ČSOP Iris

Ochránci zvou na Den Země a Ekojarmark. Už dnes

Foto ČSOP Iris

Den Země a Ekojarmark se bude konat už dnes (v sobotu 30.  dubna) od 8 do 13 hodin na náměstí T. G. Masaryka v Prostějově.

„Pro návštěvníky budou připraveny aktivity pro děti i dospělé, informace o přírodě Prostějovska, ukázka živočichů ze záchranné stanice, lidoví řemeslníci, zdravá výživa, živá hudba, maňáskové divadlo Sluníčko, taneční vystoupení Jahanara aj.,“ přidala pozvání za Iris Eva Zatloukalová.  (red)

Ekologickou výchovu dětí, pracovníků i veřejnosti zajistí IRIS

ilustrační foto ber

Celkem 700 tisíc korun uvolní v letošním roce město Prostějov na ekologickou výchovu, vzdělávání a osvětu.

„Půjde o programy nejen pro děti mateřských a základních škol, ale také o vzdělávání pedagogů nebo o celou řadu osvětových akcí jako Den Země, Den stromů nebo Den životního prostředí. Programy budou probíhat v prostějovských školách, v biokoridoru Hloučela, v Botanické zahradě Petra Albrechta a pochopitelně přímo v budově, kterou využívá Ekocentrum IRIS,“ přiblížila náměstkyně Milada Sokolová.

Ekocentrum Iris hledá lektora ekologických programů

ilustrační foto Iris

Novou posilu do svého týmu hledají prostějovští ochránci přírody.

Lektor ekologických výukových programů by měl, mimo jiné, mít vysokoškolské vzdělání přírodovědného směru. Přihlášku můžete podat do 21. ledna, nástup vybraného kandidáta bude možný od 1. února 2022. (red)

Den otevřených dveří v Ekocentru IRIS. Nové působiště centra zahájilo svoji činnost!

ilustrační foto

V úterý 12. 10. 2021 proběhl v nové budově Ekocentra Iris Prostějov Den otevřených dveří, kterým byla prakticky zahájena činnost nové budovy. Slavnostního přestřižení pásky se ujal, spolu s dětmi blízké mateřské školy, primátor Prostějova František Jura a zástupkyně hejtmanství Renata Honzáková, vedoucí oddělení ochrany přírody Odboru životního prostředí Olomouckého kraje. Společně se zástupci vedení města - 1. náměstkem primátora Jiří Pospíšilem, náměstky Jiřím Rozehnalem, Miladou Sokolovou si následně areál prohlédli.

"Budova, kde se zabývají především ekologickou výchovou, vzděláváním a osvětou v oblasti ekologie, ochrany přírody a krajiny, je vybavena takzvanou modrozelenou infrastrukturou. Ta sem neodmyslitelně patří a já děkuji všem za úspěšné dokončení stavby tohoto místa, které bude sloužit jak těm nejmenším, tak širokému spektru generací," uvedl primátor František Jura.

Vnitřní pracovní prostory Ekocentra nově zahrnují recepci, kanceláře, učebny, knihovnu a sociální zázemí.

Iris zve na Den otevřených dveří! Ukáže světu novou budovu!

ilustrační foto MMP

V úterý 12. října 2021 v době od 14 do 18 hodin bude mít veřejnost možnost navštívit novou budovu Ekocentra Iris na Husově náměstí v Prostějově.

„Kdykoliv mezi 14. a 18. hodinou si můžete prohlédnout naše nové prostory a seznámit se se všemi prvky modrozelené infrastruktury,“ přidala ozvání za ochranáře Eva Zatloukalová. (red)

Ekocentrum IRIS dostalo nové, moderní sídlo

foto Magistrát města Prostějova

Objekt, který již brzy zahájí svůj provoz, si ve čtvrtek prohlédli zástupci města Prostějova. Zahajovací program v nové budově ekocentra IRIS v Prostějově na Husově náměstí je plánován na 12. října 2021.

