ekologie

Město rozšiřuje likvidaci plevele horkou vodou

foto FCC

Město Prostějov ve spolupráci s firmou FCC myslí na životní prostředí a rozšiřuje techniku k likvidaci plevele horkou vodou.

„Informujeme veřejnost o nasazení dvou nástaveb ECLIP M1000 na podvozku Multicar 27, určených k likvidaci plevele horkou vodou /párou/. Zařízení máme zapůjčeno z FCC Znojmo do 8. 9. 2020, a pokud se osvědčí, budou oba stroje nasazeny každý den minimálně po dobu osmi hodin,“ uvedl 1. náměstek primátora Jiří Pospíšil a dodal, že technika bude jako první použita v okolí MŠ a ZŠ, cestní sítě v sadech a parcích.

„Jak jsme deklarovali, budeme postupně tam, kde to je technicky možné, omezovat používání chemie a nahrazovat ji horkou párou,“ doplnila náměstkyně primátora Milada Sokolová.

Hlasování o Ceny Olomouckého kraje jde do finále. Podpořte naše projekty!

Foto Ceny kraje

Už jen necelý týden mají lidé na to, aby hlasovali v anketě o Ceny Olomouckého kraje v oblasti životního prostředí. A pouze třináct dní zbývá do volby držitelů cen cestovního ruchu. Vyjádřit své poděkování těm, kteří chrání přírodu nebo vzorně pečují o pohodlí turistů, mohou zájemci na webu CENYKRAJE.CZ.

„Do této chvíle se do hlasování v obou krajských anketách zapojilo už skoro deset tisíc lidí. Hlasování o ceny v oblasti životního prostředí končí 23. srpna, v případě cen cestovního ruchu je uzávěrka 30. srpna. Času není nazbyt a o vítězích bude rozhodovat každý hlas,“ vyzval k účasti v anketě Ladislav Okleštěk, hejtman Olomouckého kraje.

Tesco v ČR opět snížilo potravinový odpad. Během loňského roku o čtvrtinu

ilustrační foto TESCO

Tesco snížilo o více než polovinu své množství potravinového odpadu ve střední Evropě a vyzývá další potravinářské podniky, aby měřily a zveřejňovaly svá data o potravinovém odpadu.

Tesco Stores Česká republika snížilo od roku 2016/2017 množství potravinového odpadu o 66 % a za uplynulý rok darovalo 6 314 tun potravin lidem v nouzi prostřednictvím pokračujícího partnerství s potravinovými bankami nebo jako krmivo pro zvěř. Konkrétně potravinovým bankám darovalo 1 188 tun, což představuje přes 2,7 milionů porcí jídla.

Hledá se Zelená škola Olomouckého kraje

ilustrační foto Olomoucký kraj

Až do 11. září se mohou školská zařízení z celého regionu hlásit do projektu Zelená škola Olomouckého kraje ve školním roce 2019/2020. Titul hejtmanství udělí těm vzdělávacím institucím, které se při výuce zaměřují na přírodu, vzorně třídí odpad nebo podnikají další ekologické aktivity.

„Při ekologické výchově je nejefektivnější soustředit se především na děti a mládež. Proto kraj uděluje ocenění Zelená škola právě jim a mě těší, že se žáci a studenti o zisk titulu sami aktivně snaží,“ uvedl Ladislav Hynek, náměstek hejtmana Olomouckého kraje pro oblast školství.

Pro vítěze jednotlivých kategorií má hejtmanství připraveno celkem sto padesát tisíc korun. Peníze mohou použít například k nákupu speciálních výukových pomůcek, zahradního nářadí a materiálu nebo dětských herních prvků.

Výsledky projektu budou zveřejněny během podzimu. (Zdroj olkraj.cz)

Finance na ekologické výukové programy se i letos budou navyšovat

ilustrační foto iris.cz

Magistrát každoročně zajišťuje zakázku malého rozsahu na ekologickou výchovu, vzdělávání a osvětu. Zájem o tyto programy roste.

 „Jedná se o specializovanou zakázku na soubor služeb týkající se ekologických programů, kterou mají zajišťovat města a obce ve svých správních obvodech,“ vysvětlila náměstkyně primátorky Ivana Hemerková, která problematiku ekologických programů řešila letos v lednu se zástupci Českého svazu ochránců přírody, regionálním sdružením Iris.

