rekonstrukce

Dobrá zpráva pro motoristy. Rekonstrukce Vrahovické by mohla skončit dřív

ilustrační foto

Třetí etapa rekonstrukce Vrahovické ulice v Prostějově v úseku od náměstí Padlých hrdinů k autobusovému nádraží je bez problémů. Stavaři jsou v předstihu.

"Musím to zaklepat. Třetí etapa rekonstrukce Vrahovické funguje bez problémů. Vypadá to, že bude daný úsek hotov dříve," informoval PvNovinky o aktuálním stavu náměstek primátora Jiří Rozehnal.

Práce uzavřely Vrahovickou letos v únoru, skončit by měly 30. června. (ber)

Zimní stadion v novotě. Na rekonstrukci se usilovně pracuje

Foto ber

Prostějovský zimní stadion je momentálně pro sportovní využití uzavřen. Důvodem je rekonstrukce v řádu milionů. Ta zahrnuje, mimo jiné, výměnu legendárních sedaček a skla na východní straně stadionu.

Dojde ke kompletní výměně stavebních skel na východní straně. Nahrazeny budou i snad padesát let staré sedačky. Dojde také na šatny pro hostující týmy a veřejnost. Při stavebních úpravách šaten bude obnoveno i sociální zařízení, vznikne nové napojení na sítě, položeny budou nové podlahy.

Sídliště Svornosti čeká regenerace

ilustrační foto Magistrát města Prostějova

Rada města Prostějova schválila zahájení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Regenerace sídliště Svornosti“ zadávaného ve zjednodušeném podlimitním. Stavební práce budou probíhat na regeneraci dopravní infrastruktury sídliště a rekonstrukci komunikace Říční v Prostějově – Vrahovicích.

„V první etapě regenerace, konkrétně v souboru „Regenerace sídliště Svornosti“ budou upravovány komunikace, parkovací místa, chodníky, kóje tříděného a komunálního odpadu, oplocení, mobiliáře, řešit se bude také hospodaření se srážkovými vodami. Čekají nás mimo jiné i přeložky sítí, obnova veřejného osvětlení a sadové úpravy. Při „Rekonstrukci komunikace Říční“ je plánována obnova ulice v úseku od křižovatky Tovární a Říční po železniční podjezd.

Do oprav Národního domu se investují miliony korun

foto Magistrát města Prostějova

Prostějovský Národní dům, významná kulturní památka České republiky, patří mezi architektonické dominanty města a je též jeho hlavním kulturním a společenským centrem. Byl postaven v letech 1905–1907 podle návrhu architekta Jana Kotěry, předního představitele české secese. Památka, na kterou můžeme být právem hrdí, postupně prochází obnovou.

Stavební investice do Národního domu se (od roku 1997) pohybují ročně v milionech korun. K těmto částkám můžeme uvést i ty za práce na obnovách interiérových vitráží. Zde šlo o specifickou graficky i umělecky významnou práci, kdy dva z deseti původních a následně zazděných světlíků znovu získaly prokreslenou secesní vitrážovou výplň. Tato interiérová okna umožňovala přirozené osvětlení a dodávala prostoru velkorysý objem. Dalších osm půlkruhových oken se nacházelo v lunetách nad postranními lóžemi divadelního sálu. Ty zatím zůstávají zazděny.

V Národním domě projdou restaurováním secesní malby

ilustrační foto Magistrát města Prostějova

Národní dům čeká další fáze obnovy. Restaurátorské práce se budou nyní týkat maleb v Kyselových salóncích. Práce budou konkrétně probíhat v jižním a severním proscéniovém salonku.

„Oslovili jsme několik restaurátorů, aby předložili své cenové nabídky na práce dle zpracovaného restaurátorského průzkumu barevných vrstev. Na základě nejvýhodnější nabídky jsme vybrali restaurátorku Lucii Bartůňkovou z Litomyšle. Výše cenové nabídky je 405 tisíc korun,“ informoval náměstek primátora Jiří Rozehnal, který má stavební rozvoj a investice města na starosti. Jak doplnil, v Kyselových saloncích bude prováděn například odkryv a čištění maleb, konsolidace barevných vrstev a omítek, injektáž dutin a trhlin, retuše, tmelení a podobně.

