ekologie

Mateřská škola Smetanova má nový systém nakládání s dešťovou vodou

Foto Magistrát města Prostějova

V srpnu byla ukončena investiční akce v mateřské školce Smetanova.

„Bylo provedeno vybudování systému pro zachytávání dešťové vody ze střech pavilonů A2 a A3 a spojovacího krčku A4 a její následné použití pro splachování toalet v obou pavilonech,“ shrnul náměstek primátora Jiří Rozehnal. Stavbu realizovala Prostějovská stavební společnost – PROSTAS, s.r.o. Celkové náklady činily 3,5 mil. Kč. (red)

Valentka je EKOŠKOLA!

Foto ZŠ Valenty

V letošním roce žáci a pedagogové Základní školy Prostějov, ul. E. Valenty získali za své aktivity v oblasti environmentální výchovy dvě významná ocenění. Stala se „Zelenou školou Olomouckého kraje“. Titul získala v konkurenci ostatních škol.

V závěru června se členové školního ekotýmu (Karola Smejkalová, Tereza Kiliánová, Veronika Heralová, Valerie Slezáková, Nikola Skotáková, Anissa Chatbouri a Julie Maňáková) vydali na cestu do Prahy na Staroměstskou radnici, kde v Brožíkově sále probíhalo slavnostní předávání titulu Ekoškola. Škola v letošním roce absolvovala audit, na jehož základě získala zelenou vlajku.

Jaký motiv zvolit na vánoční vratné kelímky? Budou inspirací naše děti?!

ilustrační foto Magistrát města Prostějova

Přestože jsou Vánoce ještě poměrně daleko, chtěli bychom i v našem městě vyzkoušet po vzoru jiných měst na vánočních trzích vratné kelímky.

„Dlouhodobě jsme řešili problém, jak snížit množství nápojových kelímků, které končí v odpadkových koších. Zkoušeli jsme papírové kelímky, které jsou k životnímu prostředí šetrnější, nicméně ani toto nebyla ideální cesta,“ vysvětluje 1. náměstkyně primátora Milada Sokolová.

Dnes je 16. duben. Den dobrých skutků

Foto plakát

Tento svátek založila v roce 2007 v Izraeli podnikatelka a filantropka Shari Arison prostřednictvím neziskové organizace, která spojuje lidi, kteří chtějí být dobrovolníky s organizacemi, které potřebují pomoc. V roce 2011 se pak tento den stal celosvětovým a od té doby se miliony lidí a tisíce organizací z více než 100 zemí každoročně spojují k dobrovolnictví ve smyslu #DoGood…

Good Deeds Day je tak dnes globálním hnutím lidí a organizací, které se věnují každodennímu konání dobra. Síť dobrovolníků, kteří se rozhodnou organizovat akce, zlepšovat naše komunity a sdílet zdroje a inspiraci – to vše je založeno na jednoduché myšlence, že každý člověk může udělat něco dobrého, ve velkém nebo i v malém měřítku, zlepšit životy ostatních (samosebou i ten vlastní) a pozitivně změnit svět.

Možná je to je náhoda a možná že ne, ale ve stejném roce, kdy byl založen Den dobrých skutků, spatřil světlo světa také krém na ruce i tělo Charity Pot od Lush. Účelem jeho prodeje je získávání finančních prostředků pro malé charitativní organizace, aktivisty a další rozmanité dobročinné projekty.

Mezi zelené školy půjde 150 tisíc korun. I do našeho regionu

Foto Olomoucký kraj

Olomoucký kraj finančně podpoří školy, které se věnují environmentální výchově, ekologii a ochraně životního prostředí. V rámci soutěže Zelená škola mezi ně rozdělí 150 tisíc korun. Do projektu se přihlásilo na 20 zájemců.

„Cílem soutěže je, aby školáci a studenti měli kladný vztah k životnímu prostředí a aktivně se ho snažili ovlivňovat,“ přiblížil Aleš Jakubec, radní Olomouckého kraje pro oblast školství.

