rekonstrukce

Vrahovická od Janáčkovy po náměstí Padlých hrdinů bude uzavřena až na jaře 2022

ilustrační foto

O informaci od zhotovitelů ve věci další etapizace rekonstrukce ulice hovoří náměstek primátora Jiří Rozehnal, který má stavební rozvoj a investice města ve své pracovní náplni.

Rekonstrukce Vrahovické od křižovatky s Janáčkovou ulicí po náměstí Padlých hrdinů bude realizována až v roce 2022. „Nemůžeme připustit zbytečné a dopravu komplikující uzavírky. Proto úsek od ulice Janáčkova po náměstí Padlých hrdinů bude realizován na jaře příštího roku. O podrobnostech budeme jednat příští týden s investorem  - Olomouckým krajem a samozřejmě se zhotoviteli,“ uvedl Rozehnal.

Základní uměleckou školu čeká oprava

Foto ORI

Budova školy na území Městské památkové zóny Prostějov potřebuje opravu. O zhotovení projektové dokumentace pro provedení stavby se postará společnost CAD PROJEKT PLUS, s.r.o., Prostějov.

„Předmětem zmíněného zpracování projektové dokumentace je oprava soklu, oprava a nátěr fasády, nátěry vnějšího líce oken, opravy a nátěry klempířských výrobků budovy školy,“ uvedl náměstek primátora Jiří Rozehnal, který má rozvoj a investice města ve své pracovní náplni. Podle jeho vyjádření bude však třeba do série oprav zařadit také střechu.

Na Vrahovické chybí kryté zastávky, stěžují si místní

ilustrační foto čtenář

Rekonstrukce Vrahovické ulice v Prostějově stále pokračuje. Místní si ale už nyní stěžují na řadu nedostatků, mimo jiné i absenci krytých zastávek.

"Rozumím tomu, že ji nikdo nepostaví těsně před okny domu. Ale kryté zastávky chybí i na místech, kde je postavit jde. Jde nám o to, jestli je jejich instalace vůbec v plánu," obrátili se na redakci vrahovičtí.

"Přístřešky pro cestující jsou plánovány na zastávkách směrem do centra města," odpověděl PvNovinkám náměstek primátora Jiří Rozehnal. (ber)

Koš uprostřed chodníku. Vrahovickou raritu řeší kraj

ilustrační foto

Při rekonstrukci Vrahovické ulice došlo i na rekonstrukci chodníků a mobiliáře. Druhá zmíněná spustila mezi obyvateli veselí a údiv. Jeden z odpadkových košů totiž stavbaři umístili přímo doprostřed chodníku. Na nápravu se redakce zeptala náměstka primátora Jiřího Rozehnala. 

"V první chvíli jsem pojal podezření, že se jedná o fotomontáž. Bohužel to byla pravda, jeden ze subdodavatelů stavby, respektive jeho zaměstnanci, pochybili. V pondělí 30.8. bylo vše napraveno a s hříšníky řeší investor – kraj, společně s magistrátem – jejich pochybení," sdělil PvNovinkám Rozehnal. (ber)

Vrahovická ulice je v režimu předčasného užívání

foto Magistrát města Prostějova

O dopravní situaci informuje náměstek primátora Jiří Rozehnal, který je zodpovědný za investiční akce města.

„Mohu informovat, že v pondělí 16. 8. 2021 bylo povoleno, po souhlasu dotčených orgánů státní správy, předčasné užívání stavby komunikace Vrahovická ulice II. etapa. Do předčasného užívání byla zařazena trasa od mostu přes říčku po ZŠ Majakovského,“ uvedl Rozehnal.

Práce na ostatních plochách (mimo vozovku) budou pokračovat dále dle harmonogramu. (red)

Vybavení kuchyně Národního domu projde obnovou

Ilustrační foto ber

Zastupitelé budou rozhodovat o navýšení financí na vybavení kuchyně secesní památky města. V průběhu realizace stavby došlo k vyžádaným změnám ze strany provozovatele restaurace a kuchyně, tím zároveň k nutné záměně, či doplnění některých spotřebičů a vybavení kuchyně.