Nelegální vypouštění splašků maří investice za stamiliony

Čistička odpadních vod v Plumlově je součástí řešení. Ilustrační foto
Čistička odpadních vod v Plumlově je součástí řešení. Ilustrační foto

Vícov,  Žárovice, Soběsuky – to jsou nejbližší obce na přítoku Podhradského rybníka v Plumlově, odkud stále nekontrolovaně přitékají nečistoty a zamořují jak rybník, tak i přehradu. Ani v samotném Plumlově není všechno v pořádku, tam teprve koncem loňského roku zahájili poslední etapu dostavby kanalizace a čističky odpadních vod. Lidé se oprávněně ptají – proč se při revitalizaci Plumlovské přehrady i Podhradského rybníka postupuje zdánlivě opačným směrem? 

Finančně komplikované vybudování odkanalizování se snaží obce na přítoku do vodních nádrží řešit už několik let. Povodí Moravy s.p. monitoruje řeky Roudník, Hloučela, Osina, Kleštínek, Čubernice, nejhorší situace je právě v obcích Hamry, Soběsuky, Vícov a Plumlov. Poslední dvě jmenované obce přitom na zlepšení kvality vody a budování čistírny odpadních vod intenzivně pracují. 

Revitalizace Podhradského rybníka pokračuje

ilustrační foto

Podhradský rybník v Plumlově je opět v centru zájmu. Kdo čekal čirou vodu lákající ke koupání, ten zklamaně krčí rameny. Voda opět rozkvetla sinicemi a okolo rybníka zavládl pracovní ruch.

Zhoršená kvalita vody v Podhradském rybníku se vyskytla stejně jako na řadě jiných vodních nádržích v republice důsledkem velmi vysokých teplot v kombinaci s minimálním přítokem řeky Hloučely. Situaci navíc komplikuje stálé znečištění splaškovými vodami ze samotného Plumlova, ale rovněž bohatá dotace živinami z Roudníku a z polních splachů.

Aktuální informace o likvidaci ekohavárie na říčce Blata

ilustrační foto

Povodí Moravy pokračuje v monitoringu ekologické havárie na Blatě. Podle nejaktuálnějších odběrů z pátku 13. července se kvalita vody v řece zlepšila. Voda už nezapáchá a je méně zakalená. Celkové náklady se zatím pohybují kolem částky 140 tisíc korun, finančně se na této akci podílí Povodí Moravy, s.p. a Olomoucký krajský úřad. 

Připomeňme, že říčku Blata zasáhla v noci na pátek 6. července ekologická havárie. Z protržené nádrže zemědělského družstva v Seničce uniklo do Blaty 400 metrů krychlových kejdy. Kejda je směsí tekutého statkového hnojiva, výkalů, hospodářských hnojiv a zbytků krmiv s podílem vody.

Ekologická havárie na hanácké Amazonce

Stavědlo a splav v Olšanech na Prostějovsku. Foto HZS Olomouckého kraje
Stavědlo a splav v Olšanech na Prostějovsku – instalace mobilní hráze. Foto HZS Olomouckého kraje

Říčku Blata, protékající Hanou, zasáhla v noci na minulý pátek ekologická havárie. Z protržené nádrže zemědělského družstva v Seničce uniklo do Blaty 400 metrů krychlových kejdy. Prvotní informace, že ve vodě bylo zničeno vše živé, se naštěstí nepotvrdily.

Hanácká Amazonka - tak se někdy s nadsázkou přezdívá říčce Blatě pro její délku. Pramení poblíž Vilémova a její více než pětačtyřicetikilometrový tok protíná Hanou až do soutoku s řekou Moravou u Lobodic. I když nepatří mezi nejčistší toky, únik kejdy je velmi závažnou nehodou. Kejda je směsí tekutého statkového hnojiva, výkalů, hospodářských hnojiv a zbytků krmiv s podílem vody.

Botanická zahrada nese jméno Petra Albrechta

Slavnostní otevření Botanické zahrady Petra Albrechta
Botanickou zahradu Petra Albrechta slavnostně otevřeli náměstci primátora Zdeněk Fišer a Ivana Hemerková a radní Milada Sokolová (zcela vpravo)

Od dnešního dne nese prostějovská botanická zahrada v Lidické ulici jméno Petra Albrechta. Změnu názvu odsouhlasili na dubnovém zasedání zastupitelé Prostějova.

Petr Albrecht celý svůj život zasvětil ochraně přírody. Již za komunismu, kdy měla být botanická zahrada zlikvidována kvůli rozšiřování jezdeckých kasáren, několik let úspěšně bojoval za její udržení. Z pozice člena zastupitelstva a předsedy komise životního prostředí, jimž byl od roku 1998, usiloval o její rozvoj a rozšíření. "Domníváme, že se významným působem zasadil o prostějovskou botanickou zahradu, proto jsme se rozhodli pojmenovat ji jeho jménem," uvedla na slavnostním aktu Ivana Hemerková, náměstkyně primátora.