doprava

Od března 2024 má platit jednodenní dálniční známka, roční po 12 letech podraží

ilustrační foto Ministerstvo dopravy ČR

Dálniční poplatky se od března 2024 změní. Nově bude možné zaplatit si jednodenní dálniční známku za 200 Kč, desetidenní bude stát 270 Kč, měsíční pak 430 Kč. Roční poplatek bude od března příštího roku ve výši 2 300 Kč. Vyplývá to z návrhu novely zákona o pozemních komunikacích, ve které je obsažená povinná proporcionalita cen u jednotlivých druhů dálničních známek podle evropské směrnice.

„Národní ekonomická rada vlády navrhla ve svých doporučeních zdražit dálniční známku z 1 500 korun na 3 000. Vláda se nakonec rozhodla od března 2024 zvýšit cenu roční známky na 2 300 korun, což odpovídá inflaci za deset let, kdy se poplatek neměnil,“ vysvětluje ministr dopravy Martin Kupka a dodává: „Veškeré peníze z dálničních známek vracíme do výstavby a údržby dálnic.“

Policisté kontrolovali dodržování zákazu předjíždění. S pomocí vrtulníku

ilustrační foto

V minulých dnech proběhla na českých a moravských dálnicích jedna z dalších dopravně bezpečnostních a speciálních akcí, která byla zaměřena na kontrolu dodržování zákazu předjíždění nákladních automobilů. Policisté odhalili 53 přestupků.

Akce měla za cíl upozornit řidiče náklaďáků na důležitost dodržování pravidel silničního provozu, zvýšit povědomí o nebezpečí předjíždění a podpořit řidiče k bezpečnému a zodpovědnému chování na našich dálničních tělesech.

Kraj přidal pět miliónů navíc na přechody pro chodce

ilustrační foto Olomoucký kraj

Hejtmanství rozdělí necelých deset miliónů korun na vybudování přechodů pro chodce a dalších prvků, které zvýší bezpečnost silničního provozu. To je více, než původně předpokládalo. Kraj totiž ve svém rozpočtu nejprve vyčlenil na tyto účely finanční prostředky ve výši pěti miliónů korun. Částka však pro velký zájem nebyla dostačující.

„Protože v jiných dotačních programech v oblasti dopravy jsme nevyčerpali celou částku, kterou jsme pro žadatele měli připravenou, rozhodli jsme se peníze přerozdělit tak, aby zůstaly v dopravě. Proto jsme navýšili dotační program na zvýšení bezpečnosti provozu a budování přechodů pro chodce,“ zdůvodnil rozhodnutí Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje.

Dotační program si polepší o nevyčerpané finanční prostředky z jiných dotačních titulů, a to ve výši necelých pěti miliónů korun.

Policisté opět dohlíželi u přechodů. V rámci akce Zebra se za Tebe nerozhlédne

Foto Policie ČR

V tomto týdnu se koná další kolo celorepublikové dopravně preventivní akce připravované Policejním prezidiem ČR s názvem „Zebra se za Tebe nerozhlédne“. Akce je zaměřená především na nezletilé chodce, na kontrolu dodržování bezpečného přecházení přes přechody pro chodce a na dodržování pravidel silničního provozu v jejich blízkosti i ostatními účastníky.  Do akce se zapojily také hlídky policistů napříč Olomouckým krajem i krajský koordinátor BESIP.

Policisté při provádění preventivní činnosti svou pozornost zaměřují nejen na dodržování správných pravidel při přecházení přes pozemní komunikaci, ale i na dodržování obecně platných ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích. V rámci akce si společně s nejmenšími chodci při jejich cestě do školy nebo ze školy opakují základní pravidla, která je nezbytné dodržovat, aby přecházení přes silnici bylo co možná nejbezpečnější. Osloveným dětem předávají drobné dárky v podobě preventivních i propagačních předmětů.

Závodníci za volantem. Dva si to Dobromilicemi hnali stovkou

ilustrační foto Policie ČR

V obci Dobromilice policisté v pondělí kontrolovali, zda řidiči dodržují stanovenou rychlost při průjezdu obcí. Bylo odhaleno několik hříšníků, kteří byli za překročení rychlosti pokutováni. Dva z nich ale skončí ve správním řízení.

