životní prostředí

Zelenější Prostějov! Zapojte se do sázení stromů ve městě

foto Magistrát města Prostějova

V Čechůvkách vytvoří město společně s občany nový kus přírody pro relax. Pro tuto lokalitu tam město totiž organizuje komunitní výsadbu.

V první etapě, která by mohla proběhnout již na podzim letošního roku, je plánována v Čechůvkách organizovaná výsadba stromů a keřů.  Na základě aktuálně připravovaného osazovacího plánu budeme na konci prázdnin vědět, kolik a jaké stromy bychom mohli zasadit. Lidé, kteří se do akce zapojí, si budou moci vysadit „svůj“ strom. 

Kraj podpoří výstavbu čističek i vodovodů. A bude dotovat záchranné stanice

ilustrační foto Eva Zatloukalová

Olomoucký kraj uvolní desítky miliónů korun z Fondu na podporu vodohospodářské infrastruktury. O peníze byl velký zájem, který projevilo dvaatřicet žadatelů z řad měst a vesnic. Hejtmanství podpoří většinu z nich.

„Úkolem fondu je zlepšit kvalitu povrchových vod a zároveň i kvalitu pitné vody. Mezi celkem pětadvacet žadatelů rozdělí hejtmanství čtyřiatřicet miliónů korun,“ uvedl Martin Šmída, radní Olomouckého kraje pro oblast životního prostředí.

Kromě těchto peněz poskytne hejtmanství dalších tři sta tisíc korun na zlepšení enviromentální funkce krajiny. Jde například o projekty, které mají za cíl zadržovat vodu a bojovat tak proti půdnímu suchu.

Město pošle dotační podporu do oblasti životního prostředí

ilustrační foto

Nemalé finanční prostředky, přes sto tisíc korun, míří z rozhodnutí radních na podporu životního prostředí.

„Peníze by měly pomáhat například v oblastech, které jsou pro náš život důležité. Podpoří například boj proti nebezpečným nemocem včel, půjdou na obnovu studánek našeho regionu nebo na podporu vzdělání dětí,“ říká náměstkyně primátora Milada Sokolová s tím, že město nezapomíná ani na pomoc při péči o opuštěná zvířata.

„Pomůžeme v péči o opuštěné kočky a snaze o zamezení jejich přemnožení - což by mohlo představovat v budoucnosti pro město a jeho obyvatele veliký problém,“ míní Sokolová.

Zapojte se do projektu OtočKelimek. I v Prostějově!

Ilustrační foto OtočKelimek

V České a Slovenské republice se každý rok spotřebuje zhruba 450 milionů jednorázových kelímků na kávu. Proti tomuto trendu se rozhodli postavit autoři projektu www.OtocKelimek.cz. V Prostějově jsou to Italské speciality. Zapojené kavárny a další provozovny najdete v mapě projektu www.KAMsNIM.cz.

Projekt Otoč kelímek, který nově spojil síly s REkrabička.cz, vznikl z potřeby nabízet zákazníkům stylové, praktické a odolné kelímky na kávu, které po jednom použití neskončí v popelnici. Kelímků na jedno použití se totiž podle našich odhadů vyprodukuje ročně je v ČR a SK přes 450 miliónů. To je přibližně 4 500 tun nerecyklovatelného odpadu. Oproti tomu každý vratný kelímek může být použit i více než 400x a díky recyklaci posloužit jako surovina i po konci své životnosti. Takže točte kelímky!

Projekt „Sladké sny, ježku!“ opět pokračuje

foto Magistrát města Prostějova

Prostějov se loni připojil k projektu budování soustavy zimovišť pro ježky, bezobratlé a jiné živočichy. Letos jejich lokality rozšiřuje.

„Jde o prosté navršené shrabané listí přikryté větvemi. Zimoviště budou doplněna edukačními tabulkami, aby lidé věděli, že nejde o hromadu nepořádku. Při bližším pohledu jde o horu života, kterému pomůžeme přežít nehostinné zimní měsíce,“ říká náměstkyně primátora Milada Sokolová a doplňuje: „Zimoviště pro ježky si lidé velice oblíbili a volali, že by uvítali další. Vyhověli jsme a připravili tři nová místa,“ usmívá se Sokolová. Celkem je letos ve městě třináct zimovišť pro ježky.

Absolutním vítězem cen životního prostředí jsou Arcibiskupské lesy

foto Olomoucký kraj

Region má nové držitele Cen Olomouckého kraje v oblasti životního prostředí. Hejtmanství je vyhlásilo ve čtvrtek 10. září večer ve Staré střelnici v Hranicích. Absolutním vítězem jsou Arcibiskupské lesy. Na hlasování se podílela formou internetové ankety veřejnost.

