Domamyslice

OBRAZEM: Další komunitní sázení slavilo velký úspěch

Foto ber

V sobotu 9. dubna proběhlo v Domamyslicích v pořadí druhé komunitní sázení stromů. Při akci, organizované prostějovským magistrátem, zasadily rodiny i jednotlivci pětadvacet okrasných listnatých stromů.

„Dvacet pět okrasných listnatých stromů jsme sázeli podél polní cesty v ulici Ječná, což je propojka mezi Domamyslicemi a Čechovicemi. Stromy zakoupené městem i nářadí byly připraveny přímo na místě. Zájemce si tedy nemusel žádný strom kupovat, pouze se k sázení přihlásil a strom si zasadil," vysvětlila již dříve náměstkyně primátora Milada Sokolová. Sázející se podle jejich slov dostavili v plném počtu a měli i čtyřnohé pomocníky, a to nejenom psy, ale i jednoho malého lišáčka. Rádi také využili možnost opéct si špekáček a popovídat s ostatními "stromovými rodiči".

Klubovna pro domamyslické hasiče. Místo prádelny

Foto ber

Demolice stávajícího objektu bývalé prádelny a výstavba nové klubovny pro hasiče. Práce, které v současnosti probíhají v Domamyslicích a provádí je společnost R & G ZESTA, spol. s.r.o., Prostějov, by měly být hotové na konci listopadu 2021.

K ceně za celé dílo (ve výši 4,7 milionu korun) se bude nejspíše připočítávat částka 380 tisíc korun za neočekávané vícepráce. O navýšeném financování budou rozhodovat zastupitelé.

Inspektoři uzavřeli sklad prodejny potravin v Domamyslicích

Foto SZPI

Potraviny u Maxíka, které v Prostějově v Domamyslické ulici provozuje Dien  Dao Duy, navštívili 4. června inspektoři Státní zemědělské a potravinářské inspekce. A uzavřeli sklad.

Důvodem uzavření skladu potraviny byl výskyt trusu hlodavců a stopy po působení a výskytu hlodavců, uvádí SZPI na stránce Potravinynapranyri.cz. 8. června ráno byl sklad stále uzavřen. (Zdroj SZPI)

Vydejte se za studánkami, zve Iris

ilustrační foto ČSOP Iris

V době od 14. do 20. dubna, tedy do úterý, připravili prostějovští ochránci přírody z ČSOP Iris pro zájemce všech věkových skupin akci Putování za studánkami.

Trasa vede od zastávky v Domamyslicích polními cestami na Záhoří, kde najdete postupně tři studánky. Odtud se potom vrátíte zpět do Domamyslic. Trasa je vyznačena fáborky a doplněna hravými úkoly a informacemi pro děti i dospělé. Délka trasy činí asi 7 km. (red)

Iris zve na procházku. Za zajímavostmi nad Domamyslicemi

Ilustrační foto FB Iris

Samoobslužná trasa nejen pro seniory, ale i pro rodiny s dětmi, kterou si můžete projít sami, vede od zastávky MHD v Domamyslicích na Záhoří a zpět.  Projít si ji můžete ještě až do úterý 23. března.

Zavede vás mezi lomy a lůmky, k ukryté pozorovatelně i k betonovému krytu, ke zbytkům vojenské střelnice, ke studánce na Kači. Cestou zpátky projdete kolem chráněného území Dolní Vinohrádky. Na trase této stezky najdete vyvěšená zastavení se zajímavými informacemi a hravými úkoly či otázkami. Správné odpovědi si můžete na místě sami zkontrolovat.

Začátek i konec stezky je u zastávky MHD v Domamyslicích. Délka trasy asi 6 km. „Stezku si můžete projít v dané dny kdykoliv. Aktuální informace získáte na tel. 603 730 594,“ vzkazuje za ochránce Eva Zatloukalová. (red)

Rekonstrukce Tiché skončí v prosinci

Foto ber

Rekonstrukce silnice spojující Domamyslice s výpadovkou na Kostelec na Hané, takzvané Tiché, začala 10. srpna tohoto roku. Dokončena by měla být v prosinci letošního roku.

O tom, že původní vozovka nebyla zrovna kvalitní, hovoří i zpráva z Olomouckého kraje, který je investorem oprav. „Vozovka vykazovala plošné deformace s četnými vysprávkami, síťovými trhlinami, sednutými okraji vozovky a výtluky," uvedla při začátku stavby mluvčí Eva Knajblová.

Opravy ale mají i další důvod.  „V roce 2021 po ní povede objízdná trasa v rámci výstavby severního obchvatu Prostějova. Po zprovoznění obchvatu budou tyto silnice rovněž ve větší míře využívány jako spojka mezi silnicemi II/366 a II/150 a tím více zatíženy," doplnila Knajblová.

Hasiči z Domamyslic dostanou dárek

Foto MMP

V pátek 10. listopadu 2017 v 8,30 hodin bude před radnicí, na náměstí T.G. Masaryka, primátorka Alena Rašková dobrovolným hasičům z Domamyslic předávat dopravní automobil DA LZ1 na podvozku Fiat Ducato, typ 250. Nové vozidlo bude náhradou za stávající značně opotřebenou techniku VW.

Automobil byl pořízen s využitím státní dotace Ministerstva vnitra z programu Dotace pro jednotky SDH obcí ve výši 450 tis. korun, dále sto tisícové dotace z Olomouckého kraje a zbytek financí do částky 916 tisíc doplatilo město Prostějov, které pomůže také s dovybavením. (red)

 

Hasiči v Domamyslicích získají klubovnu a garážové stání

ilustrační foto

Dobrovolní hasiči v Domamyslicích se mohou těšit na více místa pro jejich potřebu. Rada města Prostějova totiž odsouhlasila zpracování projektové dokumentace na úpravu budovy prádelny právě pro potřeby hasičů.

„Projektová dokumentace bude navazovat na již zpracovanou dokumentaci z roku 2014 a řešit rozšíření stávajícího půdorysu objektu prádelny. Vznikne tak prostor pro klubovnu a zároveň i garážové stání pro stávající automobil,“ nastínil první náměstek primátorky Zdeněk Fišer s tím, že na základě zkušenosti s projektovými zakázkami obdobného charakteru a rozsahu se odhaduje finanční náročnost na zhotovení zmíněné projektové dokumentace ve výši 150 tisíc korun (včetně DPH).

„Hasiči tady existují ve stísněných podmínkách a více prostoru si skutečně zaslouží,“ uzavřel Fišer. (red)

Vykopávky v Domamyslicích vydaly tisíce let starý "poklad"

Foto: Pavel Fojtík z Ústavu archeologické památkové péče Brno

Počátkem měsíce června 2016 našli archeologové při severozápadním okraji Domamyslic čtveřici komorových hrobů s velkým množstvím keramických nádob.

Při nedávno zahájené výstavbě rodinných domů v Domamyslicích našli archeologové staré hroby.

„Základové pasy domů překvapivě protnuly hned čtyři archeologicky velmi zajímavé terénní situace v podobě komorových hrobů s kamenným závalem, které náležejí platěnické kultuře starší doby železné a lze je datovat cca do 6. století před Kristem,“ uvedl Pavel Fojtík z Ústavu archeologické památkové péče Brno. Podle jeho vyjádření se jedná o čtvercové jámy se zaoblenými rohy o rozměrech 2 až 2,5 metru a v hloubce kolem 1 metru.