doprava

Za tři týdny projelo 175 tisíc aut. Severní obchvat je vytížen

ilustrační foto Magistrát města Prostějova

V období od 17. března do 7. dubna proběhlo v Prostějově sčítání dopravy, respektive měření počtu projíždějících vozidel na severním obchvatu. Ke sčítání byly využity měřiče rychlosti, které byly umístěny na sloupu veřejného osvětlení na ulici Olomoucká před odbočkou na ulici Říční a na severním obchvatu na sloupu veřejného osvětlení za odbočkou do areálu firmy Makovec.

„Severním obchvatem projelo za toto období celkem 174 807 vozidel, ulicí Olomouckou pak 222 722 vozidel. Průjezdy severním obchvatem jednoznačně prokazují jeho vytíženost a je zřejmé, že vybudování obchvatu bylo významným krokem k odvedení dopravy, která není cílová, mimo město. Přestože se to nemusí na první pohled nezdát, Olomoucké ulici se viditelně ulevilo. Bez severního obchvatu by totiž zmíněných více než 174 tisíc vozidel projelo právě Olomouckou,“ vysvětluje náměstkyně primátora Alena Rašková. (red)

Policisté na silnicích. V rámci ROADPOL

ilustrační foto Policie ČR

V období od 4. do 8.  dubna se i v teritoriu Olomouckého kraje konala celorepublikové dopravně bezpečnostního opatření s názvem ROADPOL. Tentokrát se dopravní policisté zaměřili zejména na řádné užívání pásů a dalších zádržných systémů ve vozidlech. Stanoviště jednotlivých hlídek byla situována do blízkosti míst s předpokládaným vyšším výskytem dětských pasažérů, tedy zejména v okolí škol a školek.

Na kontrole se společně s hlídkami dopravní policie podíleli i policisté Oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje. Ti při kontrole apelují zejména na bezpečnost přepravy dětí ve vozidlech, neboť správné užití zádržného systému pro děti může zachránit život nebo předejít vážným zraněním s trvalými následky. „Výsledky akce budou k dispozici po jejím vyhodnocení, nejdříve v pondělí 11. 4. 2022," doplnila komisař Alena Dudešková. (red)

Speed Marathon v kraji odhalil rychlíky

foto Policie ČR

Ve čtvrtek 24. března v rámci mezinárodní spolupráce organizace ROADPOL proběhla celorepubliková dopravně bezpečnostní akce zaměřená zejména na kontrolu dodržování povolené rychlosti v obci a mimo obec.

Dvaačtyřicet policistů zkontrolovalo přes 400 vozidel v Olomouckém kraji. Plánovaná akce byla řidičům dopředu známa, a přesto při ní policisté zjistili 123 dopravních přestupků. Z toho 107 vyřešili příkazem na místě v celkové výši 58 000 korun. Nejvyšší povolenou rychlost překročilo 93 řidičů. Policisté přistihli 5 řidičů pod vlivem alkoholu a 1 pod vlivem jiných návykových látek.

Ministerstvo dopravy chce změnit zákon. Na úřad nebudete muset s evidenčním protokolem

Foto stkpv.cz

Změny v zákoně o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích se budou týkat hlavně schvalování technické způsobilosti vozidel a jejich částí.

Zejména se mají stanovit kompetence orgánům státní správy a doplnit pravidla správního trestání v této oblasti. Další změny se týkají například zjednodušení provádění některých úkonů spojených s registrem silničních vozidel, rezervace registračních značek či stanovení technických požadavků na vozidla nepodléhající schvalování technické způsobilosti.

Autobusová linka č. 61 bude přetrasovaná

Ilustrační foto ber

Rada města Prostějova doporučuje zastupitelům schválit dodatek ke smlouvě s firmou FTL, která ve městě zajišťuje městskou hromadnou dopravu. Důvodem je změna trasy jedné z linek.

„Na základě požadavků občanů města Prostějova navrhujeme zastupitelům schválit dodatek smlouvy s FTL, který zohlední přetrasování linky 61. Zejména lidé z domů v ulici Krasická tuto změnu požadovali, protože aktuální stávající trasy linek č. 4, č. 7, č. 41 v této lokalitě nezajišťují dopravní obslužnost k nemocnici, což nově trasa linky 61 napraví. Trasa linky č. 61 by po přetrasování byla odkloněna ve směru od nemocnice na kruhovém objezdu na ulici Plumlovská rovně na ulici Anglická, dále ulicí Anenská a ulicí Krasická na zastávku Prostějov – koupelky a Prostějov Krasice.

Řidiči, pozor! V polovině února se opět uzavře Vrahovická

ilustrační foto Magistrát města Prostějova

Rekonstrukce se letos dotkne úseku od náměstí Padlých hrdinů po křižovatku s Janáčkovou ulicí. Práce by měly trvat do poloviny roku.