Ve Wolkerově panuje čilý stavební ruch

Foto MMP

Wolkerova ulice byla 14. března částečně uzavřena kvůli přeložce sítí. Aktuálně je zachován jednosměrný provoz od Petrského náměstí směrem k Brněnské ulici.

„Již proběhlo vložkování kanalizace, nyní probíhá frézování uzavřené části vozovky a příprava na výměnu vodovodu a plynovodu od 1. dubna,“ vysvětlil náměstek primátora Jiří Rozehnal.

Po ukončení přeložek bude následovat od 1. července úplná uzavírka a kompletní rekonstrukce silničního tělesa na Wolkerově ulici v celkové délce téměř 450 metrů. (red) 

 

Na zimním stadionu se budou rekonstruovat šatny pro hosty

ilustrační foto

Zimní stadion v Prostějově prochází postupně úpravami. Nyní radní předkládají zastupitelům ke schválení kompletní rekonstrukci šaten hostů. Celkové náklady na realizaci akce činí 3.4 milionu korun.

„Záměr představuje stavební úpravy zahrnující kompletní rekonstrukci sociálního zařízení, nové napojení na sítě a nové podlahy. Stavebními úpravami bude provedeno nové dispoziční uspořádání. Součástí úprav je i šatna pro rozhodčí,“ popisuje náměstek primátora Jiří Rozehnal a pokračuje:

Základní školy čekají stavební úpravy za miliony

ilustrační foto

Základní škola E. Valenty a Reálné gymnázium a základní školu Otto Wichterleho projdou opravami. Projektová dokumentace popisuje rozšíření jejich pavilonů.

„U Základní školy E. Valenty jde o rozšíření dvou ze čtyř stávajících pavilonů o nadstavbu, která by umožnila rozšířit prostor pro činnost školní družiny, multimediální učebny, zázemí pro pedagogické pracovníky včetně zázemí a příslušenství, které toto rozšíření bude potřebovat. V rámci těchto prací počítáme i s vybudováním venkovního atletického hřiště s atletickou rovinkou, umělým trávníkem, volejbalovým hřištěm, workoutovou cvičící sestavou a komunikačními zpevněnými plochami,“ popsal budoucí změny náměstek primátora Jiří Rozehnal.

Řidiči, pozor. Rekonstrukce Wolkerovy začala!

ilustrační foto ber

V pondělí 14. března začíná oprava ulice Wolkerova s jednosměrnou uzavírkou. V průběhu první etapy bude provedeno vložkování kanalizace a kompletní přeložky plynovodu a vodovodu nezbytné vzhledem ke stáři a technickému stavu. Trvat bude do 30.6.2022.

Od 14. 3. 2022 do 30.6.2022 je částečně uzavřena silnice II/150 ul. Wolkerova, a to ve směru od ul. Brněnské k okružní křižovatce na Petrském nám. Ul. Lidická a Tylova budou slepé (vjezd od ul. Studentská). Objízdná trasa pro směr od ul. Brněnské k Petrskému nám. je vedena po silnicích II/150 a II/150A (Palackého, Blahoslavova, Vápenice, Újezd). (red)

Stavbaři se ve Vrahovické činí, libuje si náměstek Rozehnal

Foto ber

Od 14. února započala poslední etapa rekonstrukce Vrahovické ulice, která je ve vlastnictví Krajského úřadu Olomouckého kraje a je financována z dotace. Město Prostějov se podílí na financování prací mimo silniční těleso.

Jedná se úsek od Janáčkovy ulice po náměstí Padlých hrdinů. Přilehlé jednosměrné ulice Přemyslovka a Třebízského byly zaslepeny, ale zároveň jsou obousměrné. "Na stavbě se pracuje intenzivně od prvního dne. Byla obroušena a odvezena asfaltobetonová vrstva, odstraněna a odvezena původní vrstva ze žulových kostek (kočičí hlavy) a nyní probíhá sanace nosných vrstev (tzv. kufr), budou položeny nové obruby a podobrubníkové dešťové vpusti, vjezdy, atd.," sdělil PvNovinkám náměstek primátora Jiří Rozehnal s tím, že uzavírka bude trvat do června 2022.