životní prostředí

Olomoucký kraj chce ocenit všechny, kterým není lhostejné životní prostředí

foto Olomoucký kraj

Hejtmanství vyhlásilo další ročník Cen Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí. Udílení ocenění schválili na dubnovém zasedání krajští zastupitelé. Nominace bude možné posílat až do poloviny června.

„Životní prostředí je jedním z důležitých témat, kterými se Olomoucký kraj dlouhodobě a systematicky zabývá. Chceme proto ocenit ty, kteří se do této oblasti aktivně zapojují. Pokud máte takové lidi ve svém okolí, nominujte je do naší ankety. Mohou být inspirací pro ostatní,“ vyzval Martin Šmída, náměstek hejtmana pro oblast životního prostředí.

Kraj spouští další vlnu kotlíkových dotací. Zaměří se na nízkopříjmové domácnosti

foto Olomoucký kraj

Už čtvrtou vlnu kotlíkových dotací spustil 10. května Olomoucký kraj. Program má k rozdělení 245 miliónů korun a obsahuje také několik novinek – zaměřuje se například na nízkopříjmové domácnosti a omezuje dotace na plynové kotle.

„Žadatelé si mohou v rámci kotlíkových dotací pořídit tepelné čerpadlo, kotel na biomasu a také plynový kondenzační kotel. U plynových kotlů došlo k zásadní změně, kdy finanční prostředky můžeme garantovat pouze v případě, že žadatel má už výměnu kotle hotovou nebo má do 30. dubna 2022 vystavenou závaznou objednávku,“ uvedla Zdeňka Dvořáková Kocourková, radní Olomouckého kraje pro oblast investic, evropských projektů, transparence, IT a Smart regionu.

Město podpoří péči o zraněné volně žijící živočichy

ilustrační foto ber

Zastupitelstvo města Prostějova bude rozhodovat o doporučení radních poskytnout dotaci z rozpočtu města Prostějova. Peníze by měly pomáhat při zajištění péče o zraněné volně žijící živočichy v Prostějově.

„Konkrétně se bude jednat o podporu provozu sběrného místa (telefony, cestovné, převzetí živočichů), podporu svozu a vypouštění živočichů, peníze podpoří nákup krmiva, veterinární péči včetně léků, pomohou s režijními náklady (energie), nebo se zajištěním celoroční péče o zraněné živočichy i trvalé handicapy,“ uvedla náměstkyně primátora pro životní prostředí Milada Sokolová.

Celková částka, o které budou ještě rozhodovat zastupitelé, byla radními navržena ve výši 85 tisíc korun. (red)

OBRAZEM: Další komunitní sázení slavilo velký úspěch

Foto ber

V sobotu 9. dubna proběhlo v Domamyslicích v pořadí druhé komunitní sázení stromů. Při akci, organizované prostějovským magistrátem, zasadily rodiny i jednotlivci pětadvacet okrasných listnatých stromů.

„Dvacet pět okrasných listnatých stromů jsme sázeli podél polní cesty v ulici Ječná, což je propojka mezi Domamyslicemi a Čechovicemi. Stromy zakoupené městem i nářadí byly připraveny přímo na místě. Zájemce si tedy nemusel žádný strom kupovat, pouze se k sázení přihlásil a strom si zasadil," vysvětlila již dříve náměstkyně primátora Milada Sokolová. Sázející se podle jejich slov dostavili v plném počtu a měli i čtyřnohé pomocníky, a to nejenom psy, ale i jednoho malého lišáčka. Rádi také využili možnost opéct si špekáček a popovídat s ostatními "stromovými rodiči".

Ekocentrum IRIS dostalo nové, moderní sídlo

foto Magistrát města Prostějova

Objekt, který již brzy zahájí svůj provoz, si ve čtvrtek prohlédli zástupci města Prostějova. Zahajovací program v nové budově ekocentra IRIS v Prostějově na Husově náměstí je plánován na 12. října 2021.

Zelená střecha dvorního traktu, fotovoltaické panely, retenční nádrže. To je jen několik z moderních prvků, kterými se nové sídlo ochránců přírody pyšní. Jak již dříve uvedla náměstkyně primátora Milada Sokolová, šedá splašková voda je zaústěna do čističky odpadních vod a po přečištění vedena do retenční nádrže, která je vybavena technologií pro využití vod v objektu. „Dešťové vody jsou svedeny do retenční nádrže s bezpečnostním přepadem do vsakovací rýhy. Retenční nádrž je vybavena čerpadlem pro možnost využití dešťových vod pro zálivku,“ vysvětlila.

