životní prostředí

Žáci v kraji sbírají vysloužilé mobilní telefony

Foto Olomoucký kraj

Studenti padesáti středních škol, základních uměleckých škol, domů dětí a mládeže a středisek volného času z celého Olomouckého kraje mají šanci vyhrát nový značkový telefon a zároveň pomoci k finanční výhře i své škole. Zapojili se totiž do soutěže Odlož mobil ve škole, kterou připravilo hejtmanství ve spolupráci s kolektivním systémem ASEKOL.

„Našim cílem bylo oslovit studenty a předat jim informace o tom, že třídění drobného vysloužilého zařízení má opravdu smysl a sdělit jim, co se následně děje s odevzdaným elektrozařízením, a kde jej mohou odevzdávat,“ uvedl krajský radní pro oblast životního prostředí Martin Šmída.

Každý student, který odevzdá vysloužilý mobilní telefon společně s vyplněným kuponem, bude zapojen do soutěže o telefon Apple iPhone 15 a sluchátka AirPods. Soutěžící mají možnost odevzdat více telefonů a vyplnit odpovídající počet soutěžních kuponů a zvýšit tak svoji šanci na výhru.

Dotace obdrží zahrádkáři i včelaři

Ilustrační foto Záchranná stanice Němčice nad Hanou

Radní schvalovali na své schůzi i dotace do oblasti životního prostředí.

„Zabývali jsme se jak jednorázovými akcemi, tak žádostmi o dotace na činnost. Oblast životního prostředí, péče o živočichy, rostliny i aktivity spojené s výchovou dětí k odpovědnosti k přírodě považujeme za důležitou a snažíme se smysluplné akce podporovat,“ říká náměstkyně primátora Marcela Župková.

Konkrétní finanční podpora poputuje těmto subjektům:

28.000 Kč Územnímu sdružení Českého zahrádkářského svazu Prostějov

na soubor aktivit pro děti a mládež

30.000 Kč Českému svazu včelařů na boj proti nebezpečným nemocem včel

Sobota bude na hlavním náměstí patřit Dnu Země a ekojarmarku 2024

Foto plakát

Sobotní dopoledne (20. dubna) bude na náměstí T. G. Masaryka ve znamení aktivit o přírodě a ekologii.

Den Země je každoroční celosvětová událost zaměřená na propagaci a podporu ochrany životního prostředí. Poprvé byl Den Země slaven v roce 1970, v současnosti probíhá každoročně ve více než 193 zemích světa a je koordinován organizací Earth Day Network.

Kraj podpoří životní prostředí. Vypsal dotace na podporu různých aktivit

ilustrační foto olkraj.cz

Spolky a lidé, kteří se ve svém volném čase starají o přírodu, organizace vzdělávacích akcí a kroužků, výsadba stromů podél cest a zeleně v krajině. Na tyto projekty vypsalo hejtmanství novou dotaci. V Programu na podporu aktivit v oblasti životního prostředí a zemědělství na ně uvolnilo 8,7 miliónů korun.

„Životní prostředí a péče o přírodu jsou důležité a jejich podpora obzvlášť. Ať už se jedná o činnost spolků věnující se chovatelství, myslivosti či zahrádkářství nebo organizace působící přímo v osvětě a ochraně životního prostředí, rádi tyto různé projekty podpoříme,” uvedl hejtman Olomouckého kraje Josef Suchánek.

Magistrát hledá referenta/ku odboru životního prostředí

ilustrační foto Magistrát města Prostějova

Tajemník Magistrátu města Prostějova vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu určitou (zástup za MD) REFERENT/KA ODDĚLENÍ OCHRANY PŘÍRODY A LESNICTVÍ ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Magistrátu města Prostějova (zaměření na lesy a myslivost).

Podmínkou pro uchazeče je, mimo jiné, vysokoškolské vzdělání získané ve studijním programu zaměřeném na lesnictví, výhodou zkouška odborné způsobilosti pro správní činnost na úseku ochrany lesa a myslivosti nebo přírody.

Kdo nejvíce pomáhá životnímu prostředí? Nominujte své favority

Foto Olomoucký kraj

Po celý březen přijímá Olomoucký kraj nominace na letošní Ceny za přínos v oblasti životního prostředí. Své favority ve třech kategoriích můžete navrhovat na webu cenykraje.cz.

„Ovzduší, vodní zdroje, příroda a krajina – to jsou nedílné součásti životního prostředí, které nás obklopují, a o které bychom měli s láskou pečovat. I proto Olomoucký kraj oceňuje a zviditelňuje ty, kterým na stavu životního prostředí záleží. Nominujte počiny, které vidíte kolem sebe, budeme rádi,“ uvedl Martin Šmída, radní Olomouckého kraje pro oblast životního prostředí.