Změny přinesou ekonomičtější řešení pro vybavení kuchyně. „Díky těmto změnám dojde například k úspoře energií v oblasti vzduchotechniky, nově bude osazena kapotovaná kondenzační jednotka pro zvýšení kapacity chlazení, vyměněn bude například i mycí stroj za energeticky užitečnější,“ vyjmenoval namátkou některé změny náměstek Jiří Rozehnal.

Dokončení první části rekonstrukce Vrahovické brzdí absence krycích desek mostu

ilustrační foto Magistrát města Prostějova

Rekonstrukce Vrahovické ulice v Prostějově je naplánována do konce roku 2021. Rekonstrukce se realizuje od náměstí Padlých hrdinů po křižovatku s ulicí Čs. armádního sboru. Stavba byla rozdělena na dvě etapy.

První etapa je od křižovatky s ulicí Tovární po křižovatku s ulicí Čs. armádního sboru. Zde bude k 31. července dokončena část od křižovatky s ulicí Tovární po most přes vodní tok Romže. „Stavba mostu přes Romži je zpožděna z důvodu prodlevy v dodávce krycích desek na mostní římsy. Tu zavinila pandemie Covid 19,“ uvedl náměstek primátora Jiří Rozehnal s tím, že zpoždění by mělo být zhruba čtrnáctidenní.

Na dálnici D46 u Prostějova bude postaveno bezpečnější křížení

Foto ŘSD

Stávající mimoúrovňové křížení (MÚK) u Prostějova přestává plnit roli bezpečného místa sjezdu či nájezdu v rámci dálnice D46, proto byla schválena kompletní modernizace. Dotčený EXIT 26 Držovice, poblíž obchodní galerie Arkáda, proto čeká rekonstrukce zhruba za 195 milionů Kč.

Z důvodu stavby nových připojovacích a odbočovacích pruhů včetně kruhového objezdu proběhnou úpravy stávajícího mostu dálnice D46, zároveň bude zcela přeorganizována doprava na mimoúrovňovém křížení. Projekt je rozdělen do čtyř navazujících etap stanovených v rámci potřeby zachovat plynulý dálniční provoz. Jednotlivě dokončené části mimoúrovňové křížení budou ihned uváděny do provozu nebo předčasného užívání s co nejmenším zdržením motoristů.

Městský hřbitov čeká rekonstrukce za deset milionů

Ilustrační foto ber

Zastupitelé budou schvalovat radou doporučené finance potřebné na nutné opravy. Městský hřbitov tak v dohledné době čeká rekonstrukce brány a okolního zdiva, včetně domu správce. Součástí prací bude řešení dopravní situace před hřbitovem v ulici Brněnská.

„Pokud mám být konkrétní tak půjde o sanaci vlhkosti a rekonstrukce vnějšího pláště vstupní brány, domu správce, hřbitovní zdi a zvonice, včetně navazujících nutných vnitřních úprav v rozsahu od domu správce po zvonici,“ nastínil náměstek primátora Jiří Rozehnal a doplnil informaci k činnostem v ulici Brněnská:

V Žešově bude probíhat rekonstrukce za miliony

Ilustrační foto ber

Stavbaři se v Žešově pustí do rekonstrukce komunikace, chodníku a vybudují nové veřejného osvětlení. 

„Obyvatelé této místní části města se dočkají rekonstrukce stávající místní ulice. Jedná se o rekonstrukci komunikace, která je nově navržena o šířce 3,5 metru. Dále budou zrekonstruovány chodníky a vjezdy, vzniknou nová podélná parkovací stání, přeloženo bude stávající veřejné osvětlení ve staré zástavbě a nové veřejné osvětlení v nové zástavbě (v severní lokalitě obce mezi hlavní ulicí a výpadovkou na Prostějov-začátek cyklostezky),“ vysvětlil náměstek primátora Jiří Rozehnal.