„Pracovat na zlepšení životního prostředí je těžká práce, jejíž výsledky jsou často vidět až za několik let. To ale vůbec nevadí, protože z nich budou čerpat další generace. Tím víc hejtmanství ochranu přírody podporuje,“ uvedl Ladislav Okleštěk, hejtman Olomouckého kraje.

Absolutním vítězem ankety se staly Arcibiskupské lesy Olomouc. Cenu hejtmana získala in memoriam Magda Zmrhalová a například ocenění za významný počin v kategorii voda si odneslo Povodí Moravy společně s CHKO Litovelské Pomoraví.

Velké loučení. S brčky, talíři i vatovými tyčinkami

Ilustrační foto pixabay.com

Od července 2021 bude pravděpodobně platit zákaz uvádět na český trh některé jednorázové plastové výrobky. Česká vláda tak reaguje na evropská nařízení. Konkrétně už nekoupíte plastová brčka, tácky, talíře, příbory nebo vatové tyčinky. Obchodníci budou moci pouze doprodat zásoby. Podle aktuálního návrhu zákona ministerstva životního prostředí platí omezení i pro bioplast a oxo-rozložitelný plast.

Aktuální čísla ukazují, že se v ČR každoročně dostane do oběhu obrovské množství jednorázových plastů, a situaci je tudíž podle vlády nutné řešit. Plastových brček se prodá asi 300 milionů, příborů 60 milionů, polystyrenových kelímků 40 milionů a talířů 20 milionů.

Nejde ale jen o jednorázové plastové výrobky – během příštích let vstoupí v platnost i další nařízení. Na nápoje z plastu či kompozitních materiálů do objemu 3 litrů bude například nutné upevnit víčko. Týkat se to bude i tetrapakových obalů na džusy a mléko.

Začalo hlasování o ceny v oblasti životního prostředí. Podpořte zástupce našeho regionu

Foto cenykraje.cz

Od začátku července mohou lidé rozhodovat o tom, kdo získá Ceny Olomouckého kraje v oblasti životního prostředí. Na webových stránkách cenykraje.cz mají na výběr z celé řady nominovaných, kteří se zasloužili o ochranu přírody v našem regionu.

 

Hlasovat můžete pro Mikroregion Kostelecko v kategorii „Odpady - dlouhodobý přínos“, v kategorii „Ekologie a životní prostředí - dlouhodobý přínos“ pak pro  ČSOP ZO Hořepník Prostějov.

„Anketou chceme upozornit na spoustu věcí – třeba na to, že příroda naši pomoc potřebuje a my máme co napravovat. A hlasování má také zviditelnit ty, kteří naší krajině rozumí i pomáhají a zdůraznit, že to nedělají pro sebe, ale pro nás všechny, pro naše děti a vnoučata,“ uvedl hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk.

Prostějov se dlouhodobě zabývá otázkou změny klimatu

Foto ber

Město Prostějov opravdu nezahálí při přípravě na důsledky, které způsobuje změna klimatu. Aktivit na tomto poli je opravdu celá řada. Odbor životního prostředí každoročně předkládá ke schválení Akční plán zlepšování kvality ovzduší a Akční plán zeleně do Rady města Prostějova.

„Z dlouhodobého koncepčního hlediska vycházíme ze schválené strategie SMART Prostějov, na kterou navazujeme připravovaným novým strategickým plánem. Jedna z klíčových aktivit, na kterou bude kladen důraz, je oblast rozvoje modrozelené infrastruktury. Zadání nového strategického plánu včetně detailního zadání této klíčové aktivity bylo prezentováno a projednáno mimo jiné na Komisi životního prostředí a následně bylo touto komisí doporučeno Radě města Prostějova postupovat dále ve smyslu prezentované případové studie strategického plánu,“ říká náměstkyně Milada Sokolová.

Budky pro rorýse jsou instalovány

Ilustrační foto MMPv

Na střeše budovy Magistrátu města Prostějova ve Školní ulici byly v těchto dnech instalovány budky pro rorýse.

Podnět na instalaci budek podala před časem komise životního prostředí v čele s Liborem Marčanem (ODS a nezávislé osobnosti).

„Jsem ráda, že se tento drobný, ale důležitý počin podařilo zrealizovat a věřím, že rorýsi si zde brzy najdou svůj domov,“ říká náměstkyně primátora Milada Sokolová, která má v rámci vedení města na starosti právě ochranu životního prostředí a instalované budky sama na střeše městské budovy ve Školní ulici zkontrolovala. (red)