Nominace lze podávat v těchto kategoriích: významný počin v ochraně životního prostředí, dlouhodobý přínos v oblasti životního prostředí a významný počin v separaci a recyklaci odpadů.

Město dostane dotaci pět milionů. Ze Státního fondu životního prostředí

ilustrační foto ber

Rada doporučila zastupitelům schválit přijetí dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR na akci „Rekonstrukce komunikace sídliště Brněnská – Dobrovského Prostějov“.

„Již jsme obdrželi návrh smlouvy o poskytnutí této dotace ve výši 5.282.497,10 Kč. Žádost podávalo město v březnu 2022. Předmětem podpory je vybudování propustných ploch v místech parkování a výstavba retenční nádrže za účelem zasakování dešťových vod z nepropustných ploch na komunikaci sídliště Brněnská – Dobrovského. Stavební práce již byly dokončeny a dotace tudíž může být poskytnuta,“ vysvětlil náměstek primátora Jiří Rozehnal. (red) 

V Cenách kraje za přínos v oblasti životního prostředí uspěli dva zástupci z Prostějovska

Foto Olomoucký kraj

Životní prostředí, to je voda, vzduch, půda, veškerá fauna a flóra, krajina. Životní prostředí je všudypřítomné, a přesto nebo právě proto, je občas přehlíženo. Jenže čistý vzduch, dostatek vody, životodárná půda, či rozmanitost živočichů a rostlin nejsou samozřejmostí. O to víc je potřeba ocenit ty, kteří si toto všechno uvědomují a své myšlenky mění v činy. V Olomouckém kraji je lidé letos mohli podpořit hlasy v pěti kategoriích. Z našeho regionu to byly rovnou tři.Dva z nich uspěli a dosáhli mety nejvyšší.

O Cenu za významný počin v ochraně životního prostředí (právnická osoba) bojoval Bělecký Mlýn s.r.o.. Zemědělský a lesnický podnik zaměřený na agroturistiku hospodaří na 95 ha půdy. Maso živočišné výroby je využíváno pouze ve vlastních restauračních provozech. V oboře (105 ha) farma chová jelena Dybowského a daňka skvrnitého, ve vlastní honitbě (1.000 ha) černou zvěř a srnčí. Farma je součástí výletiště Bělecký Mlýn. V lesích klade důraz na meliorační zpevňující dřeviny, došlo k vymýcení smrků, krajová pásma lesů jsou zpevněna keřovými porosty.

Hlasování v anketě Olomouckého kraje končí už 31. srpna. Bojují i prostějovští nominati

ilustrační foto plakát

O hlasy veřejnosti v oblasti významného počinu v ochraně životního prostředí uchází i město Prostějov – komunitní sázení! Obnova krajinné zeleně je důležitým tématem, kterým se statutární město Prostějov dlouhodobě zabývá. Cílem je vždy vytvoření samostatně fungujícího přírodního celku, který podporuje zadržování vody v krajině, zvyšuje druhovou rozmanitost rostlin i zvířat a zlepšuje vizuální i hlukové podmínky.

Prostějovské komunitní sázení získalo nominaci na Cenu Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí. Přímý odkaz na hlasování naleznete https://cenykraje.cz/rocnik/2023-zivotni-prostredi

bod 1.3. Cena za významný počin v ochraně životního prostředí – obec a poté stačí vybrat jen Statutární město Prostějov. Hlasovat je možné do 31. srpna. 

Kraj podporuje péči o stromy a zeleň. Vypsal novou dotaci

Foto Olomoucký kraj

Výsadba stromů podél cest, zeleně v krajině nebo péče o památné stromy a aleje. Na tyto akce vypsalo hejtmanství novou dotaci. V Programu na podporu aktivit v oblasti životního prostředí a zemědělství uvolnilo téměř jeden a půl miliónu korun.

„Staré památné aleje kolem cest vyžadují péči, především v podobě prořezávání větví. Na některých místech je zase potřeba vysadit aleje nové. Jedná se o důležité aktivity, které zlepšují životní prostředí kolem nás, proto mají krajskou podporu,“ uvedl Martin Šmída, radní Olomouckého kraje pro životní prostředí, odpady a zemědělství.

Maximální výše dotace na jednu akci činí sto padesát tisíc korun, minimální pět tisíc. O dotace mohou žádat jak fyzické, tak právnické osoby.