rekonstrukce

Vybavení kuchyně Národního domu projde obnovou

Ilustrační foto ber

Zastupitelé budou rozhodovat o navýšení financí na vybavení kuchyně secesní památky města. V průběhu realizace stavby došlo k vyžádaným změnám ze strany provozovatele restaurace a kuchyně, tím zároveň k nutné záměně, či doplnění některých spotřebičů a vybavení kuchyně.

Změny přinesou ekonomičtější řešení pro vybavení kuchyně. „Díky těmto změnám dojde například k úspoře energií v oblasti vzduchotechniky, nově bude osazena kapotovaná kondenzační jednotka pro zvýšení kapacity chlazení, vyměněn bude například i mycí stroj za energeticky užitečnější,“ vyjmenoval namátkou některé změny náměstek Jiří Rozehnal.

Dokončení první části rekonstrukce Vrahovické brzdí absence krycích desek mostu

ilustrační foto Magistrát města Prostějova

Rekonstrukce Vrahovické ulice v Prostějově je naplánována do konce roku 2021. Rekonstrukce se realizuje od náměstí Padlých hrdinů po křižovatku s ulicí Čs. armádního sboru. Stavba byla rozdělena na dvě etapy.

První etapa je od křižovatky s ulicí Tovární po křižovatku s ulicí Čs. armádního sboru. Zde bude k 31. července dokončena část od křižovatky s ulicí Tovární po most přes vodní tok Romže. „Stavba mostu přes Romži je zpožděna z důvodu prodlevy v dodávce krycích desek na mostní římsy. Tu zavinila pandemie Covid 19,“ uvedl náměstek primátora Jiří Rozehnal s tím, že zpoždění by mělo být zhruba čtrnáctidenní.

Na dálnici D46 u Prostějova bude postaveno bezpečnější křížení

Foto ŘSD

Stávající mimoúrovňové křížení (MÚK) u Prostějova přestává plnit roli bezpečného místa sjezdu či nájezdu v rámci dálnice D46, proto byla schválena kompletní modernizace. Dotčený EXIT 26 Držovice, poblíž obchodní galerie Arkáda, proto čeká rekonstrukce zhruba za 195 milionů Kč.

Z důvodu stavby nových připojovacích a odbočovacích pruhů včetně kruhového objezdu proběhnou úpravy stávajícího mostu dálnice D46, zároveň bude zcela přeorganizována doprava na mimoúrovňovém křížení. Projekt je rozdělen do čtyř navazujících etap stanovených v rámci potřeby zachovat plynulý dálniční provoz. Jednotlivě dokončené části mimoúrovňové křížení budou ihned uváděny do provozu nebo předčasného užívání s co nejmenším zdržením motoristů.

Městský hřbitov čeká rekonstrukce za deset milionů

Ilustrační foto ber

Zastupitelé budou schvalovat radou doporučené finance potřebné na nutné opravy. Městský hřbitov tak v dohledné době čeká rekonstrukce brány a okolního zdiva, včetně domu správce. Součástí prací bude řešení dopravní situace před hřbitovem v ulici Brněnská.

„Pokud mám být konkrétní tak půjde o sanaci vlhkosti a rekonstrukce vnějšího pláště vstupní brány, domu správce, hřbitovní zdi a zvonice, včetně navazujících nutných vnitřních úprav v rozsahu od domu správce po zvonici,“ nastínil náměstek primátora Jiří Rozehnal a doplnil informaci k činnostem v ulici Brněnská:

V Žešově bude probíhat rekonstrukce za miliony

Ilustrační foto ber

Stavbaři se v Žešově pustí do rekonstrukce komunikace, chodníku a vybudují nové veřejného osvětlení. 

„Obyvatelé této místní části města se dočkají rekonstrukce stávající místní ulice. Jedná se o rekonstrukci komunikace, která je nově navržena o šířce 3,5 metru. Dále budou zrekonstruovány chodníky a vjezdy, vzniknou nová podélná parkovací stání, přeloženo bude stávající veřejné osvětlení ve staré zástavbě a nové veřejné osvětlení v nové zástavbě (v severní lokalitě obce mezi hlavní ulicí a výpadovkou na Prostějov-začátek cyklostezky),“ vysvětlil náměstek primátora Jiří Rozehnal.

Bourání „parlamentu“ v Šárce. Jaká je pravda?

