Den Země

Sobota bude na hlavním náměstí patřit Dnu Země a ekojarmarku 2024

Foto plakát

Sobotní dopoledne (20. dubna) bude na náměstí T. G. Masaryka ve znamení aktivit o přírodě a ekologii.

Den Země je každoroční celosvětová událost zaměřená na propagaci a podporu ochrany životního prostředí. Poprvé byl Den Země slaven v roce 1970, v současnosti probíhá každoročně ve více než 193 zemích světa a je koordinován organizací Earth Day Network.

Den Země se vydařil

Foto Magistrát města Prostějova

Na náměstí T. G. Masaryka se v sobotu uskutečnil tradiční Den Země, který pořádal ČSOP Iris Prostějov. Návštěvníci mohli navštívit řadu osvětových i prodejních stánků s ekologickou tématikou. Děti mohly opět soutěžit v zábavné vědomostní soutěži. Na pódiu hrály kapely či vystupovalo loutkové divadlo. Představovaly se mnohé organizace spjaté s tematikou přírody, od záchrané stranice v Němčicích po Okrašlovací spolek města Prostějova.

Město Prostějov se prezentovalo panely s ekologickou tématikou, u nichž důležité projekty města v oblasti životního prostředí představovaly 1. náměstkyně Milada Sokolová a náměstkyně Marcela Župková. Akce se těšila velkému zájmu návštěvníků. (red)

Ochránci zvou na Den Země a Ekojarmark

Foto plakát

Den Země a Ekojarmark se bude konat už tuto sobotu  od 8 do 13 hodin na náměstí  T. G. Masaryka v Prostějově.

„Pro návštěvníky budou připraveny aktivity pro děti i dospělé, informace o přírodě Prostějovska, ukázka živočichů ze záchranné stanice, lidoví řemeslníci, zdravá výživa, živá hudba, mažoretky, orientální tance, divadlo pro děti a jiné,“ přidala pozvání za Iris Eva Zatloukalová. (red)

Den Země se vydařil!

ilustrační foto

Poslední dubnová sobota se nesla ve znamení Dne Země. Ten se uskutečnil na náměstí T. G. Masaryka.

"Součástí Dne Země byla i prezentace aktualizovaných panelů města Prostějova týkajících se projektu Rozvíjíme Prostějov, sítě cyklostezek s aktuálním stavem a plánováním, úpravy prostor před nádražím, soutoku Romže a Hloučely, současný stav letniček a trvalek ve městě, květnatých pásů i to, jak se staráme o zvířátka - budky pro rorýsy, zimní spánek pro ježky a bezobratlé," upřesnila náměstkyně primátora Milada Sokolová.

Panely můžete vidět ve vestibulu prostějovské radnice a budou opět vystaveny na Den životního prostředí v červnu. (red) 

Ochránci zvou na Den Země a Ekojarmark. Už dnes

Foto ČSOP Iris

Den Země a Ekojarmark se bude konat už dnes (v sobotu 30.  dubna) od 8 do 13 hodin na náměstí T. G. Masaryka v Prostějově.

„Pro návštěvníky budou připraveny aktivity pro děti i dospělé, informace o přírodě Prostějovska, ukázka živočichů ze záchranné stanice, lidoví řemeslníci, zdravá výživa, živá hudba, maňáskové divadlo Sluníčko, taneční vystoupení Jahanara aj.,“ přidala pozvání za Iris Eva Zatloukalová.  (red)

Den Země bude opět na náměstí. I s Ekojarmarkem

ilustrační foto ber

V sobotu 19. června se na prostějovském hlavním náměstí bude konat Den Země a Ekojarmark. Potrvá v době od 8 do 13 hodin.

Účast už přislíbili prodejci zdravé výživy, keramiky, sirupů. Nebudou chybět aktivity pro děti i dospělé a ukázky řemesel. Můžete se těšit na dřevěné magnetky, šperky, tašky, čaje, pohankové dobroty, ekodrogerii a další. „Ke zhlédnutí bude i výstava Básničky ke Dni Země,“ přidala za pořadatele Eva Zatloukalová. (red)

Dnes je Den Země. Oslavíme jej sobotním úklidem?

ilustrační foto

Den Země je den věnovaný Zemi, který se každoročně koná 22. dubna. Tento svátek je ovlivněn původními dny Země, které se konaly při oslavách jarní rovnodennosti, 21. března, a oslavovaly příchod jara. V moderním pojetí jde o ekologicky motivovaný svátek upozorňující lidi na dopady ničení životního prostředí. 

Historie vyhlášení tohoto dne sahá do roku 1969, kdy především John McConnell začal volat po vzniku mezinárodního dne Země a v rámci těchto snah vytvořil i vlajku Země. První Den Země byl slaven 22. dubna 1970 v San Francisku. Kampaň s tímto svátkem spojená si kladla za cíl přenést otázku ekologie do politických kruhů. Cílem bylo zvýšit energetickou účinnost, recyklovat odpadky a hledat obnovitelné zdroje energie. Tato akce měla velký ohlas zejména mezi studenty.

Dnes je Den Země

ilustrační foto

Den Země je den věnovaný Zemi, který se každoročně připomínáme 22. dubna. Tento svátek je ovlivněn původními dny Země, které se konaly při oslavách jarní rovnodennosti, 21. března, a oslavovaly příchod jara. V moderním pojetí jde o ekologicky motivovaný svátek upozorňující lidi na dopady ničení životního prostředí.

 

Historie vyhlášení tohoto dne sahá do roku 1969, kdy především americký aktivista John McConnell začal volat po vzniku mezinárodního dne Země a v rámci těchto snah vytvořil i vlajku Země. První Den Země byl slaven 22. dubna 1970 v San Francisku. Kampaň s tímto svátkem spojená si kladla za cíl přenést otázku ekologie do politických kruhů. Cílem bylo zvýšit energetickou účinnost, recyklovat odpadky a hledat obnovitelné zdroje energie. Tato akce měla velký ohlas zejména mezi studenty.

Připojte se ke Dni Země! Třeba digitálním úklidem

ilustrační foto výzva

Den Země slaví padesáté výročí. Letos bude zaměřen na digitální úklid. I ve virtuálním světě totiž existuje znečištění, které ovlivňuje reálné prostředí. Zapojit se může každý, celosvětovou úsporu zjistíme po akci na webu www.worldcleanupday.org.

Dvaadvacátého dubna 2020 oslavíme 50. výročí Dne Země. První Den Země se slavil 22. dubna 1970 v San Franciscu a kampaň spojená s tímto svátkem si kladla za cíl přenést otázku ekologie do politických kruhů. Díky úspěchu první akce byla založena Americká agentura pro ochranu životního prostředí, bylo přijato několik klíčových ekologických zákonů a dnes se ke Dni Země připojuje více než miliarda lidí ve 175 státech světa bez ohledu na víru či národnost…

OBRAZEM: Den Země objektivem Zuzany Zapletalové

Foto Zuzana Zapletalová

Sobotní Den Země na prostějovském hlavním náměstí zachytil i hledáček objektivu Zuzany Zapletalové. 

Možná tam sebe či své děti na snímcích najdete. (red)