Každá ze škol, která vyhrála ve své kategorii, získá finanční příspěvek 25 tisíc korun. Mezi úspěšné soutěžící patří i Základní škola a mateřská škola Laškov, příspěvková organizace a Základní škola Prostějov, ul. E. Valenty 52.

Libor Marčan: Učitel a včelař, který bojuje za rozšíření botanické zahrady

Foto Libor Marčan

Víte, že v Prostějově máme botanickou zahradu? Jejím velkým a neúnavným propagátorem je mladý prostějovský ekolog Libor Marčan, který přes svůj nízký věk už čtyři roky předsedá městské komisi pro životní prostředí. „Trochu jsme zariskovali a Libora Marčana jsme do čela komise jmenovali ještě jako studenta oboru ekologie na olomoucké univerzitě. Sázka ale vyšla, protože přinesl do oblasti ochrany životního prostředí v Prostějově opravdu mnoho nových nápadů,“ popisuje jeho netradiční jmenování náměstkyně primátora právě pro oblast životního prostředí Milada Sokolová.

Budoucnost Hloučely

Požádat o kotlíkové dotace můžete do konce srpna

ilustrační foto

Už jen do konce prázdnin mohou zájemci podávat žádosti o kotlíkové dotace. Olomoucký kraj spustil příjem žádostí do čtvrté vlny kotlíkových dotací začátkem června, v současné době eviduje 1 239 žádostí o dotaci.

„Pokud jste žádost ještě nepodali, využijte pomoci zaměstnanců oddělení administrace kotlíkových dotací, kteří vám s vyplněním žádosti pomohou,“ vyzvala případné zájemce Zdeňka Dvořáková Kocourková, radní Olomouckého kraje pro oblast investic, evropských projektů, transparence, IT a Smart regionu.

Připomněla, že tentokrát jsou kotlíkové dotace zaměřeny na tzv. nízkopříjmové domácnosti, u kterých je zjišťován průměrný čistý příjem za rok 2020.

Ochránci zvou na Den Země a Ekojarmark. Už dnes

Foto ČSOP Iris

Den Země a Ekojarmark se bude konat už dnes (v sobotu 30.  dubna) od 8 do 13 hodin na náměstí T. G. Masaryka v Prostějově.

„Pro návštěvníky budou připraveny aktivity pro děti i dospělé, informace o přírodě Prostějovska, ukázka živočichů ze záchranné stanice, lidoví řemeslníci, zdravá výživa, živá hudba, maňáskové divadlo Sluníčko, taneční vystoupení Jahanara aj.,“ přidala pozvání za Iris Eva Zatloukalová.  (red)

Studie mapuje možnosti vzniku malých vodních nádrží v kraji

ilustrační foto Olomoucký kraj

V rámci podpory aktivit, které směřují k zadržování vody v krajině, si hejtmanství nechalo zpracovat novou územní studii. Dokument s názvem Malé vodní nádrže a retenční potenciál krajiny na území Olomouckého kraje řeší prostorovou analýzu území s vymezením vhodných lokalit pro případný vznik malých vodních nádrží. Postavit je bude možné na základě aktuálních dotačních titulů.

„Malé vodní nádrže mají tu výhodu, že jejich vybudování nepodléhá stavebnímu povolení, ale stačí pouze ohlášení vodoprávnímu úřadu, což výrazně urychluje celý proces výstavby. Tyto nádrže slouží například k posílení celkové odolnosti krajiny, zelené infrastruktury v území, mimoprodukčních funkcí lesa a hydrologické sítě vůči negativním dopadům změny klimatu,“ vysvětlil Jan Šafařík, náměstek hejtmana pro oblast regionálního rozvoje, územního plánování a rozvoje venkova.

Ekocentrum Iris hledá lektora ekologických programů

ilustrační foto Iris

Novou posilu do svého týmu hledají prostějovští ochránci přírody.

Lektor ekologických výukových programů by měl, mimo jiné, mít vysokoškolské vzdělání přírodovědného směru. Přihlášku můžete podat do 21. ledna, nástup vybraného kandidáta bude možný od 1. února 2022. (red)