doprava

Letní prodeje jízdenek OneTicket jsou o 75 procent vyšší než loňské. Využijte je!

Ilustrační foto oneticket.cz

Prodej jednotné jízdenky na železnici OneTicket v létě stoupl a mezi cestujícími získává stále větší oblibu. Od spuštění projektu v prosinci 2020 si ji do konce července 2022 koupilo téměř 2,7 milionu cestujících. Právě pro letní výlety a prázdninová putování je OneTicket ideálním partnerem, protože umožňuje přestupovat mezi vlaky různých dopravců.

„Loni bylo od počátku června do konce července prodáno 270 219 jízdenek OneTicket, letos to už bylo 473 175, tedy o 75 % více než ve stejném období loni,“ řekl Jan Paroubek, ředitel státního podniku CENDIS, který systém OneTicket provozuje. Dodal, že letos v červnu také poprvé padla hranice deseti tisíc prodaných jízdenek OneTicket za den. „Stalo se tak v pátek 17. června a prodalo se jich celkem 10 046.“

Policisté kontrolovali nákladní vozidla a autobusy. Vypátrali i ukradený vůz

Foto Policie ČR

V Olomouckém kraji ve dnech 21. a 22. července proběhla celorepubliková dopravně bezpečnostní akce, zaměřená zejména na kontrolu nákladních vozidel a autobusů.

Při ní téměř padesát policistů zkontrolovalo na dvě stě motorových vozidel. Projednali 55 přestupků, z nichž 39 vyřešili příkazem na místě v celkové výši 20 000 korun. Nízkorychlostním kontrolním vážením zjistili třináct přetížených vozidel. Pět z nich vyřešili blokově na místě a osm oznámili do správního řízení. „Policisté během akce vypátrali jedno odcizené vozidlo a přistihli čtyři hříšníky za volantem pod vlivem alkoholu," doplnil policejní mluvčí Libor Hejtman. (red)

Celníci se v Olomouckém kraji zaměřili na přetížená vozidla

foto Celní úřad Olomouc

Přetížená vozidla můžeme označit, jako jeden z negativních fenoménů dnešní doby. Ohrožují přitom bezpečnost silničního provozu, a to zejména delší brzdnou dráhou či nevhodně zajištěným nákladem. Kromě těchto zmíněných aspektů poškozují přetížená vozidla i pozemní komunikace.

Po pandemickém období došlo k navázání spolupráce mezi Celním úřadem pro Olomoucký kraj a mikroregionem Střední Haná, jenž leží na pomyslném středu mezi městy Prostějov a Přerov. Kontrolní vážení s podezřením na přetížená vozidla se zde tedy několikrát uskutečnilo na základě podnětů města Tovačov a okolních obcí.

„Obce mikroregionu jsou spokojeny s přístupem Celního úřadu pro Olomoucký kraj při spolupráci na vážení nákladní kamionové dopravy. Starostové obcí hledali lokality, které jsou vhodné pro realizaci vážení,“ uvedl starosta města Tovačov Marek Svoboda.

Přehlednější bodový systém nebo možnost řídit od 17 let. Novinky míří k připomínkám

ilustrační foto Ministerstvo dopravy ČR

Novela zákona o silničním provozu umožňuje řídit vozidlo pod dohledem mentora od 17 let, zavádí řidičský průkaz na zkoušku a zpřehledňuje sazby bodů podle závažnosti spáchaného přestupku. Návrh změn posílá ministerstvo dopravy do připomínkovacího řízení. Novinky by mohly platit od roku 2024.

Cílem navrhovaných změn je efektivnější postih nejnebezpečnějších přestupků, zvýšení bezpečnosti silničního provozu a snížení postihu u banálních přestupků. Možnost řídit vozidlo pod dohledem mentora od 17 let má přispět k větší bezpečnosti na silnicích. Smyslem je získávání řidičských dovedností, a právě přítomnost mentora-zkušeného řidiče může pomoci osvojit si správné návyky za volantem.

Policisté zahájili prázdniny celorepublikovou dopravně bezpečnostní akcí

Foto PČR

V souvislosti se začátkem letních prázdnin proběhla od čtvrtka 30. června do soboty 1. července na území Olomouckého kraje celorepubliková dopravně bezpečnostní akce pod názvem „Začátek letních prázdnin.“ Policisté z dopravní a pořádkové služby dohlíželi v našem kraji na bezpečný a plynulý provoz na silnicích. Zaměřili se převážně na kontrolu dodržování předepsané rychlosti, na správný způsob jízdy, nato zdali řidiči neřídí pod vlivem alkoholu, ale i také na technický stav vozidel.