V obci překročili stanovenou rychlost o více jak 40 km/h. „Prvnímu 36letému řidiči jsme naměřili rychlost 95 km/h a druhému 48letému řidiči 94 km/h. Ani u jednoho se nepotvrdilo, že by řídili pod vlivem alkoholu. U mladšího řidiče byl proveden také orientační test na návykové látky se stejným výsledkem," konstatovala policejní mluvčí Miluše Zajícová s tím, že za uvedený přestupek jim hrozí pokuta v rozmezí od 5 000 do 10 000 Kč. (red)

Do sídliště Svornosti bude vjezd zakázán. Na deset dnů!

ilustrační foto

Od 11. dubna do 21. dubna 2023 budou uzavřeny pozemní komunikace v sídlišti Svornosti v Prostějově - Vrahovicích. Z důvodu postupu provádění prací nebude možný průjezd stavbou ani pro zásobování a zaměstnance přilehlých firem na ulici Tovární.

„V tuto dobu nebudou průjezdné pozemní komunikace na ul. Tovární a ve vnitrobloku sídliště Svornosti, dojde tak k zamezení příjezdu k nemovitostem dotčených stavbou. Bude probíhat frézování asfaltového povrchu a úprava podloží pozemních komunikací, následně proběhne i pokládka nového asfaltového povrchu,“ informoval náměstek primátora Jiří Rozehnal, který zároveň poprosil občany o vyparkování všech automobilů z lokality.

Každý třetí řidič platil pokutu

Foto Policie ČR

Za uplynulých osm dní policisté v Olomouckém kraji provedli několik dopravně bezpečnostních akcí. Stejně jako na počátku března se policisté účastnili nejen celorepublikové dopravně bezpečnostní akce zaměřené na dodržování rychlosti, ale pozornost zaměřili i na tranzitní řidiče. Policisté při akcích zkontrolovali 1 000 vozidel, zjistili 335 dopravních přestupků a na pokutách vybrali 220 000 korun.

Policisté během celorepublikové dopravní akce zaměřené na dodržování rychlosti v průběhu tří dnů přistihli 215 motoristů, kteří překročili nejvyšší povolenou rychlost. Jeden řidič řídil pod vlivem alkoholu a tři pod vlivem jiné návykové látky.

Prodeje dálničních známek rostou. V systému se chystají další novinky

ilustrační foto ber

Elektronické dálniční známky se prodávají více než před rokem. Od počátku prosince 2022 do konce února 2023, tedy v období tradiční prodejní špičky, si jich lidé koupili celkem 2,22 milionu, oproti loňským 2,16 milionu e-známek. V době nejvyšších prodejů využívá státní e-shop edalnice.cz ke koupi známky až 98 procent řidičů.

„V období od prosince do února dominují v prodejích tradičně roční e-známky, což souvisí ještě s dřívějšími papírovými kupony, které platily vždy do konce ledna a většina řidičů na platnost papírových známek plynule s její elektronickou verzí navázala,“ říká Jan Paroubek, ředitel státního podniku CENDIS, který systém elektronických dálničních známek provozuje. Ve zbytku roku se ale poměr obrací – ve větší míře se prodávají desetidenní a třicetidenní známky, což je spojeno zejména s letním cestováním českých i zahraničních turistů.

Nedbala pokynů strážníka. A málem skončila pod autem

ilustrační foto městská policie

Minulý čtvrtek v ranních hodinách se strážníci při usměrňování provozu a dohledu na bezpečné přecházení chodců setkali s neukázněnou chodkyní.

Ta nerespektovala strážníka a jeho pokyn pro chodce „STŮJ“ u velmi frekventovaného přechodu na ulici Svatoplukova. V posledním okamžiku byla strážníkem zachycena za rukáv, čímž byl zamezen její vstup před právě projíždějící vozidlo. Pětadvacetiletá žena si ze svého chování nic nedělala a při projednávání přestupku se pokusila utéci. Za použití hmatů jí v tom strážníci zabránili. „Protiprávní jednání s ní bylo vyřešeno na místě," doplnila komisařka Tereza Greplová. (red)

Vpravo jezdíme už 84 let. Kvůli Němcům

Ilustrační foto Průvodce protektorátní Prahou

Od 17. března 1939 začal platit v naší zemi výnos vrchního velitele německé armády von Brauchitsche. Týkal se jízdy vpravo.

Pocity beznaděje, strachu, rachot obrněných vozů a pásů transportérů a výhružně vypadající němečtí vojáci v ulicích napověděli, že jsme okupováni Německou říší. Psal se 15. březen 1939. Zároveň byl vydán výnos o zřízení Protektorátu Čechy a Morava, který měl legitimizovat totální podrobení českého národa Německé říši. „Němci jezdí vpravo, a tak všichni tak musí jezdit!“ Změna dopravního směru, která u nás proběhla z rozkazu výše zmíněného o 2 dny později, mluví za vše. (ber)