„Zhotovitel – firma PORR a.s. - potvrdil termín zahájení prací na 14. února 2022. Jediný faktor, který by to mohl ohrozit je počasí – silné mrazy - kdy by nemohla pracovat stavební technika," říká náměstek primátora Jiří Rozehnal a dodává: „V této etapě bude provedena kompletní rekonstrukce úseku Vrahovické (ve stejném rozsahu jako na první etapě úseku ulice) a to od křižovatky s ulicí Janáčkova po křižovatku s nám. Padlých hrdinů, přičemž Janáčkova ul. a náměstí Padlých hrdinů zůstanou v provozu. Součástí rekonstrukce je také navíc sanace nosných vrstev v celém úseku.

Prostějovsko má nejvytíženější silnice v kraji

ilustrační foto ŘSD

Ředitelství silnic a dálnic ČR zajišťuje v pravidelných pětiletých intervalech celostátní sčítání dopravy (CSD). Nejen na dálnicích a silnicích I. třídy v jeho správě, ale i na silnicích II. třídy a vybraných silnicích III. třídy a místních komunikacích některých statutárních měst.  Zveřejněné výsledky ukazují, že doprava oproti minulému CSD, které bylo prováděno v roce 2016, opět významně narostla, a to v průměru o 10 %. Průběh sčítání i způsob jeho vyhodnocování přitom významně ovlivnila pandemie koronaviru.

Sčítání bylo provedeno pro celkem 13 kategorií vozidel včetně cyklistů a probíhalo na celkem 6 465 sčítacích úsecích za využití jak automatického, tak ručního způsobu sčítání. Z hlediska Olomouckého kraje nejvíce automobilů všech kategorií projelo přes Prostějov a Olomouc.

Slevy ve veřejné dopravě budou 50 procent. Od dubna

ilustrační foto Ministerstvo dopravy ČR

Děti, studenti a cestující nad 65 let budou mít v regionálních či dálkových vlacích a autobusech státem zajištěnou slevu ve výši 50 procent. Dohodla se na tom vládní koalice s tím, že změna začne platit od dubna.

Úpravou výše slevy ze 75 % na 50 % se sníží deficit státního rozpočtu ročně až o 1,9 miliardy korun v závislosti na tom, kolik bude v následujících letech cestujících ve veřejné dopravě. Od zavedení plošných od září 2018 stát zaplatil na kompenzacích dopravcům doposud přes 14 miliard korun. Nově upravené slevy vyjdou státní rozpočet až na 3,9 miliardy korun.

Společně se změnou výše slevy budou nově zvýhodněny rodiny s dětmi. Dochází totiž ke sjednocení podmínek pro cestování se malými dětmi ve vlaku i v autobuse. K rozšíření slev dojde také u cestujících s 3. stupněm invalidity.

Zkontrolujte si dálniční známku. Za jízdu bez ní hrozí pokuty

Ilustrační foto ber

Systém elektronické dálniční známky, který spravuje Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) a provozuje státní podnik CENDIS, funguje v Česku od 1. prosince 2020, tedy déle než rok. V následujících dnech skončí řadě řidičů platnost roční známky, proto by si měli zkontrolovat, do kdy přesně jim platí a případně včas koupit novou. Jde to jednoduše na webu edalnice.cz.

 Na rozdíl od dřívějších papírových kupónů si u elektronické dálniční známky mohou motoristé sami vybrat, od kdy jim začne platit. Kdo si nepamatuje zvolené datum, může si ho snadno zjistit na webu edalnice.cz. Ověření platnosti konkrétní elektronické dálniční známky je velmi jednoduché a nezabere ani minutu. Stačí na webu edalnice.cz zadat příslušnou SPZ. Systém pak vypíše konkrétní datum i čas, od kdy a do kdy je daná e-známka platná.

Při dopravních nehodách vyhaslo vloni v Olomouckém kraji 42 životů

foto Policie ČR

V uplynulém roce 2021 zaznamenali policisté mírný nárůst počtu dopravních nehod v Olomouckém kraji. Policisté jich šetřili 5 269. Bohužel při nich 42 osob zemřelo, což je o 19 více než v roce 2020.

Přibyly i těžce zraněné osoby, kterých vloni bylo 105. Nejkritičtějším dnem v týdnu byl pátek, kdy se přihodilo 888 dopravních nehod. Naopak nejpříznivější byla neděle s 545 nehodami. Mezi hlavní příčiny nehod patřil nesprávný způsob jízdy a nepřiměřená rychlost.

“Nejtragičtější dopravní nehoda se stala v neděli 14. listopadu 2021 u olomoucké místní části Nemilany. Nehoda čtyř osobních vozidel si vyžádala tři lidské životy. Nehoda se stále vyšetřuje,“ doplnil policejní mluvčí Libor Hejtman. (red)