uzavírka

Pozor! Od úterý bude uzavřena silnice Domamyslice – Seloutky

Foto Magistrát města Prostějova

V termínu od 2. dubna 2024 do 14. června 2024 bude probíhat uzavírka komunikace III/37762 od křižovatky se silnicí III/37771 po začátek obce Domamyslice.

Důvodem uzavírky je provádění stavby „III/37762 Seloutky – Domamyslice“. Délka uzavírky 2000 m. Objížďka bude vedena po II/150, dále po místní komunikaci ulice Anenská, Okružní a silnici III/37766 a III/37771. Při realizaci stavby bude trvale zachována bezpečná obslužnost, zejména pro vozidla IZS. (red)

Estakáda bude plně průjezdná už v pátek, slibuje ŘSD

ilustrační foto ŘSD

V Prostějově úspěšně probíhají dokončovací práce na středových pásech kompletně opravené estakády.

„Zprovoznění dvou pruhů dálnice D46 v každém směru předpokládáme v pátek 10. 11., zbývají tak poslední dny zúžení jednoho z nejvytíženějších úseků v Olomouckém kraj,“ píše na svém webu Ředitelství silnic a dálnic Olomouckého kraje. (red)

Sokolský běh uzavře centrum města

Foto Magistrát města Prostějova

Z důvodu pořádání akce „Sokolský běh republiky“ bude dne 28. října od 13:30 do 15:30 hod probíhat uzavírka náměstí T. G. Masaryka, Pernštýnského náměstí, Rejskovy ulice, ulice Sladkovského, Havlíčkovy ulice, ulice Vápenice (silnice II. Třídy), Hlaváčkova náměstí, Netušilovy ulice, ulice Komenského a Žižkova náměstí.

Trasa je naplánována po místních komunikacích v centru města Prostějova, kdy částečně povede po silnici II/150A ulice Vápenice. Objížďku vyobrazuje situační mapa. (red)

Řidiči pozor! Na Brněnské u hřbitova se pracuje!

Foto Magistrát města Prostějova

Od pondělí 2. října 2023 byly zahájeny práce na akci „Dopravní řešení před hřbitovem ul. Brněnská, Prostějov - 2. etapa“. Předmětem akce je řešení místa pro přecházení, úprava připojení místní komunikace na II/433, autobusové zastávky a stání pro autobusy, rozptylové plochy před vstupem do areálu hřbitova. Zakázka obsahuje rovněž přístřešek pro cestující, veřejné osvětlení, keřovou výsadbu a zatravnění, odvodnění zpevněných ploch a dopravní značení.

Stavbu provádí firma STRABAG a stavební dozor pracovník Odboru rozvoje a investic Magistrátu města Prostějova Lukáš Chytil.

Bude vybudována provizorní autobusová zastávka blíže k bočnímu vchodu, hlavní vstup do městského hřbitova bude otevřen ve standardním režimu. Do 31. října bude zprovozněn vjezd na hřbitov a výjezd z parkoviště před hřbitovem.

Stavba bude realizována od 2. října do 30. listopadu 2023. (red)

Rozhlednu na Kosíři uzavře 26. září výměna podlahy

Ilustrační foto kosirsko.cz

Rozhlednu na Velkém Kosíři, kterou vlastní Mikroregion Kosířsko, čeká výměna podlahy na vyhlídkovém ochozu. Podle předsedy mikroregionu a místostarosty Lutína Dalibora Koláře mají borové fošny za deset let provozu trvanlivost za sebou.

 „Na sto procent to v tuto chvíli ještě není, možná uděláme mimořádné otevření o státním svátku 28. září a příštím víkendu, pokud bude přát počasí. Informaci budeme upřesňovat na webu mikroregionu. Nejpozději bychom pak zavřeli v pondělí 2. října,“ doplnil Kolář.

Rozhledna je v provozu od června 2013. (ber)

Uzavírka Vodní se blíží ke konci

Foto Magistrát města Prostějova

Ve dnech 18. a 19. září 2023 bude probíhat pokládka nového asfaltového povrchu ve dvou vrstvách. V tyto dny nebude možný vjezd ani výjezd z ul. Vodní. Oprava ulice se ale blíží ke konci, jak PvNovinkám potvrdil náměstek primátora Jiří Rozehnal.