Zelená střecha dvorního traktu, fotovoltaické panely, retenční nádrže. To je jen několik z moderních prvků, kterými se nové sídlo ochránců přírody pyšní. Jak již dříve uvedla náměstkyně primátora Milada Sokolová, šedá splašková voda je zaústěna do čističky odpadních vod a po přečištění vedena do retenční nádrže, která je vybavena technologií pro využití vod v objektu. „Dešťové vody jsou svedeny do retenční nádrže s bezpečnostním přepadem do vsakovací rýhy. Retenční nádrž je vybavena čerpadlem pro možnost využití dešťových vod pro zálivku,“ vysvětlila.

Celosvětový úklidový den se kvapem blíží! Připojíte se?

ilustrační foto ber

Český svaz ochránců přírody opět vybízí dobrovolníky k účasti na podzimním pokračování české verze celosvětové kampaně „Ukliďme svět“. Letos půjde již o 28. ročník.

„Ukazuje se, že tato akce se pevně uchytila v povědomí českých ochránců přírody i dalších dobrovolníků z řad veřejnosti. Magistrát města Prostějova se opětovně zapojí. Uklízet budeme ve spolupráci s Okrašlovacím spolkem města Prostějova a ČSOP Iris v sobotu 25. září 2021. Budu moc ráda, když si lidé udělají čas na pomoc přírodě a přidají se,“ informuje náměstkyně primátora Milada Sokolová. (red)

Iris v novotě. Ochránci se pomalu stěhují

Foto MMP

V listopadu 2020 začala firma s demolicí sídla Ekocentra Iris v Husově náměstí v Prostějově. Na jeho místě už nyní stojí moderní dvoupodlažní objekt s řadou ekologických prvků. Podle náměstka primátora Jiřího Rozehnala nyní probíhá kolaudace.

Zelená střecha dvorního traktu, fotovoltaické panely, retenční nádrže. To je jen několik z moderních prvků, kterými se nové sídlo ochránců přírody pyšní. Jak uvedla náměstkyně primátora Milada Sokolová, šedá splašková voda je zaústěna do čističky odpadních vod a po přečištění vedena do retenční nádrže, která je vybavena technologií pro využití vod v objektu. „Dešťové vody jsou svedeny do retenční nádrže s bezpečnostním přepadem do vsakovací rýhy. Retenční nádrž je vybavena čerpadlem pro možnost využití dešťových vod pro zálivku,“ vysvětlila.

Iris zve na hledání jara, putování i zajímavosti nad Domamyslicemi

ilustrační foto Iris

Trasa procházky nazvané Zajímavosti nad Domamyslicemi je vyznačena do 28. 3. 2021. Ochránci přírody nabízí na víkend další dvě akce.

Samoobslužná trasa nejen pro seniory, ale i pro rodiny s dětmi, kterou si můžete projít sami, vede od zastávky MHD v Domamyslicích na Záhoří a zpět. Zavede vás mezi lomy a lůmky, k ukryté pozorovatelně i k betonovému krytu, ke zbytkům vojenské střelnice, ke studánce na Kači. Cestou zpátky projdete kolem chráněného území Dolní Vinohrádky. Na trase této stezky najdete vyvěšená zastavení se zajímavými informacemi a hravými úkoly či otázkami. Správné odpovědi si můžete na místě sami zkontrolovat. Začátek i konec stezky je u zastávky MHD v Domamyslicích. Délka trasy asi 6 km.

Nové sídlo ochránců přírody už se rýsuje

Foto ber

V listopadu 2020 začala stavební firma s demolicí sídla Ekocentra Iris v Husově náměstí v Prostějově. Na jeho místě bude stát moderní dvoupodlažní objekt s řadou ekologických prvků.

Náměstkyně Milada Sokolová ke stavbě v hodnotě 9,5 milionu bez DPH uvedla následující: "Část střechy (dvorní trakt) bude zelená, bude provedena extenzivní vegetační výsadba. Na střeše budou instalovány fotovoltaické panely. Na sloupcích ve dvorní části budou vysazeny popínavé rostliny. Šedá splašková voda bude zaústěna do čističky odpadních vod a po přečištění vedena do retenční nádrže, která je vybavena technologií pro využití přečištěných vod v objektu. Dešťové vody budou svedeny do retenční nádrže s bezpečnostním přepadem do vsakovací rýhy.