doprava

V pátky jezdí řidiči rychle a v pondělí se zbytkovým alkoholem

ilustrační foto Policie ČR

Jak policisté počátkem roku avizovali, snaží se snížit počet tragických dopravních nehod na silnicích v Olomouckém kraji, a za tímto účelem zvyšují dohled nad bezpečností a plynulostí v silničním provozu.

V pátek 27. ledna se zapojili do letošní druhé celorepublikové dopravně bezpečnostní akce zaměřené zejména na kontrolu dodržování povolené rychlosti jízdy motorových vozidel. "Při akci jsme zkontrolovali přes 200 vozidel. Zjistili jsme 83 dopravních přestupků a 74 z nich jsme vyřídili na místě. Od řidičů jsme vybrali 56 tisíc korun. Sedmdesát řidičů překročilo nejvyšší povolenou rychlost. Pod vlivem alkoholu jsme žádného řidiče nepřistihli, ale pod vlivem jiných návykových látek jsme jednoho hříšníka nachytali," informoval policejní mluvčí Libor Hejtman.

ŘSD uvedlo do provozu nový portál. Zobrazuje pohyb vozidel zimní údržby

Ilustrační foto MD ČR

Webový portál je určený pro veřejnost za účelem informování o aktuálně prováděné zimní údržbě. Zobrazuje aktuální polohu vozidel zimní údržby a poskytuje aktuální informace o čase posledního provedeného ošetření u jednotlivých dálnic a silnic I. třídy.

Na portále jsou na mapě ČR vykreslovány trasy a jednotlivá vozidla. Barva trasy je ovlivněna časovým intervalem posledního ošetření. Typ vozidla představuje typ údržby. Kliknutím na ikonu vozidla se zobrazí detail jízdy identifikující orientaci vozidla a činnost údržby. Silnice, která není barevně označena, nebyla v posledních 6 hodinách ošetřena.

Nové policejní bavoráky neošálíte. Jejich radar nelze detekovat

Foto Policie ČR

Již několik měsíců policisté využívají nová vozidla BMW, která jsou vybavena měřičem rychlosti. V minulém týdnu policisté z moravského Speciálního oddělení dohledu v rámci výkonu služby na dálnici D1 ve směru od Prahy změřili zahraničnímu řidiči rychlost 214 km/h (po odečtu tolerance 207 km/h), a to v úseku, kde je povolená rychlost 130 km/h.

„Zahraniční řidič musel na místě složit kauci ve výši 10 000 Kč. Za přestupek ve správním řízení řidiči hrozí pokuta ve výši 5 000 až 10 000 Kč a zákaz činnosti od 6 měsíců do 1 roku a 5 trestných bodů,“ uvedla mluvčí Policejního prezidia Hana Rubášová.

Nutno dodat, že novou měřící techniku policejních bavoráků v současné době není možné detekovat žádným technickým prostředkem. Takže mohu z plynu, číhat mohou kdekoli. (ber)

Dobrá zpráva pro cestující. V kraji jezdí nové vlaky

Foto Olomoucký kraj

Čerstvě elektrizovanou trať z Olomouce do Šumperka přes Uničov už obsluhují dvě nové soupravy RegioPanter. Na koleje poprvé vyjely v úterý 20. prosince. Do konce roku se jejich počet navýší na čtyři a pátý moderní vlak přibude v lednu.

„Pro Olomoucký kraj je kvalitní veřejná doprava jednou z hlavních priorit. Proto jsem velmi rád, že železnici mezi Olomoucí a Šumperkem budou nově obsluhovat moderní vlakové jednotky. Přeji všem cestujícím, aby se jim vlakem hezky cestovalo a do cíle cesty dojeli v pořádku,“ uvedl Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje.

Ministerstvo dopravy spouští nový Portál dopravy

Foto MD ČR

Sloužit má pro elektronickou komunikaci občanů s úřady v oblasti dopravy.