„Oprava komunikace spočívá v odfrézování asfaltové vrstvy v tl. 10 cm a jejího nového položení. Předpokládá se oprava cca 30% podkladu. Část stávajících žulových obrub je propadnuta a poškozena. Tyto obruby budou rozebrány a nově položeny. Okolní zpevněné plochy budou opraveny do vzdálenosti 1 m od obruby. Byly zhotoveny nové přípojky dešťové kanalizace po celé délce ulice,“ vypočítal Rozehnal a dodal, že termín dokončení je dle Smlouvy o dílo do 21. 9. 2023. Zhotovitelem akce je společnost PORR a.s., která za to z městské kasy dostane necelé 4 mil. Kč bez DPH. (ber)

Rekonstrukce silnice ve Vodní ulici byla zahájena. Potrvá do poloviny září

Foto Magistrát města Prostějova

Od 24. července do 21. září 2023 potrvá uzavírka Vodní ulice v Prostějově. Důvodem je oprava komunikace, která spočívá v odfrézování asfaltové vrstvy v tloušťce 10 cm a jejího nového položení. Při frézování stávajícího asfaltového povrchu a pokládce nového je komunikace po celé uzavřena!

„Část stávajících žulových obrub je propadená a poškozená, proto budou rozebrány a nově položeny. Součástí akce je i oprava uličních vpustí a napojení dešťové kanalizace,“ uvedl náměstek Jiří Rozehnal a doplnil, že okolní zpevněné plochy budou opraveny do vzdálenosti jednoho metru od obruby.

Stavbu provádí pražská společnost PORR a.s. (ber)

Motoristé pozor! Silnice ze Žárovic do Drahan bude uzavřena!

Foto plakát

Ve dnech 25. července 2023 a 27. července 2023 bude úplně uzavřena silnice II/377 v jejím úseku od křižovatky se silnicí III/37744 v Žárovicích po křižovatku se silnicí III/37742 v Drahanech. Důvodem je výcviková činnost ve vojenském prostoru. Objížďka bude vedena z Plumlova po III/37349 směrem na Vícov, dále po II/150 směrem na Protivanov, před Protivanovem po III/37742 do Drahan a opačně.

Časy uzavírek budou po oba dny:

 8:00 – 9:00 závory uzavřeny, umožněn průjezd již projíždějících vozidel;

 9:00 – 15:00 uzavřeno pro všechna vozidla mimo vozidel dle níže uvedených výjimek.

Bude umožněn průjezd držitelům průkazky vydané přednostou Újezdního úřadu VÚ Březina, a to v době uvedené na průkazce.

Bude umožněn průjezd autobusům pravidelné autobusové dopravy na lince 780431, a to u všech spojů mimo spojů uvedených v bodě změny v dopravě (viz výše).

Od pondělí bude rekonstruována Vodní ulice!

ilustrační foto Magistrát města Prostějova

Odbor rozvoje a investic Magistrátu města Prostějova oznamuje, že 24. července 2023 budou zahájeny práce na akci „Oprava komunikace ulice Vodní“. Ulice tak bude až do 21. září 2023 po částech uzavřena!

Stavba bude realizována od 24. července do 21. září 2023. V tomto termínu dojde k uzavření ul. Vodní po jednotlivých úsecích, ve kterých budou probíhat práce na dešťové kanalizaci, lokálních sanacích a opravě žulových obrub. Komunikace bude po dobu oprav obousměrná, aby byl umožněn příjezd z obou stran k uzavřenému úseku. Z tohoto důvodu bude na celé délce ulice umístěno dočasné dopravní značení „Zákaz stání“. Při frézování stávajícího asfaltového povrchu a pokládce nového bude uzavřena komunikace po celé délce ulice Vodní. (red)

Řidiči pozor! Brněnská bude uzavřená!

Foto plakát

Ve dnech 13. července až 16. července 2023 bude Brněnská ulice v úseku od okružní křižovatky až před odbočení na ulici Krokova v Prostějově zcela uzavřena. Důvodem je provádění reklamačních oprav.

Délka uzavírky je 600 m. Objízdná trasa bude vedena po silnici II/150 Poděbradovo náměstí, III/37766 ulice Žeranovská, Na Hrázi, Drozdovice, Určická, místní komunikace ulice Okružní a zpět obousměrně. „V rámci stavby budou přemístěné zastávky na ulici Jezdecká – viz přiložená situace,“ upozorňuje magistrát. (red)