Prostějov čeká výsadba zeleně za statisíce

Foto ber

Nová okrasná zeleň, keře, stromy nebo úprava terénu pro jarní výsadbu lučních porostů. To vše odsouhlasila Rada města Prostějova na svém posledním jednání. Vysadit ještě více zeleně, stromů a trvalkových květin je záměr radních pro letošní podzimní a následně jarní čas. Z fondu zeleně se tak pro přírodu „vyčlení“ téměř 740 tisíc korun.

„Před nedávnem jsme informovali o záměru vytvořit v Čechůvkách relaxační oblast. Vytvoříme zde prostor k procházkám nebo posezení s přáteli. V tuto chvíli půjde o krajinné úpravy – tedy konkrétně výsadbu dvaadvaceti kusů stromů, skupin keřů a úpravu terénu pro jarní výsadbu lučních porostů dle osazovacího plánu takzvaného „cviklu“ v Čechůvkách. Vše za téměř 289 tisíc korun (včetně DPH). Další položkou, která zajistí obnovu a dosadbu trvalkových záhonů na řadě míst ve městě, je částka přes 446 tisíc korun,“ vyjmenoval první náměstek primátora Jiří Pospíšil.

Celosvětový úklidový den se kvapem blíží! Přidejte se

ilustrační foto Magistrát města Prostějova

Český svaz ochránců přírody opět vybízí dobrovolníky k účasti na podzimním pokračování české verze celosvětové kampaně „Ukliďme svět“. Letos půjde již o 28. ročník!

„Ukazuje se, že tato akce se pevně uchytila v povědomí českých ochránců přírody i dalších dobrovolníků z řad veřejnosti. Magistrát města Prostějova se opětovně zapojí. Uklízet budeme ve spolupráci s Okrašlovacím spolkem města Prostějova a ČSOP Iris v sobotu 25. září 2021. Budu moc ráda, když si lidé udělají čas na pomoc přírodě a přidají se,“ informuje náměstkyně primátora Milada Sokolová.

Zelenější Prostějov! Zapojte se do sázení stromů ve městě

foto Magistrát města Prostějova

V Čechůvkách vytvoří město společně s občany nový kus přírody pro relax. Pro tuto lokalitu tam město totiž organizuje komunitní výsadbu.

V první etapě, která by mohla proběhnout již na podzim letošního roku, je plánována v Čechůvkách organizovaná výsadba stromů a keřů.  Na základě aktuálně připravovaného osazovacího plánu budeme na konci prázdnin vědět, kolik a jaké stromy bychom mohli zasadit. Lidé, kteří se do akce zapojí, si budou moci vysadit „svůj“ strom. 

Kraj podpoří výstavbu čističek i vodovodů. A bude dotovat záchranné stanice

ilustrační foto Eva Zatloukalová

Olomoucký kraj uvolní desítky miliónů korun z Fondu na podporu vodohospodářské infrastruktury. O peníze byl velký zájem, který projevilo dvaatřicet žadatelů z řad měst a vesnic. Hejtmanství podpoří většinu z nich.

„Úkolem fondu je zlepšit kvalitu povrchových vod a zároveň i kvalitu pitné vody. Mezi celkem pětadvacet žadatelů rozdělí hejtmanství čtyřiatřicet miliónů korun,“ uvedl Martin Šmída, radní Olomouckého kraje pro oblast životního prostředí.

Kromě těchto peněz poskytne hejtmanství dalších tři sta tisíc korun na zlepšení enviromentální funkce krajiny. Jde například o projekty, které mají za cíl zadržovat vodu a bojovat tak proti půdnímu suchu.

Město pošle dotační podporu do oblasti životního prostředí

ilustrační foto

Nemalé finanční prostředky, přes sto tisíc korun, míří z rozhodnutí radních na podporu životního prostředí.

„Peníze by měly pomáhat například v oblastech, které jsou pro náš život důležité. Podpoří například boj proti nebezpečným nemocem včel, půjdou na obnovu studánek našeho regionu nebo na podporu vzdělání dětí,“ říká náměstkyně primátora Milada Sokolová s tím, že město nezapomíná ani na pomoc při péči o opuštěná zvířata.

„Pomůžeme v péči o opuštěné kočky a snaze o zamezení jejich přemnožení - což by mohlo představovat v budoucnosti pro město a jeho obyvatele veliký problém,“ míní Sokolová.