„V první etapě regenerace, konkrétně v souboru „Regenerace sídliště Svornosti“ budou upravovány komunikace, parkovací místa, chodníky, kóje tříděného a komunálního odpadu, oplocení, mobiliáře, řešit se bude také hospodaření se srážkovými vodami. Čekají nás mimo jiné i přeložky sítí, obnova veřejného osvětlení a sadové úpravy. Při „Rekonstrukci komunikace Říční“ je plánována obnova ulice v úseku od křižovatky Tovární a Říční po železniční podjezd.