Do akce bylo v rámci kraje nasazeno téměř 170 policistů, kteří během dvou dnů zkontrolovali bezmála 2 250 vozidel. Policisté zjistili 367 dopravních přestupků, z nichž necelých 50 oznámili příslušnému správnímu orgánu. Většinu případů však vyřídili blokovými pokutami, za které uložili celkem zhruba 130 000 korun. Nejčastěji policisté řešili nedodržení nejvyšší dovolené rychlosti, kterou překročilo 76 řidičů a dále u 61 vozidel jejich nevyhovující technický stav. V pořadí třetím nejčastějším přestupkem bylo nepoužití bezpečnostních pásů.

Městská policie instalovala 2 plánované informační měřiče rychlosti pro zklidnění dopravy

ilustrační foto Magistrát města Prostějova

Měřiče byly instalovány na ulicích Vrahovická a Brněnská, v souladu s vyjádření DI PČR. Jedná se o nový systém pro zklidňování dopravy. Základem tohoto nového systému je komunikace s řidičem.

Na obrázku je patrné, že vozidlu dle nastavení a lokality zobrazuje nejprve jeho rychlost na horní části dvoumístného zobrazovače. Vzdálenost prvního zobrazení okamžité rychlosti vozidla přijíždějícího k zařízení dle místních podmínek, je v intervalu od 70 do150 metrů. Ve vzdálenosti od 40 do 50 metrů si k rychlosti vozidla se přidává v jednotce zařízení RZ.

Za tři týdny projelo 175 tisíc aut. Severní obchvat je vytížen

ilustrační foto Magistrát města Prostějova

V období od 17. března do 7. dubna proběhlo v Prostějově sčítání dopravy, respektive měření počtu projíždějících vozidel na severním obchvatu. Ke sčítání byly využity měřiče rychlosti, které byly umístěny na sloupu veřejného osvětlení na ulici Olomoucká před odbočkou na ulici Říční a na severním obchvatu na sloupu veřejného osvětlení za odbočkou do areálu firmy Makovec.

„Severním obchvatem projelo za toto období celkem 174 807 vozidel, ulicí Olomouckou pak 222 722 vozidel. Průjezdy severním obchvatem jednoznačně prokazují jeho vytíženost a je zřejmé, že vybudování obchvatu bylo významným krokem k odvedení dopravy, která není cílová, mimo město. Přestože se to nemusí na první pohled nezdát, Olomoucké ulici se viditelně ulevilo. Bez severního obchvatu by totiž zmíněných více než 174 tisíc vozidel projelo právě Olomouckou,“ vysvětluje náměstkyně primátora Alena Rašková. (red)

Policisté na silnicích. V rámci ROADPOL

ilustrační foto Policie ČR

V období od 4. do 8.  dubna se i v teritoriu Olomouckého kraje konala celorepublikové dopravně bezpečnostního opatření s názvem ROADPOL. Tentokrát se dopravní policisté zaměřili zejména na řádné užívání pásů a dalších zádržných systémů ve vozidlech. Stanoviště jednotlivých hlídek byla situována do blízkosti míst s předpokládaným vyšším výskytem dětských pasažérů, tedy zejména v okolí škol a školek.

Na kontrole se společně s hlídkami dopravní policie podíleli i policisté Oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje. Ti při kontrole apelují zejména na bezpečnost přepravy dětí ve vozidlech, neboť správné užití zádržného systému pro děti může zachránit život nebo předejít vážným zraněním s trvalými následky. „Výsledky akce budou k dispozici po jejím vyhodnocení, nejdříve v pondělí 11. 4. 2022," doplnila komisař Alena Dudešková. (red)

Speed Marathon v kraji odhalil rychlíky

foto Policie ČR

Ve čtvrtek 24. března v rámci mezinárodní spolupráce organizace ROADPOL proběhla celorepubliková dopravně bezpečnostní akce zaměřená zejména na kontrolu dodržování povolené rychlosti v obci a mimo obec.

Dvaačtyřicet policistů zkontrolovalo přes 400 vozidel v Olomouckém kraji. Plánovaná akce byla řidičům dopředu známa, a přesto při ní policisté zjistili 123 dopravních přestupků. Z toho 107 vyřešili příkazem na místě v celkové výši 58 000 korun. Nejvyšší povolenou rychlost překročilo 93 řidičů. Policisté přistihli 5 řidičů pod vlivem alkoholu a 1 pod vlivem jiných návykových látek.

Ministerstvo dopravy chce změnit zákon. Na úřad nebudete muset s evidenčním protokolem

Foto stkpv.cz

Změny v zákoně o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích se budou týkat hlavně schvalování technické způsobilosti vozidel a jejich částí.

Zejména se mají stanovit kompetence orgánům státní správy a doplnit pravidla správního trestání v této oblasti. Další změny se týkají například zjednodušení provádění některých úkonů spojených s registrem silničních vozidel, rezervace registračních značek či stanovení technických požadavků na vozidla nepodléhající schvalování technické způsobilosti.