Ministerstvo dopravy spouští nový Portál dopravy pro elektronickou komunikaci občanů s úřady v oblasti dopravy. Přes internet půjde podávat žádosti o výměnu řidičského průkazu, získat výpis z bodového konta, nahlížet na údaje o vozidlech nebo řešit elektronické služby v oblasti plavidel, letectví apod. Tento nástroj je dalším krokem v digitalizaci dopravních agend do roku 2025. (red)

 

Magistrát hledá referenta Odboru dopravy

Foto Magistrát města Prostějova

Tajemník Magistrátu města Prostějova vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou referent či referentka oddělení dopravy a komunikací Odboru dopravy Magistrátu města Prostějova.

Podmínkou je vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu anebo vyšší odborné vzdělání, výhodou pak, mimo jiné, vzdělání v oblasti dopravy, stavebnictví nebo veřejné správy, praxe ve veřejné správě a orientace v projektové dokumentaci dopravních staveb.

Termín pro podání přihlášky je do 23. listopadu 2022, předpokládaný nástup leden 2023, případně dle možností vybraného uchazeče.

Bližší informace o pracovním místě podá Jan Vejmělek, na telefonním čísle 582 329 800 nebo Zdeňka Bendová, personalistka, na telefonu 582 329 162.

Oficiální český e-shop edalnice.cz nabízí novou službu

Foto edalnice.cz

Od 3. listopadu 2022 přibyl na státním e-shopu s elektronickými dálničními známkami edalnice.cz nový rozcestník. Ten uživatele navede na stránky oficiálních e-shopů okolních zemí, kde je možné koupit elektronickou dálniční známku bez dalších dodatečných poplatků.

Užitečnou novinku najdou motoristé na edalnice.cz v menu vlevo nahoře. Po rozkliknutí se objeví položka Elektronické dálniční známky ve střední Evropě, která obsahuje odkazy na oficiální e-shopy s dálničními známkami.

Náklady na provoz městské hromadné dopravy budou vyšší

ilustrační foto FTL

Radní města Prostějova na svém posledním jednání řešili kompenzace za městskou hromadnou dopravu, které vznikly mimo jiné zvýšením inflace. Předloží proto zastupitelům své doporučení na schválení dodatku k rámcové Smlouvě o závazku veřejné služby a Smlouvě o kompenzaci z plnění závazku veřejné služby se společností FTL – First Transport Lines a.s., kterým se kompenzace budou vypořádávat.

„Máme do konce tohoto roku uzavřenou smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících. Každoročně je na základě tohoto ujednání uzavírán dodatek pro následující kalendářní rok s finančním modelem obsahujícím výši kompenzace, ekonomicky oprávněné náklady, čistý příjem a výnosy,“ vysvětlil náměstek primátora pro oblast dopravy Jiří Pospíšil. Jak dále doplnil, pro rok 2023 předložil dopravce finanční model na základě, kterého je odhadováno navýšení kompenzace o 6.08 milionu korun oproti roku letošnímu.

Vrahovická bude uzavřena. Hned dva víkendy!

Ilustrační foto ber

Silnice II/150 ve Vrahovické ulici v Prostějově bude ve dnech 22. až 23. října a opět 29. až 30. října uzavřena. Důvodem jsou práce na estakádě. Objízdná trasa bude vedena ulicí Kralickou a Čechůvky.

Uzavřeným úsekem je vedena autobusová linka číslo 920403 dopravce ARRIVA autobusy a.s. Uvedeným úsekem silnice II/150 nebude umožněn průjezd spojům zmíněné linky, které budou vedeny obousměrnou objízdnou trasou. Zastávka Prostějov, Vrahovice, Vrahovická (v obou směrech) nebude obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna.

Třetina kontrolovaných řidičů jela příliš rychle, hlásí policisté

ilustrační foto Policie ČR

Minulý pátek si policisté posvítili na neukázněné řidiče, kteří překračují nejvyšší povolenou rychlost na silnicích v Olomouckém kraji.

Tři desítky dopravních policistů zkontrolovaly během akce 265 řidičů. Přitom zjistily 109 přestupků a 88 z nich vyřešily příkazem na místě a na pokutách vybraly téměř 50 000 korun. "Třetina kontrolovaných motoristů, přesně sedmdesát, nedodrželo maximální povolenou rychlost. Na druhou stranu policisté nepřistihli žádného řidiče pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky," informoval policejní mluvčí Libor Hejtman. "Upozorňujeme řidiče, že v dopravních kontrolách budeme i nadále pokračovat," doplnil. (red)