Foto ber

Na redakci PvNovinek se obrátilo několik rodin, obývajících městský dům č. 9 a 11 v Šárce. Obávají se, že přijdou o střechu nad hlavou kvůli spodní vodě. Redakce požádala o vyjádření náměstky primátora Prostějova Jiřího Rozehnala a Alenu Raškovou.

Rozměrný pavlačový dům s malometrážními sociálními byty byl postaven v letech 1936-1937 podle návrhu městského stavitele architekta Miroslava Putny.  Dnes domu nikdo neřekne jinak než Parlament.  Na devět desítek bytů obývají dvě skupiny lidí. Jedni vítají laciné bydlení, byť s minimem komfortu, druzí investovali do oprav a v klidné lokalitě jsou spokojeni.

„Byla zde nějaká komise, která říkala, že barák stojí na spodní vodě a rekonstrukce se nevyplatí. Takže ho zbourají,“ sdělila PvNovinkám jedna z nájemnic.

ZŠ Valenty čeká rekonstrukce tělocvičen

foto Magistrát města Prostějova

Zastupitelé budou rozhodovat o návrhu radních na opravu tělocvičen v základní škole E. Valenty.

„Obnovou projde ta část budovy školy, ve kterém jsou provozovány dvě tělocvičny – velká (281 m2) a malá tělocvična (212 m2). Stavba bude rozdělena na dvě etapy. Ta první proběhne ještě letos, ta druhá v roce následujícím,“ uvedl náměstek primátora Jiří Rozehnal a doplnil, že konkrétně se bude jednat o interiérové úpravy tělocvičen a bezprostředně přiléhajícího zázemí, včetně technických a technologických prvků.

Národní dům bude mít novou kuchyň a zdroj tepla

Ilustrační foto ber

Nedávno PvNovinky informovaly o další obnově Národního domu. Dnes přinášíme konkrétní informace o jednotlivých krocích.

„Letos budeme dál pokračovat v obnově této úžasné budovy. Tentokrát se činnosti budou týkat rekonstrukce kuchyně a zdroje tepla. Celkové náklady, které budou ještě schvalovat zastupitelé, budou činit zhruba 11.44 milionu korun (s DPH),“ uvedl náměstek primátora Jiří Rozehnal, který má rozvoj a investice ve své gesci a dále doplnil: „Půjde o kompletní rekonstrukci rozvodů elektro, vody a odpadů, vzduchotechniky, rekonstrukci a výměnu výtahu pro převážení surovin, budou pořízeny nové keramické obklady, podhled, nové podlahy a kompletní gastro vybavení.

Respektujme zákaz vjezdu, vyzývá náměstek Rozehnal

Foto ber

Od 22. března 2021 do 31. července 2021 je kvůli rekonstrukci uzavřena komunikace ve Vrahovické ulici v Prostějově. Kvůli stavebním pracím není možný vjezd, řidiči ale zákaz nerespektují.

Rekonstrukce Vrahovické ulice běží dle harmonogramu. Pokládka dešťové kanalizace je u konce, odstraněny jsou silniční obruby a přídlažba, most přes Romži je obnažován na základní desku,“ sdělil PvNovinkám náměstek primátora Prostějova Jiří Rozehnal.

Zároveň požádal jménem zhotovitele stavby všechny řidiče, aby respektovali zákaz vjezdu na staveniště. „Zabráníte tak poškození svých vozidel a vzniku újmy na zdraví,“ dodal.

Další zúžení na D46. U Olšan dálnici obsadili stavbaři

ilustrační foto

V pondělí 12. 4. 2021 začala rekonstrukce mostu dálnice D46 směrem z Olomouce. Opravovaný mostní objekt leží na trase do Prostějova či Vyškova jen několik jednotek metrů před EXITem 33 Olšany u Prostějova. Oprava potrvá do 2. 5. 2021 s níže uvedeným dopadem na silniční dopravu.

Vlivem prací byla schválena částečná uzavírka levého pásu dálnice D46 a to v době od 12. 4. do 21. 4. 2021. Jde o pravý jízdní pruh a zpevněná krajnice v km 33,155 – 32,865. Provoz v levém pásu D46 = ve směru na Prostějov bude sveden do jednoho jízdního pruhu.

Oprava bude pokračovat duhou etapou v době od  22. 4. do 2. 5. 2021.  Bude uzavřen levý jízdní pruh v km 33,455 – 33,205 a k tomu levý jízdní pruh + část pravého jízdního pruhu v km 33,205 – 32,865. Provoz v levém pásu D46 = ve směru na Prostějov povede opět jedním jízdním pruhem.